Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Soorten scholen > Openbare en bijzondere scholen

Openbare en bijzondere scholen.

Nederland heeft een uniek onderwijsstelsel. Nederlandse scholen kunnen onder openbare scholen vallen of bijzonder onderwijs. Wat is het verschil? En wat is hier zo uniek aan?

Uniek stelsel: openbaar en bijzonder onderwijs

Het Nederlandse onderwijsstelsel is uniek in de wereld. De overheid betaalt zowel het openbare als het bijzondere onderwijs (artikel 23 van de Grondwet). Bijzondere basisscholen krijgen ook evenveel geld als openbare basisscholen.

Daarnaast ontvangt het openbaar en bijzonder voortgezet onderwijs geld van de overheid. Voorwaarde waarop de overheid scholen bekostigt, is dat zij voldoen aan voorwaarden, zoals voldoende leerlingen, voldoende kwaliteit en lesuren.

Openbare scholen

Openbare basisscholen zijn voor elk kind toegankelijk. Een openbare school staat open voor kinderen van iedere godsdienst of levensovertuiging. Meestal worden deze scholen bestuurd door een stichting.

Bijzondere scholen

Wat is bijzonder onderwijs? Bijzondere scholen worden bestuurd door een vereniging- of stichtingsbestuur. Meestal zitten ouders zelf in het bestuur van zo’n school. Er zijn allerlei soorten bijzondere scholen:

  • Confessioneel bijzondere scholen zijn rooms-katholieke, protestants-christelijke, joods of islamitisch. Zij werken vanuit een godsdienst en wereldbeschouwing en combineren dit eventueel met een bepaalde opvoed- en onderwijsmethode (bijvoorbeeld Montessori of Jenaplan).
  • Op algemene bijzondere scholen is het onderwijs gebaseerd op een pedagogisch uitgangspunt over onderwijs of opvoeding. Er zijn bijvoorbeeld Montessorischolen, Daltonscholen en Jenaplanscholen. Deze scholen kunnen openbare scholen zijn, maar ook bijzondere scholen.
  • Vrije scholen combineren een eigen antroposofische mensvisie met een opvoedmethode.
  • Bijzondere scholen mogen leerlingen of docenten weigeren, als deze het niet eens zijn met de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Brede school en IKC

Een brede school combineert onderwijs met andere voorzieningen zoals naschoolse opvang, sport, welzijn of cultuur.

Lees meer
Dossier

Particuliere scholen

Particuliere scholen worden niet door de overheid betaald. Ouders betalen zelf de kosten voor het privé-onderwijs.

Lees meer
Dossier

Volwassenenonderwijs vavo

In het volwassenonderwijs (vavo) kunnen leerlingen een vmbo-diploma theoretische leerweg, havo- of vwo-diploma halen.

Lees meer
Dossier

Scholen met een speciale onderwijsmethode

Sommige scholen werken met een speciale onderwijsmethode. Wij zetten de belangrijkste onderwijsconcepten op een rij.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.