Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Vacature: 2 leden Raad van Toezicht

Vacature: 2 leden Raad van Toezicht.

22 september 2021 Nieuws
Vacature: 2 leden Raad van Toezicht

Ouders & Onderwijs zoekt twee leden voor de Raad van Toezicht. Als lid houd je onder meer toezicht op de verwezenlijking van de doelen van de stichting, het functioneren van de directeur-bestuurder en op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving.

Stichting Ouders & Onderwijs informeert en adviseert ouders met schoolgaande kinderen (4-18 jaar) die vragen hebben over onderwijs en vertegenwoordigt het ouderbelang in de onderwijssector. Lees meer over onze organisatie.

Ouders & Onderwijs heeft 16 medewerkers en is gevestigd in Utrecht. Ouders & Onderwijs kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht, een directeur-bestuurder en een Ouderadviesraad. Momenteel zijn we op zoek naar 2 nieuwe leden. We zijn specifiek op zoek naar kandidaten met ervaring en affiniteit met financiën/juridische zaken of ervaring en affiniteit met onderwijs.

Functieprofiel

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelen van de stichting, het functioneren van de directeur-bestuurder en op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving. De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor het bestuur en kan gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar. De Raad van Toezicht werkt met een Auditcommissie en een Benoemings- en Remuneratiecommissie.

Profiel

– Kennis van en affiniteit met het onderwijs en de positie van ouders hierin;

– Politiek, maatschappelijk en strategisch inzicht;

– Relevant netwerk bij publieke en private organisaties;

– In staat tot helikopterview op het werkveld en stakeholders van Ouders & Onderwijs;

– Ervaring met een toezichthoudende functie bij maatschappelijke organisaties;

– In staat tot opbouwend kritische reflectie op het functioneren van het bestuur en de organisatie.

Ouders & Onderwijs is een ANBI-instelling. Het betreft een onbezoldigde functie.

Solliciteren?

Stuur ons voor 9 oktober 2021 een korte motivatie en uw cv. U kunt deze sturen naar lobke.vlaming@oudersenonderwijs.nl.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lobke Vlaming, directeur-bestuurder via 088-6050101.

Ouders & onderwijs

Meld u aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.