Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Kennisbank > Schoolkeuze > Vervolgonderwijs > Studiefinanciering en ov-studentenkaart

Studiefinanciering en ov-studentenkaart.

In het mbo, hbo en wo krijgt u te maken met studiefinanciering en ov-studentenkaart. Uw kind krijgt pas vanaf 18 jaar studiefinanciering. Wel is het mogelijk om al eerder een ov-chipkaart aan te vragen.

Tot 18 jaar

Is uw kind jonger dan 18? Dan is er geen recht op studiefinanciering. Uw kind betaalt dan ook geen les- of cursusgeld. De overheid gaat ervanuit dat u de kinderbijslag gebruikt voor de kosten die u maakt voor uw kind. Soms kunt u ook een kindgebonden budget krijgen via de Belastingdienst. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Om in aanmerking te komen, mag het inkomen van u en uw partner niet te hoog zijn. Ook uw vermogen mag niet te hoog zijn. Meer informatie vindt u bij de Belastingdienst.

Vanaf 18 jaar

Vanaf hun 18de hebben studenten recht op studiefinanciering. Dit is alleen het geval als uw kind een bol-opleiding volgt. Er gelden andere regels als uw kind geen Nederlandse identiteit heeft. De studiefinanciering bestaat uit een basisbeurs, een eventuele aanvullende beurs en een ov-studentenkaart. Het aanvragen van studiefinanciering doet u bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Daar vindt u ook informatie en aanvraagformulieren. Een student heeft maximaal vier jaar recht op studiefinanciering.

Ov-studentenkaart

De ov-studentenkaart heet formeel het studentenreisproduct. Mbo-studenten die een voltijds bol-opleiding volgen, kunnen hiermee gratis of tegen korting reizen met het openbaar vervoer. Uw kind heeft vanaf de start van de opleiding recht op de ov-chipkaart. Voor mbo-1 en mbo-2 leerlingen is deze gratis. Voor mbo-3 en mbo-4 studenten is de kaart een lening. Uw kind moet deze terugbetalen als er binnen 10 jaar geen diploma is behaald. Meer informatie over de ov-studentenkaart vindt u op de website van DUO. Hier kunt u ook een aanvraag doen.

Gift of lening

Studiefinanciering en ov-studentenkaart zijn niet altijd gratis. Volgt uw kind een mbo-3 of mbo-4 opleiding? Dan zijn de basisbeurs, eventueel aanvullende beurs en ov-studentenkaart een lening. Als uw kind de studie binnen 10 jaar afsluit met een diploma verandert de lening in een gift. Haalt uw kind geen diploma? Dan moet hij de kosten terugbetalen aan DUO. Volgt uw kind een mbo-1 of mbo-2 opleiding? Dan is de ontvangen financiering altijd een gift en hoeft uw kind dus niets terug te betalen. Meer informatie vindt u op de webiste van DUO.

Gerelateerde onderwerpen

Dossier

Mbo – Niveau 4

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 3

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 2

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer
Dossier

Mbo – Niveau 1

Mbo-studenten kunnen in principe beginnen aan de opleiding van hun keuze. Ze hebben namelijk een toelatingsrecht.

Lees meer

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.