Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Passend onderwijs > Passend vervolgonderwijs > Handicap? Studietips voor het mbo!

Handicap? Studietips voor het mbo!.

Heeft je zoon of dochter een handicap? Dan heeft hij/zij vaak recht op ondersteuning of aanpassingen. Samen met de school neemt je hierover afspraken op in de onderwijsovereenkomst. Lees hier ook studietips voor studenten met een handicap.

Recht op aanpassing?

Een student met een beperking heeft vaak recht op aanpassingen of ondersteuning. Omdat iedere situatie anders is, wordt van geval tot geval beoordeeld welke rechten en mogelijkheden er zijn. Bij toetsen heeft een student met dyslexie bijvoorbeeld recht op meer tijd voor het examen. Een student met autisme heeft bijvoorbeeld recht op meer begeleiding.

Afspraken bij de intake

Bij de aanmelding van de student voor de opleiding vindt een intake plaats. De (minderjarige) student en zijn ouders gaan met school na welke extra ondersteuning of aanpassingen een student nodig heeft en wat de school kan bieden. Afspraken hierover worden vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. Aanpassingen van examens vraagt u aan bij de examencommissie van de opleiding. Contactgegevens vind je onder andere in het onderwijs- en examenreglement.

Wat als ik het recht op aanpassing niet krijg?

Wanneer een school een student niet de juiste aanpassingen biedt, kunt u contact opnemen met ons adviespunt. Soms kunnen ouders de hulp inschakelen van de onderwijsconsulenten. Zij kunnen soms helpen bij het vinden van een oplossing. Onderwijsconsulenten worden betaald door de overheid. Hun inzet kost jou en de school geen geld. Je kunt ook vrijblijvend contact opnemen met het College voor de Rechten van de Mens. Zij kunnen individuele gevallen onderzoeken en een uitspraak doen over rechten op aangevraagde aanpassingen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Je hebt ook geen advocaat nodig.

Mag een school een student weigeren vanwege een beperking?

In sommige gevallen mag een school een student weigeren vanwege een beperking. Vooral als de extra ondersteuning een belasting vormt voor de school, hoeft deze de student niet toe te laten. De school moet dan goed onderbouwen waarom een student niet geschikt is voor het beroep waarvoor hij naar school gaat, of de opleiding zelf niet met succes kan afronden. Vervolgens moet de school met jou naar een andere, wel geschikte opleiding zoeken. De school kan de student een advies geven over welke opleiding(en) wel geschikt zou(den) kunnen zijn. Wordt een student onterecht geweigerd voor een opleiding, dan kan hij bezwaar maken. De jongeren organisatie beroepsonderwijs maakte een voorbeeldbrief. Lees meer over passend onderwijs op het mbo.

Studietips

Heeft jouw kind een handicap en wil hij of zij graag een mbo-opleiding volgen? Er bestaat een onderwijs en handicap-site met tips van het ECIO – expertisecentrum inclusief onderwijs. Deze studietips helpen ervoor te zorgen dat jouw kind toch gewoon naar school kan. Op de website van MBO toegankelijk is ook informatie voor studenten met een ondersteuningsvraag te vinden.

Overige tips

Misschien heeft de school waar jouw zoon of dochter zich voor aanmeldt een steunpunt studie & handicap of een soortgelijk steunpunt. Ga dit na en neem zo vroeg mogelijk contact op.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Naar de middelbare school met extra ondersteuning

De overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment. Ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Lees meer
Dossier

Passend onderwijs in het mbo

Het mbo wil toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk studenten, indien nodig door extra ondersteuning te bieden.

Lees meer
Dossier

Praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs is voor leerlingen die beter leren van praktijkervaring dan door theorie.

Lees meer
Dossier

Leerwegondersteuning

Sommige vmbo-leerlingen hebben wat extra hulp nodig om hun diploma te kunnen halen. Die leerlingen kunnen vaak aanspraak maken op leerwegondersteuning

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.