Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Naar de middelbare school > Checklist voor het kiezen van een middelbare school

Checklist voor het kiezen van een middelbare school.

We hebben voor jou een aantal afwegingen voor het maken van een schoolkeuze op een rij gezet. Als ouder bepaal je natuurlijk zelf wat je (het meest) laat meewegen in je keuze. Onze checklist voor de middelbare school kan een goed hulpmiddel zijn.

Niveau Kind

 • Niveau: Welk onderwijsniveau heeft je kind? Wat is het ?
 • Begeleiding versus zelfstandigheid: Heeft je kind meer behoefte aan duidelijke structuur en begeleiding of aan zelfstandig leren en werken?

School methode en lessen

 • Onderwijsmethode: Sluit deze aan bij jouw opvattingen over opvoeden en leren?
 • Organisatie onderwijs: Hoe wordt het onderwijs georganiseerd? Klassen of groepen? Lessen per vak of meer integraal op thema/onderwerp?
 • Brugklas: Hoe is de indeling in de brugklas? Is deze één schoolsoort of twee schoolsoorten (gemengde brugklas)? Is het 1 of zijn het 2 brugjaren?
 • Overgang: Hoe zit het met overgaan naar een andere klas en de op- of afstroom  naar een andere schoolsoort na de brugklas?
 • Vakken: In welke vakken krijgen kinderen les?
 • 21st Century: Geeft school ook les in de 21e eeuwse vaardigheden zoals kritisch denken, ICT-vaardigheden, media-wijsheid, probleem oplossen of creatief denken?
 • Leermiddelen: Maakt school gebruik van computers en iPads? Hoe worden deze ingezet?
 • Leerproblemen: Hoe gaat school om met kinderen met leer- of gedragsproblemen?
 • Extra aanbod: Biedt de school iets extra’s? Bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur, creatieve vakken of het leren van een taal? Word er tweetalig les gegeven?

School overtuiging

 • Overtuiging of geloof: Sluit de school aan op jouw overtuigingen? Is de school gestoeld op een bepaald geloof of juist openbaar?
 • Sociale normen en waarden: Hoe gaat men met elkaar om op school? Wat staat er in het veiligheidsbeleid over pesten?

School in cijfers

 • Grootte van de school: Is het een grote of juist een kleine school?
 • Grootte van de groepen: Hoe groot zijn de groepen of klassen gemiddeld?
 • Score: Hoe scoort de school op de verschillende vakken (CSE) ?
 • Tijden: Wat zijn de schooltijden? Hoe lang duren de lessen?
 • Rooster: Hoe ziet een gemiddelde dag er uit op de middelbare school?
 • Huiswerk: Wat is de tijd die leerlingen gemiddeld aan hun huiswerk besteden?

School locatie en gebouw

 • Locatie: Is de school dichtbij of wat verder van huis? Is het op fietsafstand? Hoe veilig is de route?
 • Inrichting: Hoe is het gebouw ingericht?
 • Licht: Hoe donker of hoe licht is het binnen?
 • Sfeer: Is het een modern gebouw of hangt er juist een ouderwetse sfeer?
 • Plein en sportvelden: Hoe is het plein ingericht, de sportvelden en gymzalen?
 • Hygiëne: Hoe schoon is het gebouw, de lokalen en de sanitaire voorzieningen?

School en omgeving

 • Pauze/ Aula: Hoe ziet de plek er uit waar kinderen pauze kunnen houden?
 • Eten en drinken: Wat kunnen leerlingen aan eten en drinken krijgen op school? Is het aanbod van de school gezond? Zijn er plekken in de buurt waar je kind eten en drinken kan halen?
 • Omgeving van school: hoe ziet het eruit?

School demografie

 • Verhouding leraren/ leraressen: Hoeveel mannen en vrouwen werken er?
 • Leerlingen: Is het een gemengde, autochtone of allochtone school? Gaan er bekenden naar deze school?
 • Groei: Is de school aan het groeien of juist aan het krimpen?

School en ouders

 • Vrijwillige ouderbijdrage: Wat is de vrijwillige ouderbijdrage in geld?
 • Rol van ouders: Op welke manier participeren ouders op school? Wat wordt er verwacht? Op welke manier kunnen ouders een rol spelen?
 • Type ouders: Kun je als ouder aansluiting vinden bij de andere ouders van de kinderen die hier op school zitten?

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

7 Tips voor de brugklas

Hier een aantal praktische tips om als ouder jouw kind te begeleiden tijdens de overgang naar de brugklas zodat deze soepel verloopt.

Lees meer
Dossier

Weigering door middelbare school

Het schoolbestuur beslist of uw kind op de school wordt toegelaten. Een school mag uw kind weigeren. Hiervoor moeten wel goede redenen zijn.

Lees meer
Dossier

Aanmelden middelbare school

Je kind heeft de basisschool bijna afgerond en gaat naar de middelbare school. De basisschool geeft advies welke school het beste bij je kind past.

Lees meer
Dossier

Middelbare school kiezen

De keuze voor een middelbare school is heel persoonlijk en voor veel leerlingen en ouders een grote stap.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.