Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Vacature lid Raad van Toezicht, tevens voorzitter auditcommissie

Vacature lid Raad van Toezicht, tevens voorzitter auditcommissie.

16 november 2020 Nieuws
Vacature lid raad van toezicht

Ouders & Onderwijs kent een bestuursmodel met een Raad van Toezicht, een directeur-bestuurder en een Ouderadviesraad. De Raad van Toezicht telt vijf leden. De vacature in de Raad van Toezicht ontstaat door het aflopen van de termijn van een van de huidige leden. Het betreft het lid dat eveneens voorzitter is van de auditcommissie. Daarom zoeken we een kandidaat die ervaring en affiniteit heeft met financiën en verantwoording.

Over Ouders & Onderwijs

Stichting Ouders & Onderwijs informeert en adviseert ouders met schoolgaande kinderen (4-18 jaar) die vragen hebben over onderwijs en vertegenwoordigt het ouderbelang in de onderwijssector. Ouders & Onderwijs heeft 14 medewerkers en is gevestigd in Utrecht. Meer over de organisatie leest u hier: https://oudersenonderwijs.nl/organisatie/

Taken Raad van Toezicht & Auditcommissie

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelen van de stichting, het functioneren van de directeur-bestuurder en op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving. De Raad van Toezicht fungeert als klankbord voor het bestuur en kan gevraagd en ongevraagd adviseren. De Raad van Toezicht vergadert minimaal vier keer per jaar. De Raad van Toezicht werkt met een auditcommissie en een benoemings- en remuneratiecommissie. De Auditcommissie adviseert en ondersteunt de Raad van Toezicht bij het toezicht op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving van de stichting. De Auditcommissie bestaat uit drie leden.

Profiel

  • Financiële en juridische kennis
  • Ervaring met een toezichthoudende functie bij maatschappelijke organisaties
  • Kennis van de onderwijssector en de positie van ouders hierin
  • Politiek, maatschappelijk en strategisch inzicht
  • Relevant netwerk bij publieke en private organisaties
  • In staat tot helikopterview op het werkveld en stakeholders van Ouders & Onderwijs
  • In staat tot opbouwend kritische reflectie op het functioneren van het bestuur en de organisatie.

Het betreft een onbezoldigde functie.

Interesse?

Stuur ons voor 17 december 2020 een korte motivatie en uw CV. U kunt deze sturen naar lobke.vlaming@oudersenonderwijs.nl. Sollicitatiegesprekken zullen in januari 2021 worden ingepland.

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met Lobke Vlaming, directeur-bestuurder via 06-12470177.

Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.