Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Vervolgonderwijs > Mbo – studentenfonds

Mbo – studentenfonds.

Als ouders een minimuminkomen hebben of als je kind in de studentenraad zit kun je mogelijk geld terugkrijgen. De vergoeding vraag je aan via de mbo-school.

Voorwaarden mbo-studentenfonds 

Heeft je kind vanwege een geldige reden studievertraging opgelopen? Dan kun je een beroep doen op een speciaal fonds op de mbo-school. Als je kind geen recht (meer) heeft op studiefinanciering, krijg je geld uit het fonds. Alleen studenten die een Beroepsopleidende leerweg (BOL) volgen, hebben recht op deze ondersteuning.

Geldige redenen voor studievertraging zijn bijvoorbeeld ziekte, zwanger worden, het hebben van een beperking of bijzondere familieomstandigheden. Vraag op de mbo-school naar de voorwaarden. De voorwaarden voor een vergoeding bij bijzondere omstandigheden bepaalt de school zelf.

Mbo-studentenfonds voor gezin met minimuminkomen

Je kunt steun krijgen uit het fonds als je onvoldoende geld hebt om lesmiddelen aan te schaffen, zoals een laptop, boeken of werkkleding. Dit geldt alleen als je een BOL-opleiding volgt. Ook moet je onder de 18 jaar zijn, omdat je dan nog geen studiefinanciering krijgt.

Mbo-studentenfonds voor deelname studentenraad

Zit je kind in de studentenraad van de mbo-school? Of zet hij/zij zich op een andere manier in voor de school? Dan kan hij/zij een vergoeding aanvragen. Vraag bij de school na voor welke activiteiten een vergoeding aangevraagd kan worden.

Hoe aanvragen

Je vraagt de vergoeding aan bij de mbo-school. Weet je niet zeker of je aan de voorwaarden voldoet? Kijk dan naar de handreiking van JOB Mbo.

Schoolboeken

Ongebruikte schoolboeken zijn al jarenlang een groot probleem voor studenten in het mbo. Uit de resultaten van de JOB-monitor (het tweejaarlijkse onderzoek van JOB onder mbo-studenten) in 2001 bleek al dat 1 op de 5 studenten last hadden van ongebruikte leermiddelen. JOB is dit probleem door de jaren heen blijven onderzoeken en het probleem van ongebruikte boeken alleen maar groter geworden. De meest recente editie van de JOB-monitor werd ingevuld door meer dan 260.000 mbo-studenten. Daarvan gaf maar liefst 41% aan dat ze niet alle boeken en lesmaterialen die op de boekenlijst staan gebruiken.

Daarom is er per ingang van het schooljaar 2021/2022 een verplichte terugkoopregeling. Dit houdt in dat scholen boeken en materiaal die niet in de les gebruikt worden moeten terugkopen.

 

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Mbo – Niveau 4

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 3

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 2

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 1

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.