Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Vervolgonderwijs > Mbo – onderwijsovereenkomst

Mbo – onderwijsovereenkomst.

Iedere mbo-student tekent aan het begin van zijn opleiding een onderwijsovereenkomst. Dit is een contract tussen de school en de student met daarin de rechten en plichten van de school en de student. Is de student minderjarig, dan tekent een ouder de onderwijsovereenkomst.

Wat staat er in een onderwijsovereenkomst?

De onderwijsovereenkomst (OOK) is een overeenkomst tussen de student en de school. Het contract wordt getekend voordat de student aan de opleiding begint en is wettelijk verplicht. De inhoud van dit contract kan per school en per student verschillen. De volgende afspraken kunt u in het OOK verwachten:

 • Voor welke opleiding de student is ingeschreven, wanneer de opleiding begint en wat de geplande einddatum is.
 • Informatie over de opleiding (het onderwijs- en examenreglement).
 • Regels over aan- en afwezigheid.
 • Regels over schorsing en verwijdering.
 • Afspraken en informatie over begeleiding en loopbaanbegeleiding.
 • Roosters en locaties.
 • Informatie over een klachtenregeling.
 • Regels over een nieuwe OOK.

Wanneer moet u een onderwijsovereenkomst niet tekenen?

De OOK is bindend voor school en de student. U moet daarom nagaan of de afspraken juist zijn. Dit zijn redenen om de overeenkomst niet te tekenen:

 • De OOK bevat onjuiste gegevens over de student of de opleiding.
 • Er staat een verplichting tot het betalen van een vrijwillige bijdrage in het contract.
 • Er staan vage aanduidingen in het contract, zoals ‘Onder bepaalde omstandigheden kun je van school worden verwijderd.’
 • Er staat  in de OOK dat u akkoord bent met bepaalde regels (zoals het gedragsreglement) terwijl u deze regels niet kent.
 • Er in de OOK staat dat de student van school wordt gestuurd wanneer de school geen stageplek voor de student kan vinden.

Wat als de overeenkomst niet klopt?

Als de overeenkomst niet klopt, neemt u contact op met de school. U en de school zijn namelijk vrij om de OOK aan te passen binnen de grenzen van de wet.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Studiefinanciering en ov-studentenkaart

In het mbo, hbo en wo krijgt u te maken met studiefinanciering en ov-studentenkaart. Uw kind krijgt pas vanaf 18 jaar studiefinanciering.

Lees meer
Dossier

Mbo – onderdelen van de opleiding

Een mbo-opleiding bestaat uit verschillende onderdelen. Welke zijn dat en waar zitten keuzemogelijkheden?

Lees meer
Dossier

Mbo – aanmelding en toelating

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Studiekeuze hbo en universiteit

Ouders spelen een steeds belangrijkere rol bij het kiezen van een vervolgstudie van hun kind na de middelbare school.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.