Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Minister Slob: Examens moeten doorgaan

Minister Slob: Examens moeten doorgaan.

17 maart 2020 Nieuws

Alles moet in het werk gesteld worden om de afname van de centrale examens in het voortgezet onderwijs door te laten gaan. Scholen moeten zich daarbij aan de strenge regels houden die zijn afgestemd met het RIVM. Dat laat minister Slob maandag weten. De centrale examens staan gepland tussen 7 en 25 mei.

Regels

In deze voorschriften staat dat alleen leerlingen zonder gezondheidsklachten aanwezig mogen zijn. Als ze ziek zijn, blijven ze thuis en krijgen ze op een later moment de mogelijkheid om het examen in te halen. Ook moet de afstand tussen leerlingen en leraren op school 1,5 meter zijn. Verder is het de bedoeling dat leerlingen zoveel mogelijk verspreid en in kleine groepen door het schoolgebouw zitten.

Vmbo

De examens voor leerlingen die vmbo-basis, vmbo-kader of de gemengde leerweg volgen worden mogelijk uitgesteld. Die zouden eigenlijk starten op 30 maart. Minister Slob schrijft dat deze examens een flexibele datum hebben en dus verplaatst kunnen worden. Wel krijgen scholen de mogelijkheid om de examens vanaf 30 maart af te nemen, als ze zich maar houden aan de RIVM-richtlijnen. Datzelfde geldt voor de voorbereiding op praktijkexamens.

Schoolexamens

Scholen krijgen meer tijd om de cijfers voor het schoolexamen aan te leveren. De schoolexamens moeten wel zijn afgerond voordat leerlingen aan hun centraal examen mogen starten. Daarnaast krijgen scholen ruimte om – met instemming van de medezeggenschapsraad – het programma van toetsing en afsluiting (PTA) aan te passen door examens in een andere vorm af te nemen, zolang de einddoelen maar worden gehaald.

Voorbehoud

Minister Slob maakt wel duidelijk dat nog veel onzeker is. Als de scholen langer dicht moeten blijven zal hij een nieuwe afweging maken.

Meer informatie

Meer informatie leest u ook op de website van de Rijksoverheid

Gerelateerde onderwerpen

Vraag & antwoord: scholen dicht, wat nu?

Scholen dicht tot en met 28 april. Wat betekent dit voor ouders? Hoe zit het met kinderopvang en de gevolgen door het afblazen van de eindtoets? Dit roept bij ouders vanzelfsprekend veel vragen op. De antwoorden op veelgestelde vragen leest u hier.

Lees meer

Neem contact met ons op

Het adviespunt is bereikbaar voor al uw vragen.