Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Vervolgonderwijs > Mbo – aanmelding en toelating

Mbo – aanmelding en toelating.

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht. Zij moeten zich wel voor 1 mei bij een mbo-opleiding aanmelden en meedoen aan verplichte intake-activiteiten.

Aanmelden mbo-opleiding voor 1 mei

Gaat je kind naar het mbo? Dan moet je je kind zich dit schooljaar voor 1 mei aanmelden bij de mbo-opleiding. Normaal is de uiterste aanmelddatum 1 april, maar vanwege de coronasituatie is dit voor het schooljaar 2021/2022 met een maand opgeschoven.

Als je kind zich op tijd aanmeldt, heeft hij/zij recht op toelating. Eerder kan natuurlijk ook. Bij populaire opleidingen is dat zelfs aan te raden, omdat de opleiding anders al vol zit. Schrijft je kind zich pas later in? Dan mag de mbo-school je kind weigeren.

Bespreek met je kind zijn of haar keuze, bezoek open dagen en ook de decaan kan helpen bij het kiezen van een opleiding. Voor mee informatie en het vergelijken van opleidingen kun je terecht op de websites van Kiesmbo en Mbostart.

Toelatingsrecht

Het toelatingsrecht betekent dat de school je kind moet toelaten tot de opleiding waar hij/zij voor gekozen heeft. Om in aanmerking te komen voor het toelatingsrecht moet je kind:

  • Zich voor 1 mei aanmelden bij de mbo-opleiding. Opleidingen mogen studenten die zich voor 1 april inschrijven niet weigeren door selectie op bijvoorbeeld cijfers of motivatie.
  • Voldoen aan de vooropleidingseisen.
  • Meedoen aan de verplichte intake-activiteiten.
  • Voldoen aan eventuele aanvullende eisen. Sommige opleidingen mogen extra eisen stellen. Deze extra eisen staan dan op de website van de betreffende opleiding.

Intake-activiteiten

Iedere opleiding heeft intake-activiteiten. Elke opleiding kiest zelf welke activiteiten zij aanbieden. Bijvoorbeeld een proefles of een intakegesprek. De intake-activiteiten geven je kind een beeld over de opleiding en helpen om te bepalen of de opleiding bij hem/haar past. Bij veel opleidingen zijn één of meerdere intake-activiteiten verplicht. Zonder deelname laat het mbo je kind dan niet toe tot de opleiding. Welke intake-activiteiten de opleiding die je op het oog heeft aanbiedt, kun je uiterlijk 1 februari vinden op de website van de opleiding. Een intake-activiteit mag geen selectieprocedure zijn. Je kind mag dus niet geweigerd worden omdat een intake niet goed gedaan is.

Studiekeuzeadvies

Je kind heeft recht op een schriftelijk studiekeuzeadvies als hij meedoet met de intake-activiteiten en zich voor 1 mei heeft aangemeld. In dit advies staat of een gekozen opleiding bij je kind past, of dat een andere keuze verstandiger is. Daarbij kijkt de opleiding naar motivatie, interesse en achtergrond van je kind. Het advies is niet bindend. Je kind mag zich dus gewoon voor iedere opleiding inschrijven en de opleiding mag je kind niet weigeren op basis van het advies. Wil je kind ook een studiekeuzeadvies? Dan kan hij/zij deze aanvragen bij de opleiding.

Geweigerd

Een mbo-opleiding mag studenten weigeren in de volgende situaties:

  • Er zijn meer aanmeldingen dan opleidingsplaatsen. Dan mag een opleiding studenten plaatsen in volgorde van aanmelding of loten. Op de website van de opleiding staat hoeveel plekken de opleiding heeft. Daar vind je ook wat er gebeurt als er te veel aanmeldingen zijn.
  • Je kind heeft niet deelgenomen aan een verplichte intake-activiteit.
  • Een student heeft zich na 1 mei ingeschreven. De school mag dan ook selecteren op bijvoorbeeld cijfers of motivatie.
  • Je kind heeft 3 keer een negatief bindend studieadvies gekregen op een mbo-opleiding, of volgt al 6 jaar mbo-opleidingen zonder een diploma te halen.
  • Als je kind vanwege zijn beperking geen diploma kan halen, of het beroep niet uit kan oefenen. De school moet dit goed kunnen onderbouwen en op papier zetten. Ze zoeken dan met je kind naar een geschikte andere opleiding. Lees meer over passend onderwijs op het mbo.
  • Weigert het mbo je kind om een andere reden? Dan kun je binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij de opleiding

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

MBO

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 4

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 3

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 2

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.