Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Privacy en leerlinggegevens > Privacy > School en jeugdzorg

School en jeugdzorg.

Soms krijgt een school te maken met jeugdzorg. Daarvoor gelden speciale regels. In een folder worden deze regels toegelicht. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe en of de nieuwe privacyregels de omschreven regels in de folder wijzigen.

Jeugdhulp 

Kinderen in Nederland moeten zo gezond en veilig mogelijk kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Zijn de omstandigheden zo dat zij hierbij hulp nodig hebben, dan kunnen zij een beroep doen op jeugdhulp. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.  

Wanneer krijgt de school te maken met jeugdzorg?

Een school kan op verschillende manieren te maken krijgen met jeugdzorg: 

  1. Het gaat niet goed met een leerling en er moet hulp komen. 
  1. De Raad voor de Kinderbescherming of Veilig Thuis vraagt informatie over een leerling. 
  1. Een gezinsvoogd vraagt hoe een leerling op school functioneert. 

Wat mag wel en niet? 

In de folder ‘Hoe gaat de school om met jeugdzorg‘ van Stichting KOG wordt de juridische kant van contact tussen school en jeugdzorg overzichtelijk weergegeven. Deze folder is uit 2015 en houdt nog geen rekening met de nieuwe privacyregels. Het is op dit moment nog onduidelijk of en hoe deze nieuwe regels de inhoud van de folder veranderen. 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.