Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Naar de basisschool > Voorrangsregels basisschool

Voorrangsregels basisschool.

Sommige basisscholen hanteren voorrangsregels voor leerlingen die al een broertje of zusje op school hebben of in een bepaald postcodegebied wonen. Dit komt vooral voor bij populaire scholen waarbij er meer kinderen worden aangemeld dan kunnen worden aangenomen. Door deze aanmeldregels hebben kinderen geen drempelloze toegang tot het onderwijs en wordt de vrije schoolkeuze van ouders belemmerd. Hier lees je alles over voorrangsregels voor de basisschool.

Verboden onderscheid 

Scholen mogen geen onderscheid maken op grond van gezinssamenstelling of geslacht. In de praktijk gebeurt dit soms wel. Het komt voor dat er op basisscholen voorrangsregels gelden voor kinderen die al een broer of zus op school hebben. Ook wordt er kritisch gekeken naar de verdeling van jongens en meisjes omdat er in een klaeen evenwichtige verdeling zou moeten zijn. Dit is niet toegestaan. 

Voor een school is het voldoende om te weten wat de leeftijd van het kind is. Andere toevoegingen zijn niet van belang en zijn ook tegen de wet. In sommige gemeentes is het mogelijk om al vanaf zeer jonge leeftijd kinderen aan te melden voor de basisschool. Dit is toegestaan, bijvoorbeeld via een wachtlijst of lijst met vooraanmeldingen. Deze kinderen kunnen alleen nog niet officieel toegelaten worden, dat kan pas wanneer het kind 3 jaar oud is zoals in art 40, lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs staat.  

Wat te doen? 

Een school mag leerlingen onder bepaalde omstandigheden weigeren. Mocht u geconfronteerd worden met voorrangsregels waarvan u denkt dat het niet is toegestaan dan kunt u dit op een aantal manieren melden: 

  1. U kunt een bezwaar indienen tegen de beslissing om uw kind niet toe te laten.  De school moet u informeren hoe u dat kunt doen. 
  2. U kunt een klacht indienen bij de school van aanmelding, en dan specifiek bij het schoolbestuur waaronder de school valt. Op de website van de school of in de schoolgids staat in de klachtenregeling de manier waarop u dat kunt doen. 
  3. U kunt ook uw beklag doen bij de gemeente indien deze is betrokken in de totstandkoming van de voorrangsregels van de basisschool. De wethouder die onderwijs in zijn portefeuille heeft is hierop aanspreekbaar. 
  4. Bij de Onderwijsinspectie die toeziet op de juiste toepassing van de onderwijswetgeving kunt u een melding maken. De Onderwijsinspectie ziet echter niet toe op de toepassing van de Wet gelijke behandeling.  
  5. U kunt een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens, inzake discriminatie. Dit kan kosteloos en het college zal een uitspraak doen. De school kan dit weliswaar naast zich neerleggen, maar de rechter zal in een zaak wel rekening moeten houden met de uitspraak van het College. 
  6. Het beste werkt het als u met meer ouders tegelijk het maken de voorrangsregels bij de aanmelding bespreekt met de basisschool van aanmelding of de gemeente. In veel gemeentes waar dit speelt zijn ouders in Facebook-groepen actief en voeren actie. 

Relevante wetgeving 

Er zijn een aantal wetten die iets zeggen over de aanmelding van een kind op school. Belangrijke wetgeving in deze is de Universele verklaring van de rechten van de mens. In artikel 26 staat het nodige geschreven over de vrijheid van ouders om het onderwijs van hun kinderen te kiezen.
Ook het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens kent in artikel 8 een aanwijzing. Dit gaat vooral over het verbod op discriminatie. Nederlandse wetgeving moet deze internationale verdragen volgen en doet dat ook.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Wisselen van basisschool

Ouders mogen altijd een andere school uitkiezen voor hun kind, om welke reden dan ook. Ouders hebben immers een vrije schoolkeuze.

Lees meer
Dossier

Onvolledig lesprogramma 4-jarigen

Kinderen van 4 jaar mogen naar school maar zijn nog niet leerplichtig.

Lees meer
Dossier

De kleuterperiode

De meeste kinderen beginnen op de basisschool als ze 4 jaar worden.

Lees meer
Dossier

Wennen op de basisschool

De eerste schooldag is voor kinderen een grote stap.

Lees meer

Meer informatie

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.