Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Vervolgonderwijs > Mbo – aanmelding en toelating

Mbo – aanmelding en toelating.

MBO-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht. Zij moeten zich wel voor 1 april bij een mbo-opleiding aanmelden en meedoen aan verplichte intake-activiteiten.

Aanmelden mbo-opleiding voor 1 april

Gaat uw kind naar het mbo? Dan zult u uw kind voor 1 april moeten aanmelden bij de mbo-opleiding van keuze. Dan heeft uw kind recht op toelating. Eerder kan natuurlijk ook. Bij populaire opleidingen is dat zelfs aan te raden, omdat de opleiding anders al vol zit. Schrijft uw kind zich pas later in? Dan mag de mbo-school uw kind weigeren.

Toelatingsrecht

Het toelatingsrecht betekent dat de school uw kind moet toelaten tot de opleiding waar hij voor gekozen heeft. Om in aanmerking te komen voor het toelatingsrecht moet uw kind:

  • Zich voor 1 april aanmelden bij de mbo-opleiding. Opleidingen mogen studenten die zich voor 1 april inschrijven niet weigeren door selectie op bijvoorbeeld cijfers of motivatie.
  • Voldoen aan de vooropleidingseisen.
  • Meedoen aan de verplichte intake-activiteiten.
  • Voldoen aan eventuele aanvullende eisen. Sommige opleidingen mogen extra eisen stellen. Deze extra eisen staan dan op de website van de betreffende opleiding.

Intake-activiteiten

Iedere opleiding heeft intake-activiteiten. Elke opleiding kiest zelf welke activiteiten zij aanbieden. Bijvoorbeeld een proefles of een intakegesprek. De intake-activiteiten geven uw kind een beeld over de opleiding en helpen om te bepalen of de opleiding bij hem past. Bij veel opleidingen zijn één of meerdere intake-activiteiten verplicht. Zonder deelname laat het mbo uw kind dan niet toe tot de opleiding. Welke intake-activiteiten de opleiding die u op het oog heeft aanbiedt, kunt u uiterlijk 1 februari vinden op de website van de opleiding. Een intake-activiteit mag geen selectieprocedure zijn. Uw kind mag dus niet geweigerd worden omdat een intake niet goed gedaan is.

Studiekeuzeadvies

Uw kind heeft recht op een schriftelijk studiekeuzeadvies als hij meedoet met de intake-activiteiten en zich voor 1 april heeft aangemeld. In dit advies staat of een gekozen opleiding bij uw kind past, of dat een andere keuze verstandiger is. Daarbij kijkt de opleiding naar motivatie, interesse en achtergrond van uw kind. Het advies is niet bindend. Uw kind mag zich dus gewoon voor iedere opleiding inschrijven en de opleiding mag uw kind niet weigeren op basis van het advies. Wil uw kind ook een studiekeuzeadvies? Dan kan hij deze aanvragen bij de opleiding.

Geweigerd

Een mbo-opleiding mag studenten weigeren in de volgende situaties:

  • Er zijn meer aanmeldingen dan opleidingsplaatsen. Dan mag een opleiding studenten plaatsen in volgorde van aanmelding of loten. Op de website van de opleiding staat hoeveel plekken de opleiding heeft. Daar vindt u ook wat er gebeurt als er te veel aanmeldingen zijn.
  • Uw kind heeft niet deelgenomen aan een verplichte intake-activiteit.
  • Een student heeft zich na 1 april ingeschreven. De school mag dan ook selecteren op bijvoorbeeld cijfers of motivatie.
  • Uw kind heeft 3 keer een negatief bindend studieadvies gekregen op een mbo-opleiding, of volgt al 6 jaar mbo-opleidingen zonder een diploma te halen.
  • Als uw kind vanwege zijn beperking geen diploma kan halen, of het beroep niet uit kan oefenen. De school moet dit goed kunnen onderbouwen en op papier zetten. Ze zoeken dan met uw kind naar een geschikte andere opleiding. Lees meer over passend onderwijs op het mbo.
  • Weigert het mbo uw kind om een andere reden? Dan kunt u binnen 6 weken schriftelijk bezwaar aantekenen bij de opleiding.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

MBO

Ouders & Onderwijs is er voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Ouders kunnen bij ons terecht voor advies en antwoorden op hun vragen.

Lees meer
Dossier

Studiefinanciering en ov-studentenkaart

In het mbo, hbo en wo krijgt u te maken met studiefinanciering en ov-studentenkaart. Uw kind krijgt pas vanaf 18 jaar studiefinanciering.

Lees meer
Dossier

Mbo – onderdelen van de opleiding

Een mbo-opleiding bestaat uit verschillende onderdelen. Welke zijn dat en waar zitten keuzemogelijkheden?

Lees meer
Dossier

Mbo – onderwijsovereenkomst

Iedere mbo-student tekent aan het begin van zijn opleiding een onderwijsovereenkomst. Dit is een contract tussen de school en de student.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.