Home > Nieuws > Interviews > Arline: ‘1 + 1 = 3 als je ouderbetrokkenheid goed benut’

Arline: ‘1 + 1 = 3 als je ouderbetrokkenheid goed benut’.

17 april 2024 Interview

Al tien jaar lang is Arline Spierenburg werkzaam bij het adviespunt van Ouders & Onderwijs, waar ouderbetrokkenheid een centrale rol speelt. We spraken met haar over de veranderingen in ouderbetrokkenheid en waarom dit thema voor scholen vaak zo lastig is.

Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk?

Ouderbetrokkenheid geeft een completer beeld van een kind, legt Arline uit. Door school- en thuisverhalen samen te voegen creëer je een veel breder en dieper inzicht. Leerkrachten zien soms een kant van een kind, die er thuis misschien helemaal niet is. Een advies vanuit het hart: “1 + 1 = 3 als je ouderbetrokkenheid goed benut.”

Waarom heeft ouderbetrokkenheid een negatief imago?

Wat ik heb gemerkt in de afgelopen jaren, is dat er meer ouders zijn die het lastig vinden om het gesprek met school aan te gaan. Ze willen niet teveel vragen. Ouders stellen het gesprek uit totdat een situatie uit de hand loopt, ouders wel naar school gaan en het dan escaleert. En dan word je door de school wel als vervelende ouder gezien.

Welke vooroordelen zijn er over ouders die minder op school verschijnen?

Vaak denkt men dat minder aanwezige ouders niet betrokken zijn, maar dat klopt niet altijd. Scholen moeten maatwerk bieden en begrijpen waarom ouders soms afwezig zijn. Is het een taalprobleem? Of kan de ouder de ouderbijdrage niet betalen? Ik ken een Rotterdamse school die hiermee worstelde. Die directeur besloot elke dag bij de deur te gaan staan en koffie en thee te schenken en in gesprek te gaan met elkaar.

Waar ligt de verantwoordelijkheid van scholen bij ouderbetrokkenheid?

De rol van scholen begint al bij de lerarenopleiding, vindt Arline. Veel studenten op de pabo vinden het leuk om met kinderen te werken. Dat is fijn, maar de ouders krijg je er ook bij. Het opbouwen van vertrouwen en relaties met ouders en school moet onderdeel zijn van de lerarenopleiding.

Hoe kunnen scholen vaders meer betrekken?

Scholen moeten vadervriendelijke activiteiten organiseren, zoals voetbaltoernooien of andere klussen rondom school. Ook moet de school zich meer aanpassen aan wat de samenleving vraagt. Door afspraken niet direct na schooltijd in te plannen, maar later op de dag, kunnen we niet alleen het belang van de leraar vooropstellen, maar ook een keer die van de ouder.

Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk voor de schoolprestaties?

Als het wat minder goed gaat met een leerling op school, dan is het fijn dat je van tevoren in de relatie hebt geïnvesteerd. Als ouders van tevoren al weten dat ze altijd welkom zijn en altijd vragen mogen stellen, dan weten ze je te vinden.

Als er zich thuis dingen afspelen die van invloed zijn op het gedrag op school, dan is het net zo belangrijk dat de leraar daarvan op de hoogte is. Want dan kan die het beter plaatsen.

Hoe zag je ouderbetrokkenheid veranderen in 10 jaar?

We hebben te maken gehad met corona en dat heeft best veel impact gehad. Ouders moesten veel taken van school overnemen, zoals thuis lesgeven. Je zag dat sommige ouders onder de indruk waren van het werk van de leraar, omdat ze het nu zelf moesten doen. Maar je zag ook dat ouders doorkregen dat het werk van sommige leraren onder de maat was.

Aan de andere kant kregen sommige scholen door dat het eigenlijk wel fijn was dat ouders niet op school konden komen en de school lekker hun ding kon doen, zonder dat er over de schouder werd meegekeken.

Sinds corona is dat nog niet helemaal hersteld naar hetzelfde niveau als wat het daarvoor was. En dat merk je ook aan de telefoon. Ouders moeten hard werken om betrokken te worden bij het onderwijs van hun kind.

Bij de organisatie waar ik hiervoor bij werkte, zat ik ook in een team dat zich daarmee bezighield. Het was dus logisch dat ik hier er ook mee aan de slag ging..
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.