Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Kwaliteit van het onderwijs > Overgaan en zittenblijven > Lente- en zomerschool voortgezet onderwijs

Lente- en zomerschool voortgezet onderwijs.

Leerlingen die blijven zitten kunnen nu door de lente- of zomerscholen hun cijfers ophalen toch over te gaan naar het volgende leerjaar. Niet elke school biedt lente- of zomerscholen aan. De school bepaalt of en hoe de lente- of zomerschool er in de praktijk uitziet.

Terugdringen van zittenblijven

Het ministerie van OCW heeft subsidie verstrekt om met lentescholen en zomerscholen zittenblijven te voorkomen en te verminderen. Alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland konden in 2015 en 2016 gebruik maken van deze subsidieregeling en een lenteschool of zomerschool organiseren. In de zomer van 2015 hebben 260 VO scholen samen 10 lentescholen en 124 zomerscholen georganiseerd. In 2016 waren er al 97 lentescholen.

Zomerschool

Op een zomerschool krijgen zittenblijvers in de zomervakantie intensieve en persoonlijke begeleiding, gericht op een beperkt aantal vakken, zodat ze zich de vereiste leerstof eigen kunnen maken. Ze worden hierbij begeleid door (externe) studiecoaches en docenten. Aan het eind van de zomerschool maken de leerlingen een toets, waarvan de uitslag bepaalt of de leerling alsnog over kan naar het volgende leerjaar. De zomerschool is alleen bedoeld voor zittenblijvers, dus niet voor die leerlingen die graag hogere rapportcijfers willen.

Organisatie van de zomerschool

De school bepaalt door wie de lessen op de zomerschool verzorgd worden, en het bevoegd gezag (meestal het schoolbestuur) is eindverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. De school kan hiervoor eigen personeel inzetten of gebruik maken van externe aanbieders.

Lenteschool

Inmiddels zijn er ook scholen die de ondersteuning van mogelijke zittenblijvers liever naar voren halen en een lenteschool aanbieden. De lenteschool is voor een leerling een kans om tijdens een korte, maar intensieve periode in de meivakantie eventuele opgelopen achterstanden weg te werken. Daardoor hebben ze een betere kans om over te gaan naar het volgende leerjaar. Tijdens rapportvergaderingen in maart en april bepalen de docenten wie in aanmerking komt voor een kans in de lenteschool. Een voordeel van de lenteschool is dat het reguliere schoolprogramma, met bijbehorende toetsmomenten, gewoon kan doorgaan. Na de laatste toetsperiode voor de zomervakantie beslist de docentenvergadering of de leerling overgaat of niet.

Deelname

Alleen de school van jouw kind kan besluiten of hij/zij in aanmerking komt voor de lenteschool of zomerschool. De selectiecriteria voor deelname aan de lente- of zomerschool zijn niet landelijk vastgelegd. Leerlingen kunnen alleen deelnemen aan een lente- of zomerschool die (mede) georganiseerd is door of vanuit de eigen school. Dit kan ook in samenwerking met een organisatie buiten de school. Misschien kan de school van jouw kind een uitzondering maken. Daarvoor kun je het best contact opnemen met de school van jouw kind en de andere school. Alleen die twee scholen kunnen besluiten of het mogelijk is dat jouw kind deelneemt aan een zomerschool elders.

Planning

Wanneer de zomerschool tijdens jouw eigen, reeds geplande zomervakantie valt, kun je het best overleggen met de school van jouw kind. De school bepaalt aan welke normen een leerling moet voldoen om over te gaan en kan jou vertellen of er andere opties zijn. Of de zomerschool een geldige reden is om jouw geboekte vakantie te annuleren dien je na te vragen bij jouw reis-/verzekeringsmaatschappij.

Veel gestelde vragen

De VO-raad heeft veel informatie over lente- en zomerscholen. Kijk hier voor de veelgestelde vragen.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Naar een ander schooltype overstappen

Gaat het op de middelbare school heel goed met je kind, of juist heel slecht? Dan kan de school adviseren om op een ander schooltype over te stappen.

Lees meer
Dossier

Van de kleuterklas naar groep 3

Kleuters starten meestal na hun 4e verjaardag op de basisschool. Dat betekent dat veel kleuters geen volledig schooljaar volmaken.

Lees meer
Dossier

Overgaan en zittenblijven

De school beslist of een leerling overgaat naar het volgende leerjaar. Zij hebben daarvoor zelf beleid opgesteld.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.