Home > Nieuws

Nieuws.

Nieuws
Nieuws
juni 18, 2024 12:20 pm

Vacature: Coördinator Ouderpanel

Nieuwe vacature bij Ouders & Onderwijs: Coördinator Ouderpanel. Doe onderzoek onder ouders, breng de resultaten onder de aandacht en laat ons panel groeien. Solliciteer nu!

Nieuws
Nieuws
mei 17, 2024 9:31 am

Meer kinderen geen onderwijs dan gedacht

Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is het afgelopen jaar met een derde gestegen. De cijfers geven maar een beperkt beeld. De groep kinderen die niet naar school gaat is veel groter dan de officiële cijfers van de overheid aangeven.

Nieuws
Nieuws
april 26, 2024 11:22 am

Wil jouw ’thuiszitter’ op de foto?

De Kinderombudsvrouw van de regio Rotterdam-Rijnmond is een onderzoek gestart naar het probleem van 'thuiszitters'; kinderen die eigenlijk onderwijs moeten krijgen, maar dit niet krijgen. Om dit probleem een gezicht te geven, is de kinderombudsvrouw op zoek naar 'thuiszitters' die op de foto willen.

Jubileum
april 26, 2024 9:38 am

Vliegen: een ode aan de ouder

Ter ere van ons 10-jarig bestaan, vroeg Ouders & Onderwijs dichter Gershwin Bonevacia een ode aan de ouder te schrijven. 'Vliegen' is niet alleen die ode geworden aan de ouder, maar ook aan het harde werk van iedereen bij Ouders & Onderwijs.

Jubileum
Nieuws
april 18, 2024 3:00 pm

Staat van de Ouder 2024: Ode aan de Ouder!

Ons jaarlijkse onderzoeksrapport de Staat van de Ouder is weer uit. Lees hier waarom ouders ondanks alle uitdagingen in het onderwijs nog steeds vaak positief zijn over hun relatie met school.

Nieuws
Nieuws
januari 17, 2024 3:57 pm

Open dagen op het mbo

Vanaf 17 januari kun je langs verschillende mbo scholen tijdens een open dag. Lees meer over waar je op moet letten, wanneer de open dagen zijn en hoe een aanmelding werkt.

Nieuws
Nieuws
januari 11, 2024 2:57 pm

Wachtlijsten voor Speciaal Onderwijs

Eind 2023 heeft het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek gedaan naar de status van de wachtlijsten voor het speciaal onderwijs. Lees meer over het onderzoek in dit nieuwsbericht.

Kennisbank
Nieuws
december 28, 2023 5:39 pm

Mobieltjesverbod

Smartphones, tablets en smartwatches mogen vanaf 2024 niet meer in de klas worden gebruikt.

Nieuws
Nieuws
augustus 14, 2023 8:00 am

Adviespunt weer geopend

Het adviespunt van Ouders & Onderwijs is weer geopend. Het adviespunt is dagelijks te bereiken via telefoon, mail of app voor vragen van ouders over onderwijs.

Nieuws
Nieuws
juli 5, 2023 4:00 pm

Zomersluiting adviespunt

Tijdens de zomervakantie is het Adviespunt van Ouders & Onderwijs gesloten. Je kunt op onze website terecht voor meer informatie en antwoorden over school of medezeggenschap.

Nieuws
Nieuws
juni 8, 2023 3:41 pm

Tweede Kamer over ouderbijdrage

We riepen op tot het afschaffen van de vrijwillige ouderbijdrage in het basisonderwijs. De Tweede Kamer sprak hierover. Dit zijn de belangrijkste punten.

Nieuws
Nieuws
mei 10, 2023 12:00 am

Staat van de Ouder 2023: Ode aan de leraar

Volgens ouders is de leraar bepalend voor de onderwijskwaliteit. In het basisonderwijs zit dit vaak goed, maar in het voorgezet onderwijs is er een dalende trend in de waardering van ouders te zien.

Nieuws
Nieuws
maart 21, 2023 12:33 pm

Week van de lentekriebels – wat kun je als ouder verwachten?

Elke basisschool en middelbare school is verplicht om seksuele voorlichting te geven. Wat zijn de regels over seksuele voorlichting? En wat bespreekt de school met mijn kind tijdens de week van de lentekriebels? Welk lesmateriaal wordt gebruikt en welke rol heb je hierin als ouder?

Nieuws
Nieuws
maart 9, 2023 2:05 pm

Invloed busstakingen op onderwijs

Het is van belang dat alle leerlingen, ook die met het streekvervoer reizen, naar school kunnen. Dat wordt nu regelmatig moeilijk gemaakt door de busstakingen in het openbaar vervoer. Leerlingen die zijn aangewezen op het openbaar vervoer komen nu vaker te laat of missen zelfs een schooldag.

Nieuws
Nieuws
maart 9, 2023 11:37 am

Webinar: wetswijzigingen over passend onderwijs

Er zijn verschillende wetswijzigingen over passend onderwijs in de maak. Hoorrecht voor leerlingen, schoolondersteuningsprofiel in de schoolgids, steunpunten, route naar inclusief onderwijs en meer worden hierin meegenomen. Ben jij op de hoogte van deze wijzigingen? Wij praten je graag bij tijdens de webinar.

MBO
Nieuws
februari 23, 2023 12:02 pm

Stagepact mbo voor een betere vergoeding en tegen discriminatie

Mbo-studenten krijgen een passende vergoeding voor hun stage. Ook komt er meer aandacht voor het realiseren van voldoende stageplekken én betere stagebegeleiding. Nu nog krijgen veel studenten te maken met stagediscriminatie, maar dat moet door een pakket maatregelen tot het verleden gaan behoren. Het zijn enkele hoofdpunten uit het onlangs gesloten Stagepact mbo.

Nieuws
Nieuws
februari 14, 2023 10:32 am

Eerste Staat van de MR: leden positief over hun rol

Ouders, leerlingen en onderwijsmedewerkers krijgen in medezeggenschapsraad (MR) een belangrijke rol toebedeeld. Gelukkig ervaren zij hun werk in de MR vooral positief. De samenwerking is goed, ze praten serieus mee én ze beschikken over voldoende kennis, informatie en ondersteuning. Toch is er ook ruimte voor verbetering. Vooral het inwerken van MR-leden en het contact met de achterban kan beter. Dat blijkt uit de eerste Staat van de Medezeggenschapsraad, een onderzoek dat Ouders & Onderwijs vandaag samen met Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO), LAKS en ROV uitbrengt.

Nieuws
Nieuws
februari 9, 2023 10:02 am

Praat mee over (mede)zeggenschap op school

Hoe zorg je ervoor dat plannen beter aansluiten bij de onderwijspraktijk? En wat is de rol van de medezeggenschapsraad daarbij? Om deze vragen te helpen beantwoorden kunnen ouders deelnemen aan een breed gesprek over governance en (mede)zeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.

Nieuws
Nieuws
februari 2, 2023 1:45 pm

Verbod op mobieltjes, terecht of niet? Praat mee

Er was de afgelopen dagen veel te doen over mobiele telefoons in de klas. Minister Wiersma van onderwijs gaat met scholen praten over het eventueel verbieden ervan. Maar wat vind jij? Moeten scholen mobieltjes in de les toestaan of juist niet? Spreek je uit in onze korte peiling.

Nieuws
Nieuws
februari 2, 2023 10:38 am

Kamermeerderheid wil af van verplichting nieuwste rekenmachine

Een Kamermeerderheid vindt dat scholen niet te vaak nieuwe modellen rekenmachines verplicht moeten stellen. Het is veel ouders een doorn in het oog dat ze op kosten worden gejaagd omdat bij het vak wiskunde het nieuwste model grafische rekenmachine vereist is. Samen met andere ouderorganisaties riep Ouders & Onderwijs al eerder op digitale leermiddelen te vergoeden.

MBO
januari 24, 2023 4:16 pm

Doe mee met de Mbo-monitor

Aan jou als ouder met kinderen in het mbo vragen we wat je vindt van het onderwijs. De resultaten nemen we mee in de Staat van de Ouder dit jaar. En presenteren we aan de politiek. Doe vooral mee en laat je stem horen.

Nieuws
Nieuws
januari 19, 2023 10:16 am

WEL in ontwikkeling voor thuiszitters

Volgens het NP Onderwijs kregen scholen extra geld om de gevolgen van corona en schoolsluitingen op te vangen. Samen met andere organisaties heeft Ouders & Onderwijs ervoor gepleit dat ook kinderen die niet naar school gaan hier recht op hebben. Met succes. Want om die groep te ondersteunen is de subsidieregeling WEL in ontwikkeling van start gegaan.

Nieuws
Nieuws
december 22, 2022 10:42 am

Spreekuur experiment onderwijszorgarrangementen

In het nieuwe jaar start het experiment onderwijszorgarrangementen. Dat betekent dat het voor deelnemende scholen of instellingen mogelijk wordt meer maatwerk te bieden aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Heb je vragen over het experiment? Of wil je er meer over weten? Op maandagavond 19 januari organiseren we samen met de ministeries van OCW en VWS een spreekuur.

Nieuws
Nieuws
december 19, 2022 10:58 am

Kerstsluiting Adviespunt

Het adviespunt van Ouders & Onderwijs beantwoordt dagelijks vragen van ouders. De week tussen kerst en oud & nieuw is het adviespunt gesloten. Vanaf maandag 2 januari 2023 kan je weer bij ons terecht met al je vragen.

Nieuws
Nieuws
december 14, 2022 3:36 pm

Nieuw: spelend leren over een aandoening

Gemiddeld zitten er in iedere klas drie kinderen met een chronische aandoening. Daarom heeft Stichting Zorgeloos naar School een gratis spel ontwikkeld: Achteruit Vooruit. Wat dit inhoudt en hoe je eraan komt lees je in dit artikel.

Schoolkosten en ouderbijdrage
december 14, 2022 7:31 am

Geldproblemen? Dit is wat je kunt doen

In Nederland leven nog steeds gezinnen in armoede. Wat kun je als ouder doen in deze situatie? Wat doen scholen? En waar kun je als ouder terecht voor hulp en advies? Dat lees je hier.

Nieuws
Nieuws
december 1, 2022 2:53 pm

Aandacht voor CO2-meters tijdens debat onderwijshuisvesting

Hoewel het noodzakelijk is hebben sommige scholen nog steeds geen werkende CO2-meter in de klas. Enkele Kamerleden brachten het vandaag aan de orde tijdens het debat over onderwijshuisvesting. Verder ging het over het extra geld dat nodig is om alle schoolgebouwen toekomstbestendig te maken. Het debat vond plaats in de Tweede Kamer met de ministers Wiersma (onderwijs) en De Jonge (huisvesting).

MBO
november 22, 2022 5:36 pm

Belangrijke moties mbo-debat aangenomen

Dinsdagmiddag waren de stemmingen over de moties die waren ingediend tijdens het mbo-debat in de Tweede Kamer afgelopen week. Wat viel op? Vooral dat twee belangrijke moties over stagediscriminatie en ouderbetrokkenheid konden rekenen op een meerderheid.

Nieuws
Nieuws
november 22, 2022 11:05 am

Oproep: vergoed digitale leermiddelen

Niet elk kind heeft een laptop of tablet ter beschikking, terwijl dit op veel scholen wel wordt verwacht. In veel gevallen is een laptop of tablet onmisbaar voor het volgen van onderwijs of het maken van huiswerk. Ouderorganisaties* roepen de Tweede Kamer op om laptops en tablets voor school kosteloos beschikbaar te stellen voor alle leerlingen.

Nieuws
Nieuws
november 21, 2022 1:50 pm

Kleuter urenlang achtergelaten in taxibusje

Weer een heftig verhaal over leerlingenvervoer. Het Algemeen Dagblad meldde afgelopen weekend dat een kind van vijf jaar door een chauffeur was vergeten en noodgedwongen urenlang alleen in een taxibusje op een parkeerplaats had gezeten. School had de kleuter niet gemist, of had in ieder geval niets laten weten. En de ouders waren niet op de hoogte. Hoe kon dit gebeuren?

Nieuws
Nieuws
november 18, 2022 2:30 pm

Stakingen binnen het leerlingenvervoer

Ouders & Onderwijs erkent de problemen van het tekort aan chauffeurs, de onaantrekkelijkheid van het beroep en de krapte op de arbeidsmarkt. Daar komt nu de staking bij waardoor hun schoolgaan nog meer onder druk komt te staan. De aangekondigde stakingen zijn ellendig voor de leerlingen om wie het gaat en hun ouders.

Nieuws
Nieuws
november 17, 2022 3:41 pm

Drie tips voor de MR n.a.v. het WMS-congres

Deze week vond het WMS-congres plaats met als thema ‘knap staaltje medezeggenschap’. Onze collega Sjoerd van Geffen organiseerde een goede bezochte workshop binnen dit thema. Eigenlijk was het een interactieve sessie waarin stil werd gestaan bij de ontwikkeling van verschillende medezeggenschapsraden. We geven een korte terugblik.

Nieuws
Nieuws
november 17, 2022 3:23 pm

Inzet van NPO-middelen onduidelijk voor ouders

De coronaperiode en maatregelen op de scholen hebben invloed gehad op het onderwijs. Daarom krijgen scholen van de overheid extra geld. Dit heet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Maar weten ouders wel wat er gebeurt met dit geld? Wij zochten het uit.

MBO
Nieuws
november 17, 2022 12:15 pm

Tweede Kamer praat over mbo. Dit is wat je moet weten

De afgelopen weken waren twee mbo-debatten in de Tweede Kamer. De onderwerpen die werden besproken waren (stage)discriminatie van studenten met een ondersteuningsvraag en de rol van ouders in het mbo. Hier lees je welke punten in het debat aandacht hebben gekregen.

Nieuws
Nieuws
november 7, 2022 2:45 pm

Hoe denk jij over lunch op school?

Gezonde voeding is op steeds meer scholen een thema. Op dit moment wordt er op meerdere scholen in het land bijvoorbeeld geëxperimenteerd met een (gezonde) schoollunch die op school beschikbaar is voor leerlingen. Wij zijn benieuwd naar jouw mening hierover.  

MBO
Nieuws
november 7, 2022 8:00 am

Ouders & Onderwijs stuurt brief aan Tweede Kamer over mbo

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over het mbo. Ouders & Onderwijs vraagt in een brief aandacht voor o.a. ouderbetrokkenheid in het mbo, een stevigere rol voor ouders in de medezeggenschap, de hoge schoolkosten voor minderjarige studenten en stagediscriminatie van studenten met een beperking.

MBO
Nieuws
november 3, 2022 4:24 pm

Verbeteragenda debat passend onderwijs in het mbo

Woensdag 9 november vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over het mbo, waar ook passend onderwijs wordt besproken. Minister Dijkgraaf heeft al aangegeven inclusief onderwijs te willen realiseren binnen het mbo.

Nieuws
Nieuws
november 3, 2022 9:54 am

Doe mee met het (G)MR-onderzoek

Ouders, leerlingen en personeelsleden praten via de medezeggenschapsraad mee over het beleid van de school. Ouders & Onderwijs, VOO, RVO en LAKS zijn benieuwd hoe jij als MR-lid je werkzaamheden ervaart, waar je behoeften liggen en wat wij voor jou kunnen betekenen. Ben je lid van de (G)MR? Laat ons dan weten wat je vindt!

Nieuws
Nieuws
oktober 27, 2022 6:37 pm

Nieuwe peiling over lesuitval

Hoe vaak vallen er lessen uit op middelbare scholen? En om welke lessen gaat het dan vooral? En hoe gaan scholen ermee om? Dat onderzoekt Ouders & Onderwijs in samenwerking met dagblad Trouw en platform voor onderzoeksjournalistiek Investico. Help je ons om inzicht in het probleem te krijgen?

Nieuws
Nieuws
oktober 19, 2022 4:12 pm

Debat leerlingenvervoer in Tweede Kamer

De Tweede Kamer sprak op woensdag 19 oktober in een debat over de problemen in het leerlingenvervoer. Al sinds dit voorjaar zet Ouders & Onderwijs zich in om aandacht te krijgen voor het leerlingenvervoer.

Examens
Nieuws
oktober 13, 2022 2:24 pm

Versoepelingen regels staatsexamens

Voor de leerlingen die komend jaar (in 2023) deelnemen aan de staatsexamens gelden er twee versoepelingen van de examenregels. Zo is voor deze kandidaten de duimregel en wordt er een extra herkansing geboden. Dit is nodig in verband met de gevolgen van corona op het onderwijs. Zo maakte minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) bekend in een kamerbrief.

Nieuws
Nieuws
oktober 4, 2022 2:22 pm

Oproep aan minister: Zorg dat de AOb weer aan tafel komt

Vorige week maakte de Algemene Onderwijsbond (AOb) bekend te stoppen met de overleggen met het ministerie van Onderwijs over passend onderwijs. In een brief roept Ouders & Onderwijs minister Wiersma op om er alles aan te doen om de vertegenwoordigers van de vakbond weer aan tafel te krijgen. ‘Want zonder hun betrokkenheid komen we er niet.’

Nieuws
Nieuws
september 27, 2022 1:31 pm

Ouders: pesten op school nog steeds groot probleem

Meer dan de helft van de ouders geeft aan dat hun kind te maken heeft met pesten. Ouders ervaren het pesten als een (zeer) ernstig probleem. Lees hier meer over het onderzoek naar pesten en sociale veiligheid op school.

Nieuws
Nieuws
september 27, 2022 12:06 pm

Win een Dolfje Weerwolfje boek

Misschien ken je hem wel, het avontuurlijke wolfje bedacht door Paul van Loon. Zijn naam is Dolfje Weerwolfje en hij is een echte held. Voor de Week Tegen Pesten heeft Paul van Loon samen met Stichting School en Veiligheid een boek uitgebracht met SuperDolfje in de hoofdrol. En wij mogen een paar exemplaren weggeven!

Nieuws
Nieuws
september 26, 2022 4:13 pm

Samen met Dolfje Weerwolfje tegen pesten 2022

Vandaag start de Week Tegen Pesten. En dat is belangrijk, want veel kinderen en ouders hebben te maken met dit onderwerp. Heeft jouw kind te maken met pesten op school? Dan willen we je graag voorstellen aan SuperDolfje.

Nieuws
Nieuws
september 13, 2022 11:06 am

Vertraagde schoolboeken? Dit is wat je kunt doen

De middelbare scholen zijn inmiddels vorige week allemaal gestart. Toch zijn er op dit moment nog duizenden leerlingen die nog niet al hun boeken hebben ontvangen. Wat kun je doen? En wat mag je van de school verwachten? Dat lees je hier.

Nieuws
Nieuws
september 12, 2022 5:00 pm

Samen tegen pesten: bij ons lees je er alles over

Pesten is een veel voorkomend probleem op scholen. En pesten heeft een grote impact op kinderen en ouders. Een kind ontwikkelt zich op school pas goed als die zich veilig voelt. Toch is dat niet altijd vanzelfsprekend. Het is belangrijk om als ouder op de hoogte te zijn van het pestbeleid op de school van je kind, hoe je met je kind hierover praat en wat je kan doen om te helpen.

Nieuws
Nieuws
augustus 4, 2022 11:04 am

Vacature: lid Raad van Toezicht

Ouders & Onderwijs zoekt een lid voor de Raad van Toezicht. Als lid houd je onder meer toezicht op de verwezenlijking van de doelen van de stichting, het functioneren van de directeur-bestuurder en op de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving.

Nieuws
Nieuws
juli 20, 2022 8:30 am

Zomervakantie Ouders & Onderwijs

Ook voor Ouders & Onderwijs is het zomervakantie. Vanaf maandag 25 juli tot maandag 15 augustus zijn wij telefonisch en op WhatsApp niet bereikbaar. Heb je toch een dringende vraag? Daarvoor zijn we per e-mail bereikbaar.

Nieuws
Blog
juli 13, 2022 10:21 am

Help, mijn kind blijft zitten! Wat te doen?

Het einde van het schooljaar nadert. Net als andere jaren krijgen we bij het Adviespunt veel vragen over overgaan en zittenblijven. Gaat je zoon of dochter over of niet? Of stapt hij of zij over naar een andere school? En wat als je het niet eens bent met de beslissing van school? Wat zijn de opties?

Nieuws
Nieuws
juli 7, 2022 11:33 am

Scenario’s om onderwijs zo lang mogelijk open te houden

Mocht het coronavirus straks weer opleven, dan moeten scholen en kinderopvang zo lang mogelijk open kunnen blijven. Dat is het uitgangspunt van het kabinet en verwerkt in sectorplannen voor onderwijs en kinderopvang. In het sectorplan staan vier fases met maatregelen voor scholen en kinderopvang om besmettingen te beperken

Nieuws
Nieuws
juli 7, 2022 6:00 am

Ouders willen 3 of 4 snipperdagen per schooljaar

Volgens ouders is er weinig mis met hoe de schoolvakanties en vrije dagen geregeld zijn in Nederland. Toch leeft bij veel ouders ook de behoefte om iets flexibeler met vrije dagen om te gaan. Drie of vier snipperdagen per jaar zou daarvoor al voldoende zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Nieuws
Nieuws
juli 6, 2022 1:13 pm

Tweede Kamer stemt voor minimale stagevergoeding

Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer in met de motie die een minimale stagevergoeding voor alle studenten regelt. Veel studenten ontvangen op dit moment geen eerlijke of helemaal geen vergoeding voor het werk dat ze tijdens hun stage doen. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil daar nu een einde aan maken en stemde voor een motie van Lisa Westerveld (GroenLinks).

Nieuws
Nieuws
juli 4, 2022 2:26 pm

Vakantie? Niet voor leerlingen zonder onderwijsplek

De vakantie staat voor de deur. De meeste lessen zijn geleerd, de rapporten besproken en uitgedeeld. En leerlingen weten precies in welke klas ze volgend schooljaar beginnen. Of toch niet? Bij Ouders & Onderwijs spreken we veel ouders die nog geen duidelijkheid hebben over waar hun kind na de zomervakantie terecht kan.

Nieuws
Nieuws
juni 30, 2022 2:20 pm

Doe mee met de Monitor passend onderwijs

We willen van betrokken ouders weten hoe zij denken over passend onderwijs. Ouders & Onderwijs is namelijk intensief betrokken bij de verbeteraanpak en hoort graag van ouders over ervaringen, wensen en behoeften. We roepen ouders daarom op mee te doen met ons onderzoek Monitor passend onderwijs.

Nieuws
Nieuws
juni 21, 2022 4:35 pm

6 tips voor een cadeau voor de leraar

Het einde van het schooljaar nadert en daarmee de onvermijdelijke vraag voor iedere basisschoolouder: wat te geven aan de juf of meester? Op veel scholen is dit traditie, maar wat geef je? Koop je een cadeau, of wordt het een knutsel? Moet je überhaupt wel iets geven? En hoeveel geef je eraan uit?

Nieuws
Nieuws
juni 16, 2022 12:15 pm

Gelden NP Onderwijs ook voor jongeren die niet staan ingeschreven op een school

Om de gevolgen van corona en de scholensluitingen op te vangen krijgen scholen extra geld: Het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). De gelden voor NP Onderwijs waren eerst alleen beschikbaar voor leerlingen op een school. Maar nu ook voor kinderen die niet staan ingeschreven op een school: WEL in ontwikkeling heet dit plan.

Nieuws
Nieuws
juni 14, 2022 10:20 am

Informatieve brochures over passend onderwijs

Ieder kind is anders. De één zal de lessen op school goed kunnen volgen, de ander heeft wat extra hulp nodig. Dat kan in de vorm van extra uitleg, lesstof of op een andere speciale school. In een notendop de kern van passend onderwijs. De Rijksoverheid heeft twee informatieve brochures online gezet met meer uitleg.

Nieuws
Nieuws
juni 9, 2022 11:09 am

Streep door extra lange kerstvakantie

Er komt geen extra lange kerstvakantie en de zomervakantie wordt niet verkort. De kerstvakantie op de basis- en middelbare scholen blijft dus twee weken, terwijl de lengte van de zomervakantie 6 weken blijft. Dit maakten ministers Kuipers van Volksgezondheid en Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs deze week bekend.

Examens
Nieuws
juni 9, 2022 9:00 am

Vlagdagen examenkandidaten

Het is vandaag een spannende dag. Leerlingen van het vmbo (theoretische en gemengde leerweg), havo en vwo krijgen de uitslag van het centraal schriftelijk examen. Als ze geslaagd zijn, kan natuurlijk de vlag uit! Leerlingen van het vmbo-kader en -basis moeten nog even wachten en horen op woensdag 15 juni of ze geslaagd zijn.

Nieuws
Nieuws
juni 7, 2022 4:44 pm

Handboek voor extra ondersteuning op mbo-school

Op welke manieren kan een mbo-school studenten met een extra ondersteuningsbehoefte nog beter begeleiden? Antwoorden zijn te vinden in het net verschenen handboek beroepspraktijkvorming (BPV). Het biedt informatie, overzichten, tips en handreikingen voor de begeleiding voor, tijdens en na de BPV.

Nieuws
Nieuws
juni 2, 2022 2:02 pm

Onderzoek naar extra hulp voor ouders

Het laatste dat je als ouder wilt is dat je er alleen voor komt te staan. Niet zo vreemd dus dat voor ouders met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben alle hulp nuttig is. Oudervereniging Balans liet onderzoek doen naar een buddysysteem voor deze ouders. Het idee is dat zo’n buddy met de ouders meedenkt om te komen tot een goede samenwerking met school.

Nieuws
Nieuws
juni 1, 2022 10:09 am

Discussie vrijwillige ouderbijdrage: Nieuwe wegen om wat te doen aan kansenongelijkheid

Er is volop debat over de vrijwillige ouderbijdrage. Sinds vorig jaar is bij wet geregeld dat kinderen nooit mogen worden uitgesloten van activiteiten zoals schoolreisjes, ook niet als ouders de bijdrage niet kunnen of willen betalen. Maar wat als het aandeel ouders dat niet betaalt zo hoog is dat door geldgebrek extra activiteiten niet meer mogelijk zijn? Dan gaan misschien kampen en schoolreisjes niet meer door. Dit lijkt vooral voor te komen op scholen waar kinderen op zitten met ouders die minder geld hebben.

Examens
Nieuws
mei 11, 2022 3:00 pm

Eindexamens van start

Na een lange voorbereiding gaat het deze week echt van start. De eindexamens beginnen. Maar hoe zat het ook alweer met de aanpassingen van de examenregels dit jaar? Waar is oefenmateriaal te vinden? Wanneer is de uitslag bekend? We zetten alle antwoorden op deze vragen voor je op een rij.

Nieuws
Nieuws
april 26, 2022 2:36 pm

Hoofdpunten Staat van de Ouder 2022 tijdens de webinar

Afgelopen donderdag organiseerden we een webinar over de nieuwste Staat van de Ouder. Directeur Lobke Vlaming en thema-adviseur Arline Spierenburg bespraken hierin de resultaten van het onderzoek en beantwoordden de vragen van de deelnemers. Hieronder geven we de hoofdpunten weer van wat er werd besproken.

Nieuws
Nieuws
april 21, 2022 5:00 pm

Ouders gezocht voor onderzoek naar Methodiek Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Het volgen van onderwijs is belangrijk voor een kind. Daarmee kan een kind een goede plek in de maatschappij vinden. Regelmatig niet naar school gaan, om welke reden dan ook, kan ervoor zorgen dat een kind helemaal gaat uitvallen op school. Dan verlaat een jongere het onderwijs zonder diploma en/of startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Om goed op schoolverzuim te kunnen reageren en jongeren en ouders te helpen, is enkele jaren geleden de Methodiek Aanpak Schoolverzuim (MAS) ontwikkeld.

Nieuws
Nieuws
april 20, 2022 10:03 am

Peiling van het ministerie van OCW over de coronamaatregelen in het onderwijs

De afgelopen twee jaar heeft veel van de onderwijssector gevraagd. Iedereen heeft steeds alles op alles gezet om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Een enorme prestatie die veel waardering verdient, want de omstandigheden waren, met vrijwel continu op- en afschalen van beperkende maatregelen, onzeker en zwaar.

Nieuws
Nieuws
april 13, 2022 6:00 am

Staat van de ouder 2022: Ouders willen geen driejarige brede brugklassen

Ouders willen geen driejarige brede brugklassen met kinderen van alle niveaus in één klas. Dat blijkt uit het onderzoek van De staat van de Ouder 2022, helemaal in het teken van de overstap tussen basis- en voortgezet onderwijs. De meeste ouders zijn voorstander van twee niveaus in één brugklas. Verder zien veel ouders graag dat leerlingen samen gym en burgerschap volgen én dat de doorstroom tussen niveaus verbetert. Alle details lees je in het splinternieuwe rapport De Staat van de Ouder dat zojuist is verschenen.

Nieuws
Nieuws
april 7, 2022 3:43 pm

Staat van de Ouder 2022: Overstap middelbare school

Alle ouders en leerlingen krijgen ermee te maken. De overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. Het is een moment waarop ouders en hun kinderen tegen praktische vragen en problemen aanlopen. We vroegen aan ouders hoe zij dit ervaren en wat knelpunten en verbeterpunten zijn.  Passend advies Alle leerlingen in groep 8 krijgen een schooladvies. En dat is bepalend voor hun toekomst. Een passend advies is daarom van groot belang. Uiteindelijk is het ideaal dat elke leerling dezelfde kansen krijgt. Hoe kunnen we dat bereiken? We vroegen ouders uitgebreid naar het schooladvies en de eindtoets in groep 8, de keuze voor een middelbare school en de uiteindelijke overstap. Hoe zien ouders dat?

Nieuws
Nieuws
maart 31, 2022 11:10 am

Wiersma wil vaart maken met passend onderwijs

Op woensdag 30 maart sprak de Tweede Kamer met minister Wiersma over het passend onderwijs. De aanleiding voor het debat was een voortgangsrapportage over de plannen die de vorige minister, Arie Slob, in 2020 presenteerde. Ouders & Onderwijs heeft samen met 19 organisaties een brief gestuurd naar de Kamerleden. Tijdens het debat werden veel onderwerpen eruit besproken. We noemen er een aantal.

Nieuws
Nieuws
maart 30, 2022 9:50 am

Meer geld voor passend onderwijs noodzakelijk

Woensdag is het debat passend onderwijs met minister Wiersma in de Tweede Kamer. In een brief riepen we de commissieleden eerder op om budget vrij te maken voor de verbetermaatregelen passend onderwijs. De plannen die in 2020 door toenmalig minister Slob werden gepresenteerd zijn niet voorzien van een financiële paragraaf. Dat is zorgwekkend omdat de plannen nu bekostigd moeten worden met geld dat bestemd is voor zorgleerlingen.

MBO
Nieuws
maart 28, 2022 1:50 pm

Veel mbo-instellingen geven nog steeds online les

Hoewel fysieke lessen weer mogelijk zijn, blijven veel mbo-instellingen vasthouden aan online onderwijs. Daardoor zien ouders een daling van de onderwijskwaliteit en slechtere motivatie bij hun kind. De meerderheid wil daarom dat mbo-instellingen weer fysieke lessen aanbieden. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Ouders & Onderwijs onder ouders met kinderen op een mbo-instelling.

Blogs
Blog
maart 28, 2022 8:30 am

Onzichtbaar leed

Directeur Lobke Vlaming over de problemen met het leerlingenvervoer. 'Soms gaan er dingen mis: de bus komt veel te laat, of helemaal niet of er zijn incidenten'.

Nieuws
Nieuws
maart 28, 2022 6:00 am

Leerlingenvervoer put kwetsbare kinderen uit

Het leerlingenvervoer kan veel beter. Nu zijn ritten vaak veel te lang, wisselen chauffeurs te vaak en is de situatie in de bus soms zelfs onveilig. Met als gevolg dat de toch al kwetsbare leerlingen uitgeput op school aankomen. Het zijn verontrustende conclusies uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs onder meer dan 500 ouders van kinderen die er dagelijks mee te maken hebben.

Nieuws
Nieuws
maart 23, 2022 3:33 pm

Ouders worden nog steeds verplicht om ouderbijdrage te betalen

Op sommige scholen geldt nog steeds een verplichting voor ouders om de ouderbijdrage te betalen. Dit blijkt uit onderzoek van Leergeld Nederland waarover het NRC berichtte. Zorgwekkend omdat het wettelijk niet is toegestaan. Volgens de nieuwe wet over de vrijwillige ouderbijdrage is de vrijwillige ouderbijdrage echt vrijwillig. Ouders kunnen dus zelf beslissen of ze betalen of niet.

Nieuws
Nieuws
maart 16, 2022 2:16 pm

Einde coronamaatregelen op school

Ook op basisschool, middelbare school en mbo-instelling komt er een einde aan de laatste coronamaatregelen. Zo hoeft er vanaf nu niet meer preventief te worden getest. Verder hoeven kinderen die gebruik maken van leerlingenvervoer vanaf volgende week woensdag geen mondkapje meer te dragen. Dat maakte het ministerie deze week bekend.

Nieuws
Nieuws
maart 16, 2022 1:00 pm

Verkiezingen gemeenteraad 2022

Vandaag kun je je stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politici deden er de afgelopen weken alles aan om jou te laten inzien dat ze het beste voor hebben met jouw gemeente. Begrijpelijk want gemeenten hebben belangrijke wettelijke taken. Ook waar het gaat om het onderwijs aan onze kinderen. Hoe zit dat? We zetten alles heel kort voor je op een rij.

Nieuws
Nieuws
maart 10, 2022 10:49 am

Debat veiligheid op school

‘Ik ben geschrokken van de heftige verhalen die daar binnenkomen,’ zei minister Wiersma (primair- en voortgezet onderwijs) over het adviespunt van Ouders & Onderwijs tijdens het debat over de evaluatie van de Wet veiligheid op school. Het ging afgelopen woensdag onder meer over pesten, een meldpunt voor onveiligheid en Veilig Thuis-meldingen. De actuele situatie rond de oorlog in Oekraïne kwam ook kort ter sprake.

Nieuws
Nieuws
maart 9, 2022 5:07 pm

Plannen om pesten op school aan te pakken

Deze week maakte minister Wiersma bekend pesten en ander onwenselijk gedrag op school harder te willen aanpakken. Er komt een meldpunt en de inspectie moet eerder en harder ingrijpen. Uitstekende plannen natuurlijk, maar vergeet vooral niet de ouder erbij te betrekken.

Nieuws
Nieuws
maart 9, 2022 2:03 pm

Nieuw dieptepunt in soap rondom SvPO

De aangifte tegen een bestuurder betekent een nieuw dieptepunt in de soap rondom de School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). Eerder werd al duidelijk dat de kwaliteit van het onderwijs op sommige SvPO-vestigingen onder de maat is. Zo kregen drie van de acht scholen van de Onderwijsinspectie het predicaat zeer zwak.

Nieuws
Nieuws
februari 23, 2022 1:53 pm

Checklist mbo-opleiding kiezen

Een passende mbo-opleiding vinden kan best lastig zijn. Veel leerlingen weten niet zo goed wat ze later willen worden. En welke mbo-opleidingen ze kunnen doen na het vmbo of de havo. Bij het kiezen van een mbo-opleiding én een mbo-school kan jouw kind dus zeker wat hulp gebruiken. Hoogste tijd voor een checklist mbo-opleiding kiezen.

Nieuws
Nieuws
februari 17, 2022 10:52 am

Meer tijd voor schooladvies

Basisscholen krijgen meer tijd voor het schooladvies. Om ook dit jaar zorgvuldig het schooladvies op te kunnen stellen en te registreren, verschuift de deadline twee weken naar 15 maart 2022.

Nieuws
Nieuws
februari 15, 2022 7:06 pm

Hele rits coronamaatregelen op school ten einde

Er komt een einde aan een groot aantal coronamaatregelen op school. Zo mogen ouders de school weer in en komen de regels voor groepsgrootte, cohorten, looproutes en gespreide pauzes te vervallen. Dit maakte minister Kuipers van Volksgezondheid dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie.

Nieuws
Nieuws
februari 15, 2022 6:55 pm

Vraag & antwoord: Coronaregels op school

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten zijn weer geopend voor fysieke lessen. Verder komt er zeer binnenkort een einde aan een groot aantal coronamaatregelen in het onderwijs. Zo mogen ouders de school weer in en komen de regels voor groepsgrootte, cohorten, looproutes en gespreide pauzes te vervallen.

Nieuws
Nieuws
februari 11, 2022 6:00 am

Meeste ouders blij met versoepeling maatregelen

De helft van de ouders vindt de huidige regels op scholen voldoende. Daarnaast zou ruim een derde (36%) graag nog verdere versoepeling van de maatregelen willen zien. Dat blijkt uit representatief onderzoek van Ouders & Onderwijs onder ouders met kinderen op de basisschool en de middelbare school.

Nieuws
Nieuws
februari 10, 2022 2:17 pm

Onderzoek naar leerlingenvervoer

We doen een onderzoek onder ouders naar leerlingenvervoer. Het is een onderwerp waarover we veel signalen krijgen van ouders. Op basis van de analyse van de ervaringen gaan we in gesprek met o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Onderwijs over mogelijke verbeteringen.

Nieuws
Nieuws
februari 9, 2022 4:00 pm

Zelfde aanmeldweek voor kansengelijkheid

De Eerste Kamer stemde dinsdag in met het wetsvoorstel dat regelt dat er voor alle leerlingen één aanmeldweek komt voor de middelbare school. Dit vaste moment moet de kansengelijkheid in het onderwijs doen toenemen. Het idee is namelijk dat leerlingen zo allemaal even veel kans maken op een plek op de school van hun voorkeur.

Nieuws
Nieuws
februari 3, 2022 6:50 pm

Ventilatie op scholen wordt aangepakt

Er wordt serieus werk gemaakt van een betere ventilatie op scholen. Alle basis- en middelbare scholen krijgen in elk klaslokaal een CO2-meter. Daarvoor trekt het kabinet in totaal een bedrag van 17 miljoen euro uit. Dat maakte minister Wiersma voor Primair en Voortgezet Onderwijs bekend.

Nieuws
Nieuws
januari 25, 2022 7:01 pm

Versoepeling quarantaineregels basis- en voorgezet onderwijs

Voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs geldt een versoepeling van de quarantaineregels. Leerlingen die geen klachten hebben, maar wel in contact zijn geweest met een besmet persoon, hoeven niet langer in quarantaine. Deze regel gaat vanaf woensdag in. Dit maakte het kabinet bekend tijdens de persconferentie.

Nieuws
Nieuws
januari 24, 2022 2:43 pm

Tips voor het gesprek met school.

Soms kan het lastig zijn om gesprek aan te gaan met school. Om ouders daarbij te ondersteunen hebben het NJi, Balans en Ouders & Onderwijs gesprekskaarten vol handige tips ontwikkeld. Ouders kunnen deze Toolkit Samen voor het kind gratis aanvragen.

Nieuws
Nieuws
januari 18, 2022 5:27 pm

Leerlingen welkom voor kennismakings-activiteiten

In januari en februari zijn er traditiegetrouw open dagen waarop leerlingen zich kunnen oriënteren op een nieuwe school of vervolgstudie. Ondanks de coronamaatregelen zijn leerlingen welkom om de kennismakingsactiviteiten op de scholen bij te wonen.

Nieuws
Nieuws
januari 3, 2022 3:30 pm

Scholen weer open op 10 januari

Op 10 januari mogen basisscholen en middelbare scholen weer open. Ook de opvangcentra gaan weer open. Mbo-scholen en hogescholen blijven voorlopig nog dicht. Dat heeft demissionair minister Arie Slob zojuist gezegd.

Nieuws
Nieuws
december 23, 2021 1:54 pm

Ingewikkelde overstap naar middelbare school

Heeft je kind extra ondersteuning op school nodig dan is de overstap naar de middelbare school ingewikkelder. Dat bleek ook weer uit ons onderzoek onder ouders. De keuze aan scholen is beperkter, het is vaak moeilijk om te weten of een school passend is en de overgang zelf vraagt meer aandacht.

Nieuws
Nieuws
december 22, 2021 5:15 pm

Minister Arie Slob zwaait af

Met de komst van een nieuw kabinet zwaait Arie Slob af als minister van Onderwijs. Vandaag maakte hij bekend dat hij niet terug zal keren als bewindspersoon. We kijken ondanks een onstuimige periode voor het onderwijs terug op een prettige samenwerking.

Nieuws
Nieuws
december 22, 2021 1:55 pm

Voortgang verbeteraanpak passend onderwijs

Om het onderwijs nog inclusiever te maken, kwam er eind 2020 een verbeteraanpak passend onderwijs. Daarin staan 25 maatregelen om de positie van kinderen die op school extra ondersteuning nodig hebben te verbeteren. We zijn nu een jaar verder en uit de voortgangsrapportage die vorige week verscheen blijkt dat er nog veel te doen is.

Nieuws
Nieuws
december 18, 2021 6:58 pm

Scholen vanaf maandag dicht

Basisscholen, middelbare scholen, mbo-scholen, hogescholen en universiteiten gaan vanaf maandag allemaal dicht. Het hele onderwijs komt stil te liggen. Het kabinet neemt daarmee het meest recente advies van het OMT over. Er zijn grote zorgen over de snelle opmars van de veel besmettelijkere omikronvariant van het coronavirus.

Nieuws
Nieuws
december 16, 2021 4:52 pm

Leden Raad van Toezicht stellen zich voor

'Ik ben erg blij dat de Raad van Toezicht wordt uitgebreid met professionele nieuwe leden. Ik kijk uit naar een hele goede samenwerking, ' zegt Jeroen Kreijkamp, voorzitter van de Raad van Toezicht van Ouders & Onderwijs. Maar wie zijn deze leden? Zij stellen zich aan je voor.

Nieuws
Nieuws
december 16, 2021 12:05 pm

Onderwijsplannen in het nieuwe coalitieakkoord

‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst.’ Dat is de titel van het deze week gesloten coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Wat staat erin qua onderwijsplannen? Sowieso een aantal hoopgevende zaken. Zo zijn er investeringen in de onderwijskwaliteit, maatregelen voor kansengelijkheid en is er een streven om het aantal thuiszitters terug te brengen naar 0.

Nieuws
Nieuws
december 14, 2021 6:50 pm

Basisscholieren krijgen week eerder kerstvakantie

De kerstvakantie begint op basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs een week eerder. Ook de buitenschoolse opvang (bso) gaat eerder dicht. De kinderopvang blijft wel open. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de verspreiding van de omikronvariant tegengegaan wordt. Dit maakte het kabinet dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie.

Nieuws
Nieuws
december 13, 2021 7:52 am

Meeste ouders tegen vervroegen kerstvakantie

De kerstvakantie moet niet met een week worden vervroegd. Dat vindt een meerderheid van de ouders. Zo blijkt uit een peiling van Ouders & Onderwijs onder ruim 1.700 ouders. Van de ouders die aan de peiling meededen geeft 60% aan dat scholen wat hen betreft sowieso openblijven.

Nieuws
Nieuws
december 7, 2021 4:47 pm

Onderwijsraad: ‘Toegankelijkheid onderwijs onder druk door toename commerciële onderwijsvormen’

Het aanbod van commerciële bijles-, examentraining- en huiswerkbegeleidingsaanbieders neemt toe. Deze vormen van privaat onderwijs maken steeds meer deel uit van het reguliere onderwijs. Het gevolg is dat toegankelijkheid, kwaliteit en professionele zeggenschap steeds meer onder druk komen te staan. Dit constateert de Onderwijsraad in een rapport.

Nieuws
Nieuws
december 7, 2021 2:55 pm

OMT-advies: ‘Vervroeg de kerstvakantie met een week’

Vervroeg de kerstvakantie met een week zodat besmettingen tijdens de feestdagen worden voorkomen. Dat stelt het Outbreak Management Team (OMT) in zijn laatste advies aan het kabinet. Over de effectiviteit van deze maatregel bestaat enige twijfel.

Nieuws
Nieuws
december 3, 2021 12:44 pm

Zelftesten bij corona-gerelateerde klachten

Nieuw onderzoek toont aan dat zelftesten ook geschikt zijn om te gebruiken bij mensen met corona-gerelateerde klachten. Leerlingen die corona-gerelateerde klachten hebben, kunnen vanaf nu dus een zelftest doen of naar de GGD. Bij een positieve zelftest is een GGD-test altijd nodig. Met dit advies is de verwachting dat meer mensen zich testen bij klachten.

Nieuws
Nieuws
december 2, 2021 6:12 pm

Kabinet wil sluiten scholen voorkomen, maar sluit het niet uit.

Tijdens het debat in de tweede Kamer over de coronamaatregelen maakte minister Arie Slob gisteravond duidelijk dat het kabinet wil voorkomen dat de scholen eerder dicht moeten. Echter, gezien de hoge besmettingscijfers kan hij het ook niet helemaal uitsluiten. Op 14 december wordt de situatie opnieuw beoordeeld. Naast Slob waren ook minister-president Rutte en minister De Jonge aanwezig bij het debat.

Nieuws
Nieuws
december 2, 2021 11:05 am

Verslag van het 15de WMS-congres

Vorige week vond het jaarlijkse WMS-congres plaats. WMS staat voor Wet Medezeggenschap op Scholen. Onderwijsgeschillen organiseerde het congres voor de 15de keer in samenwerking met belangenorganisaties in het onderwijs, waaronder Ouders & Onderwijs. Arline Spierenburg en Sjoerd van Geffen waren aanwezig en schreven een verslag.

Nieuws
Nieuws
december 2, 2021 9:48 am

Onderzoek voor Staat van de Ouder 2022

We doen weer een onderzoek onder ouders voor de nieuwe Staat van de Ouder. Dat is onze jaarlijkse rapportage over wat ouders vinden van het onderwijs in Nederland. Dit keer is het thema de overgang van basisschool naar middelbare school. Dus heb je een mening over schooladvies, eindtoets, loting of brede brugklassen? Laat je stem horen en doe vooral mee met ons onderzoek .

Nieuws
Nieuws
december 1, 2021 9:00 am

Aandachtpunten bij digitalisering op school

Leden van de Tweede Kamer debatteerden over digitalisering in het onderwijs. Digitalisering is een onderwerp waarover wij veel signalen binnenkrijgen van ouders. Voor aanvang van het debat heeft Ouders & Onderwijs daarom alle commissieleden een brief gestuurd met enkele aandachtspunten.

Nieuws
Nieuws
november 26, 2021 7:18 pm

Scholen blijven open met extra maatregelen

Hoewel de coronabesmettingen steeds verder oplopen, mogen de scholen voorlopig toch open blijven. Wel komen mondkapjes terug in het gehele onderwijs vanaf groep zes. Verder zijn er voor leerlingen en personeel zelftesten en gelden er weer vaste looproutes in het gebouw. Aldus maakte het demissionaire kabinet vrijdagavond bekend tijdens de persconferentie.

Nieuws
Nieuws
november 26, 2021 3:00 pm

Alles wat je wilt weten over zelftesten in het onderwijs

Bij de persconferentie op 26 november is besloten om de bestaande maatregelen in het onderwijs uit te breiden. Voor alle leerlingen op de middelbare school en leerlingen in de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool geldt het advies om tweemaal in de week preventief te testen. Deze zelftesten zijn op school beschikbaar. Vooral om de veiligheid te waarborgen en coronabesmettingen te voorkomen. Het advies is om deze zelftest twee keer in de week te doen. Het gebruik is altijd vrijwillig.

Nieuws
Nieuws
november 23, 2021 12:00 pm

Terugblik webinar ouders en passend onderwijs

Tijdens de webinar ouders en passend onderwijs gingen onze directeur Lobke Vlaming en ouder Legustha Andriessen in gesprek over de praktijk van passend onderwijs. Deelnemers werden bijgepraat over hoe het staat met de verbeterplannen voor passend onderwijs en wat dit betekent.

Nieuws
Nieuws
november 22, 2021 1:46 pm

Tweede Kamer en ministers in debat over onderwijsbegroting

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer met onderwijsministers Slob en Van Engelshoven over de begroting voor 2022. De verschillende partijen in de Kamer reageren op de plannen en doen zelf voorstellen. Door de demissionaire status van het kabinet bevat de begroting geen opvallende plannen, anders dan de aangekondigde miljarden uit het Nationaal Programma Onderwijs

Nieuws
Nieuws
november 15, 2021 3:12 pm

Maatregelen in het onderwijs blijven (nog) uit

Afgelopen vrijdag kondigde premier Rutte tijdens de persconferentie aan het aantal besmettingen ‘met een harde klap’ omlaag te willen brengen. Maatregelen in het onderwijs bleven echter uit. Het ministerie van OCW legt uit waarom.

Nieuws
Nieuws
november 2, 2021 7:12 pm

Mondkapjes terug in hoger onderwijs

In het hoger onderwijs (en dus ook mbo) is het mondkapje terug van weggeweest. Het dragen ervan is verplicht in de looproutes en mag af zodra de student in de collegezaal zit.

Nieuws
Nieuws
oktober 25, 2021 11:10 am

Ouders honderden euro’s kwijt aan schoolkosten

Ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs zijn flinke bedragen kwijt aan school. Zo betaalt ruim een derde meer dan 500 euro aan schoolkosten. Zo geven ouders veel geld uit aan zaken die ze zelf aan moeten schaffen, zoals laptops, gereedschap en digitale rekenmachines. Ouders met kinderen op de basisschool zijn een stuk goedkoper uit: 68% van de ouders betaalt een bedrag onder de 50 euro.

overig
oktober 21, 2021 2:11 pm

Ouderadviesraad spreekt over leerlingenvervoer, onveilige situaties en schoolkosten

Op woensdag 13 oktober kwam de Ouderadviesraad van Ouders & Onderwijs weer bijeen. Deze raad van regionale en landelijke ouderorganisaties adviseert Ouders & Onderwijs over de inhoudelijke koers en overlegt over onderlinge samenwerkingsmogelijkheden. Er is deze keer gesproken over leerlingenvervoer, onveilige situaties buiten de thuissituatie en schoolkosten voor ouders.

Nieuws
Nieuws
oktober 19, 2021 10:44 am

Ouders gezocht voor ontwikkeling steunpunten

Een door ouders en ouderorganisaties gekoesterde wens en één van de speerpunten uit de evaluatie passend onderwijs gaat er nu dan echt komen. Elk samenwerkingsverband krijgt de opdracht om een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt in te richten. En dat samen met ervaringsdeskundige ouders en jeugdigen, ouder- en jeugdorganisaties en regionale initiatieven.

Nieuws
Blog
oktober 16, 2021 6:55 pm

Wat schoolbesturen kunnen leren van Dr. Phil

Het is ongetwijfeld ooit met de beste intenties begonnen. School wil wat leuks doen met de kinderen en vraagt de ouders hiervoor iets kleins bij te dragen. Zo kunnen ze naast het reguliere lesprogramma ook eens een leuk uitje organiseren, of een cadeautje geven met Sinterklaas.

Nieuws
Nieuws
oktober 7, 2021 10:00 am

Pak de (te) lange reistijd aan

Ouders & Onderwijs vindt dat de lange reistijd voor kinderen in het speciaal onderwijs moet worden aangepakt. Onze directeur Lobke Vlaming riep daartoe gisteren op in verschillende media, waaronder het Radio-1-Journaal, Hart van Nederland en NOS-Jeugdjournaal. 'Het regent klachten en we krijgen hier uit het hele land signalen over, 'aldus Vlaming.

Nieuws
Nieuws
september 30, 2021 1:57 pm

Capaciteitentoets om juiste niveau te bepalen

Middelbare scholen hebben de mogelijkheid om een capaciteitentoets af te nemen bij leerlingen in leerjaar één of twee. Basisschoolleerlingen maakten in het schooljaar 2019-20 geen eindtoets en er vielen door corona veel lessen uit. Daardoor is het de vraag of elke leerling op het juist niveau zit. Deze capaciteitentoets kan dat corrigeren.

Nieuws
Nieuws
september 27, 2021 1:07 pm

Lange reistijd voor veel leerlingen op speciaal onderwijs

Leerlingen op het speciaal onderwijs zijn vaak veel tijd kwijt om op school te komen. Een reistijd langer dan een uur is geen uitzondering. ‘Veel kinderen hebben al een dag erop zitten als ze op school aankomen’ zei onze directeur Lobke Vlaming in het Radio-1-journaal maandagochtend.

Nieuws
Nieuws
september 21, 2021 4:28 pm

Onderwijsplannen in de Troonrede

Het is de derde dinsdag in september. Het kabinet is demissionair en daarom zijn er deze Prinsjesdag geen nieuwe onderwijsplannen te verwachten. In de Troonrede ging het vooral over het NP Onderwijs: de 8,5 miljard euro die wordt uitgegeven voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs na de coronaperiode.

Nieuws
Nieuws
september 20, 2021 11:35 am

Informatievoorziening (G)MR-ouders over NP Onderwijs kan beter

De overheid trok met het NP Onderwijs 8,5 miljard euro uit voor herstel en ontwikkeling van het onderwijs na de coronaperiode. In veruit de meeste gevallen praat de (G)MR van school mee over de besteding van deze gelden. Toch heeft bijna een derde van de ouders niet genoeg informatie om dit goed te kunnen doen. Dat blijkt uit onderzoek onder (G)MR-ouders via het Landelijk Ouderpanel.

Nieuws
Nieuws
september 6, 2021 7:29 pm

Advies OMT: Versoepel quarantaineregels basisonderwijs

Het OMT adviseert het ministerie om de quarantaineregels op basisscholen na 20 september te versoepelen. Het zou dan niet langer noodzakelijk zijn om bij besmetting een hele klas naar huis te sturen. Voor ouders betekent het ze niet langer onverwacht hun kinderen moeten opvangen en begeleiden om op afstand lessen te volgen.

Nieuws
Nieuws
september 2, 2021 2:22 pm

Wat is jouw mening over inclusief onderwijs?

Bij ouders leven veel vragen en twijfels over inclusief onderwijs. Daarom organiseren Balans, Ieder(in) en Ouders & Onderwijs een informatieve online bijeenkomst voor ouders over dit onderwerp. De bijeenkomst is op woensdag 29 september van 20.00 – 21.30 uur, midden in de Week van Inclusief Onderwijs.

Nieuws
Nieuws
augustus 26, 2021 4:36 pm

Campagne ‘Schoolkosten: wie betaalt wat?’

Op zaterdag 28 augustus start onze campagne ‘Schoolkosten: wie betaalt wat?’ Het consumentenprogramma ‘Kassa’ geeft hiervoor het startschot. Veel ouders vragen zich af: wie moet deze kosten betalen? Welke schoolkosten zijn voor de school en welke voor ons als ouders? Waarom loopt de hoogte van de ouderbijdrage zo uiteen op de verschillende scholen? En hoe vrijwillig is die ouderbijdrage eigenlijk?

Nieuws
Nieuws
augustus 25, 2021 12:42 pm

Welke kosten heb ik als mijn kind naar school gaat? 

Uitgangspunt in het Nederlandse onderwijs is dat ouders zelf geen kosten hoeven te maken om hun kind naar school te laten gaan. Ze betalen geen schoolgeld voor het primair en voortgezet onderwijs. Scholen kunnen ouders wel om een financiële bijdrage vragen, maar die is altijd vrijwillig. Toch hebben ouders vaak nog wel andere schoolkosten. Hoe zit dat?

Nieuws
Nieuws
augustus 25, 2021 11:17 am

Waar kunt u terecht voor hulp bij het betalen van schoolkosten?

Volgens de wet kunnen scholen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor de extra activiteiten buiten het regulieren lesprogramma. De bijdrage is echt vrijwillig, zonder gevolgen voor het kind. Maar hoe zit dat met andere schoolkosten? En waar kunnen ouders terecht als ze die kosten niet kunnen betalen?

Nieuws
Nieuws
augustus 24, 2021 4:42 pm

Quarantaine op school, hoe zit het?

Na de zomervakantie zijn de regels voor quarantaine bij een besmetting in de klas veranderd. Leerlingen en leraren die als immuun voor corona worden beschouwd, hoeven bij een besmetting in de klas niet meer in quarantaine. Dat levert veel vragen op. Daarom hieronder de belangrijkste punten op een rij.

Nieuws
Nieuws
augustus 16, 2021 2:24 pm

Coronamaatregelen na de zomervakantie

Voor het basis- en voortgezet onderwijs zijn er geen wijzigingen. Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten na de zomervakantie mondkapjes blijven dragen als ze zich verplaatsen. Ook blijft de regel gelden dat leerling en leerkracht onderling anderhalve meter afstand houden.

Nieuws
Nieuws
augustus 10, 2021 5:00 pm

Vrijwillige ouderbijdrage eindelijk wettelijk geregeld

Per 1 augustus is de wet over de vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Het betekent dat leerlingen altijd aan alle extra activiteiten van school kunnen meedoen. Of ouders de bijdrage wel of niet betalen, speelt niet langer een rol. Dit geldt zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs.

Nieuws
Nieuws
juli 28, 2021 10:00 am

Inzet gelden NP Onderwijs voor thuiszitters moet anders

De manier waarop de gelden van het NP Onderwijs voor thuiszitters worden ingezet moet anders. Het plan is er nu op gericht om thuiszitters terug naar school te krijgen. En niet op praktische ondersteuning om bijvoorbeeld afstandsonderwijs te volgen zoals ouders aangeven.

Nieuws
Blog
juli 21, 2021 10:06 pm

Kamerleden en onderwijs: Stephan van Baarle, Nilüfer Gündoğan en Roelof Bisschop

Wie houden zich in Den Haag met het onderwijs bezig? Wie strijdt voor beter passend onderwijs of maakt zich druk om het lerarentekort? Deze keer stellen drie Kamerleden zich aan u voor. Wat zijn hun plannen voor het onderwijs de komende jaren? Sommige gezichten zijn bekend, andere zijn nieuw in de Tweede Kamer. Deze week: Stephan van Baarle (DENK), Nilüfer Gündoğan (Volt) en Roelof Bisschop (SGP)

Nieuws
Nieuws
juli 21, 2021 3:49 pm

Hoogbegaafdheid is geen handicap maar vraagt wel extra maatregelen

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde op 2 juli dat hoogbegaafdheid geen handicap binnen het schoolsysteem is. Het College geeft aan dat deze kinderen recht hebben op onderwijs dat past bij hun onderwijsbehoeftes en leerpotentieel. Minister Slob (basis- en voortgezet onderwijs) moet daarom de nodige maatregelen treffen om het recht op passend onderwijs vast te leggen.

Nieuws
Nieuws
juli 14, 2021 1:42 am

Leidraad voor ouder- en jeugdsteunpunten

Vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, ouderorganisaties en jongerenorganisaties werken op dit moment aan een praktische leidraad voor de vorming van de ouder- en jeugdsteunpunten.

Nieuws
Blog
juli 14, 2021 12:31 am

Kamerleden en onderwijs: Paul van Meenen en Nicki Pouw-Verweij

Wie houden zich in Den Haag met het onderwijs bezig? Wie strijdt voor beter passend onderwijs of maakt zich druk om het lerarentekort? Elke week stellen twee Kamerleden zich aan u voor. Wat zijn hun plannen voor het onderwijs de komende jaren? Sommige gezichten zijn bekend, andere zijn nieuw in de Tweede Kamer. Deze week: Paul van Meenen (D66) en Nicki Pouw-Verweij (JA21).

Nieuws
Blog
juli 7, 2021 9:00 pm

Kamerleden en onderwijs: Mariëlle Paul en Frank Wassenberg

Wie houden zich in Den Haag met het onderwijs bezig? Wie strijdt voor beter passend onderwijs of maakt zich druk om het lerarentekort? Elke week stellen twee Kamerleden zich aan u voor. Wat zijn hun plannen voor het onderwijs de komende jaren? Sommige gezichten zijn bekend, andere zijn nieuw in de Tweede Kamer. Deze week: Mariëlle Paul (VVD) en Frank Wassenberg (Partij voor de Dieren).

Nieuws
Nieuws
juli 7, 2021 9:26 am

Zelf beslissen vaccinatie jongeren 12-18 jaar

De Gezondheidsraad geeft een positief advies over vaccinatie tegen COVID-19 voor jongeren tussen 12–18 jaar. Het kabinet heeft dit advies overgenomen. Jongeren mogen zelf beslissen of ze een afspraak maken voor vaccinatie.

Nieuws
Nieuws
juli 1, 2021 1:52 pm

Ouderadviesraad bespreekt brede brugklassen

Op woensdag 16 juni kwam de Ouderadviesraad van Ouders & Onderwijs voor de derde keer bijeen. Deze raad bestaat uit regionale en landelijke ouderorganisaties en adviseert Ouders & Onderwijs over de inhoudelijke koers en onderlinge samenwerkingsmogelijkheden. Twee hoofdonderwerpen stonden op de agenda: de gezamenlijke lobby namens ouders en het advies van de Onderwijsraad over brede brugklassen.

Nieuws
Blog
juni 30, 2021 8:30 pm

Kamerleden en onderwijs: Lisa Westerveld en Gert-Jan Segers

Wie houden zich in Den Haag met het onderwijs bezig? Wie strijdt voor beter passend onderwijs of maakt zich druk om het lerarentekort? Elke week stellen twee Kamerleden zich aan u voor. Wat zijn hun plannen voor het onderwijs de komende jaren? Sommige gezichten zijn bekend, andere zijn nieuw in de Tweede Kamer. Deze week: Lisa Westerveld (GroenLinks) en Gert-Jan Segers (CU)

Nieuws
Nieuws
juni 23, 2021 10:53 am

Gespreksavond kind betrekken bij geschil op school

Staat het belang van het kind voorop als een geschil speelt tussen ouders en school? Betrekt u uw kind bij een geschil op school? Onderwijsgeschillen neemt haar eigen werkwijze onder de loep en stelt deze vraag aan ouders. Heeft u ervaring met een geschil waarin u uw kind vanaf het begin heeft betrokken? Of heeft u een duidelijke visie op het betrekken van het kind bij een geschil? Meld u dan aan en praat mee via de online focusgroep op maandagavond 5 juli 2021 van 19.00 tot 20.30 uur.

Nieuws
Nieuws
juni 21, 2021 4:37 pm

Handelingsplan als kinderen (nog) niet naar school kunnen.

De periode dat scholen dicht waren ligt achter ons. Toch kunnen nog niet alle kinderen naar school. Bijvoorbeeld omdat zij (of familieleden) een kwetsbare gezondheid hebben. Als deze ouders de situatie voorleggen, blijkt school niet altijd mee te werken. Om duidelijkheid te scheppen stelde Ouders & Onderwijs samen met andere ouderorganisaties een handelingskader op.

Nieuws
Nieuws
juni 18, 2021 4:04 pm

Debat Tweede Kamer TLV-fraude tyltylschool Maasgouw

Op 17 juni debatteerde de Tweede kamer over de vermeende TLV-fraude op tyltylschool Maasgouw in Limburg. Er volgden een aantal moties die aanstaande dinsdag in stemming worden gebracht. Het samenwerkingsverband heeft onterecht geld naar zich toegetrokken. Ouders draaiden op voor de kosten. In dit bericht delen we onze zorgen en standpunten over deze casus. 

Nieuws
Nieuws
juni 17, 2021 11:14 am

Doe mee! Onderzoek onder (G)MR-leden over NP Onderwijs

Ben jij lid van de MR of GMR? Weet je dat de (G)MR namens ouders mag meebeslissen over de besteding van het geld van het Nationaal Programma Onderwijs op school? Ouders & Onderwijs, VOO en LAKS willen graag weten of en hoe jij als (G)MR-lid betrokken bent bij de planvorming. Doe mee met onze korte peiling.

Nieuws
Nieuws
juni 15, 2021 6:02 pm

Kamer akkoord met NP Onderwijs

De Tweede Kamer stemde vandaag in met het Nationaal Programma Onderwijs, maar wil een aantal dingen anders. Drie punten springen er voor ouders uit. Demissionair minister Slob de Kamer stuurt voor het zomerreces (9 juli) nog een brief over de inzet van extra middelen uit het NP Onderwijs voor thuiszitters. Tot die tijd houdt Kwint (SP) zijn motie aan. Bovendien wordt de rol van ouders bij de NPO-plannen als belangrijk gezien. Ten slotte kan het NP Onderwijs worden verlengd als tussentijds blijkt dat dit nodig is.

Nieuws
Nieuws
juni 15, 2021 2:32 pm

Kritiek op Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs

De Tweede Kamer debatteert deze week over het Wetsvoorstel bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs. Bij de totstandkoming waren helaas geen ouderorganisaties, vakbonden of leerlingenorganisaties betrokken. Samen met andere organisaties stuurde Ouders & Onderwijs over deze onwenselijke gang van zaken een brief naar Den Haag.

Nieuws
Nieuws
juni 14, 2021 2:18 pm

Terugblik gespreksavond over hoorrecht

Op dinsdag 1 juni jl. heeft Ouders en Onderwijs samen met het ministerie van OCW een gespreksavond met ouders georganiseerd over hoorrecht. Dat betekent dat de leerling inspraak heeft in het gesprek over zijn/haar behoefte. Voor een passende ondersteuning op school is dat recht heel belangrijk. Want zijn/haar mening telt mee bij de beslissingen over de ondersteuning.

Nieuws
Nieuws
juni 6, 2021 5:15 pm

Aandachtspunten voor het NP Onderwijs-debat

Maandag 7 juni vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de invulling van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Ouders & Onderwijs is positief over het bedrag van 5,8 miljard euro dat bestemd is voor het onderwijs, maar heeft een paar aandachtspunten. Zo zien we meer in structurele investeringen om het lerarentekort aan te pakken. En zou er meer aandacht mogen zijn voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte en thuiszitters.

Nieuws
Nieuws
juni 3, 2021 9:00 am

Verbetervoorstellen onderwijs naar informateur

Informateur Mariëtte Hamer ontving een brief met noodzakelijke verbetervoorstellen voor het onderwijs. In de brief pleit Ouders & Onderwijs samen met zeven andere ouderorganisaties onder meer voor een maximale klassengrootte, een leerrecht voor kinderen en het structureel maken van een deel van de 8,5 miljard uit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs).

Nieuws
Nieuws
mei 27, 2021 2:46 pm

Schooladvies vaak niet heroverwogen

Deze week krijgen leerlingen uit groep 8 van de basisschool te horen hoe zij de eindtoets hebben gemaakt. Als het resultaat van de toets hoger is dan het schooladvies, moet een school het advies heroverwegen. Maar gebeurt dat altijd? De Onderwijsinspectie concludeert in een recent onderzoek van niet.

Nieuws
Nieuws
mei 27, 2021 1:07 pm

Rapport ‘De staat van de thuiszitters’ verschenen

De Onderwijsinspectie publiceert jaarlijks het rapport De staat van het onderwijs. Na ouders en leraren hebben nu ook thuiszitters een eigen variant. Het doel is om aandacht te vragen voor deze groep leerlingen. En dat is nodig, want in het uitgebreide rapport van de Onderwijsinspectie dit jaar komen zij slechts vier keer ter sprake.

Nieuws
Nieuws
mei 26, 2021 10:22 am

Rondetafelgesprek NP Onderwijs in Tweede Kamer

Op 26 mei vond in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek plaats over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Onze directeur Lobke Vlaming nam hieraan deel namens Ouders & Onderwijs. We waren blij met de uitnodiging en de mogelijkheid om een aantal aandachtspunten vanuit ouders te kunnen delen.

Nieuws
Nieuws
mei 22, 2021 7:28 pm

Middelbare scholen volledig open vanaf 31 mei

Alle middelbare scholen mogen vanaf maandag 31 mei weer volledig open voor leerlingen. Vanaf 7 juni is dat verplicht. Leerlingen hoeven geen anderhalve meter afstand meer van elkaar te houden. Het kabinet neemt dit besluit mede op basis van een advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Nieuws
Nieuws
mei 19, 2021 4:25 pm

6 tips voor een goed gesprek op school en thuis

Scholen krijgen de komende twee en een half jaar extra financiële middelen. Hiermee moeten zij de gevolgen van de coronacrisis aanpakken. U mag aannemen dat de school met u deelt hoe uw kind ervoor staat en een passend vervolgtraject aan de orde stelt. Dat begint met een goed gesprek tussen leraar, leerling en ouders. Het is belangrijk dat u zich op zo’n gesprek goed voorbereidt. De volgende stappen helpen hierbij. Ook leraren kunnen onderstaande tips volgen om een gesprek te voeren.

Nieuws
Nieuws
mei 12, 2021 5:54 pm

Zelftesten voor middelbare scholieren

Vanaf volgende week komen er zelftesten beschikbaar voor leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, waarmee zij zichzelf preventief kunnen testen op het coronavirus. Het testen is vrijwillig en mag dus nooit een voorwaarde zijn voor leerlingen om aan het onderwijs te kunnen deelnemen. Dit maakte het ministerie van OCW dinsdagmiddag bekend.

Nieuws
Nieuws
mei 10, 2021 3:15 pm

Met NP Onderwijs aan de slag, ook voor thuiszitters

Volgens het NP Onderwijs kunnen scholen gebruikmaken van een keuzemenu met bewezen effectieve manieren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er is ook geld beschikbaar voor leerlingen die niet naar school gaan. Minister Slob vraagt gemeenten expliciet aandacht te hebben voor kinderen die thuiszitten en daardoor niet in beeld zijn van een school.

Nieuws
Nieuws
april 28, 2021 3:59 pm

Oudergesprek belangrijk bij schoolverzuim

Ouders vinden een gesprek met school belangrijk als hun kind verzuimt. Zij willen daarbij graag als gelijkwaardige partner worden behandeld en vinden het belangrijk dat ook het kind aanwezig is. Dit blijkt uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs in samenwerking met Ingrado (vereniging voor leerplicht en RMC) naar de betrokkenheid van ouders bij het verzuimbeleid van scholen.

Nieuws
Nieuws
april 27, 2021 2:52 pm

Testbereidheid onder ouders beperkt

Ondanks toenemende zorgen over coronabesmetting op school is een kwart van de ouders bij een positief coronageval in de klas niet bereid hun kind te laten testen. Zij kiezen liever voor een quarantaine van 10 dagen. Nog eens 24% wil alleen laten testen als het kind klachten heeft. De testbereidheid van ouders is dus beperkt. Deze cijfers komen uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs onder ouders van kinderen in de schoolgaande leeftijd.

Nieuws
Nieuws
april 22, 2021 2:48 pm

Gesprekswijzer impact corona

In het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is afgesproken dat scholen in kaart brengen welke gevolgen corona heeft voor het onderwijs van hun leerlingen. Om ouders daarbij te betrekken heeft Ouders & Onderwijs samen met andere organisaties een gesprekswijzer ontwikkeld.

Nieuws
Nieuws
april 19, 2021 1:04 pm

Voorkomen van onterechte VT-meldingen

Scholen hebben een belangrijke taak bij het signaleren en melden van kindermishandeling. In het nieuw ontwikkelde Handelingskader kindermishandeling en huiselijk geweld voor het onderwijs staat precies aangegeven wat de rol van de school is.

Nieuws
Nieuws
april 14, 2021 4:43 pm

Geen reparatie maar renovatie. Conclusies uit de Staat van het Onderwijs

Het Nederlandse onderwijs moet na de coronapandemie niet worden gerepareerd maar gerenoveerd. Daartoe roept de Onderwijsinspectie op in het jaarlijkse onderzoek De Staat van het Onderwijs. Het rapport werd woensdagochtend overhandigd aan de demissionaire minister Arie Slob en staatssecretaris Van Engelshoven in het Onderwijsmuseum te Dordrecht.

Nieuws
Nieuws
april 14, 2021 9:40 am

Ouders willen kleinere klassen

Ouders willen massaal kleinere klassen. Grote klassen gaan volgens ouders ten koste van de onderwijskwaliteit. Bovendien gaan hun kinderen met minder plezier naar school en voelen ze zich minder veilig in een grote klas. Dit is een van de conclusies uit de Staat van de Ouder dit jaar op basis van onderzoek onder ouders.

Nieuws
Nieuws
april 13, 2021 7:02 pm

Buitenschoolse opvang weer open

Vanaf aanstaande maandag 19 april gaat de buitenschoolse opvang (BSO) weer open. Er gelden dezelfde regels als op scholen. Dat betekent onder meer dat een hele klas of groep in quarantaine gaat bij een besmetting. Demissionair premier Rutte en minister De Jonge maakten het bekend tijdens de persconferentie.

Nieuws
Nieuws
april 8, 2021 3:20 pm

De Staat van de Ouder 2021 komt eraan!

Hoe vinden ouders dat het onderwijs ervoor staat? Welke invloed heeft corona volgens ouders op het onderwijs? En hoe denken ouders over de grootte van de klassen? Over deze en andere onderwerpen leest u volgende week meer in de nieuwe Staat van de Ouder.

Nieuws
Nieuws
april 1, 2021 5:28 pm

Testen op middelbare scholen vanaf half april

Op alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs wordt het vanaf 12 april mogelijk om leerlingen en onderwijspersoneel te testen op het coronavirus. Dit kan als een besmetting met het coronavirus op school bekend is. Het gebruik van de zelftest is altijd vrijwillig. Dit schreef minister Slob donderdag in een brief aan de scholen.

Nieuws
Nieuws
maart 30, 2021 5:12 pm

Aanmeldprocedure middelbare scholen

Voor leerlingen in groep 8 is het een spannende periode. Ze krijgen de komende tijd te horen op welke middelbare school ze toegelaten worden. Maar hoe zit het met de aanmeldprocedure? En wat is het verschil tussen de regionale en die van de school?

Nieuws
Nieuws
maart 24, 2021 5:53 pm

Vraag & antwoord: Nationaal Programma Onderwijs

Eerder dit jaar werd het herstelplan voor het onderwijs gelanceerd. Het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs moet ervoor zorgen dat studievertragingen in deze coronaperiode beter worden opvangen. Om meer duidelijkheid te geven over de concrete invulling van het plan hebben we de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.

Nieuws
Nieuws
maart 24, 2021 4:26 pm

Gespreid examen doen? Geef het door vóór 23 april

Het centraal eindexamen gaat dit jaar met enkele aanpassingen door. Een ervan is dat leerlingen kunnen kiezen om hun examens over de verschillende tijdvakken te spreiden. Als uw kind hiervan gebruik maakt, dan moet dit vóór 23 april bij de school bekend zijn.

Nieuws
Nieuws
maart 10, 2021 12:12 pm

Klassengrootte belangrijk voor ouders

Ouders zijn het massaal eens met de stelling dat er in het basis- en voortgezet onderwijs een maximum aantal leerlingen per klas moet worden vastgesteld, maar liefst 90% van de ruim 22.000 ouders. Slechts 8% is tegenstander van een klassenmaximum. Dat blijkt uit de antwoorden die ouders geven in de kieswijzer die Ouders & Onderwijs samen met Voor Werkende Ouders speciaal voor ouders heeft ontwikkeld.

Nieuws
Nieuws
maart 4, 2021 3:26 pm

Challenge voor kinderen gelanceerd #alsikdebaasben

De verkiezingen komen eraan. Als ouder stemt u niet alleen voor uzelf, maar ook voor (de toekomst van) uw kind. Maar wat vindt uw kind eigenlijk belangrijk? Om daar achter te komen hebben we een challenge voor kinderen in het leven geroepen: #alsikdebaasben.

Nieuws
Nieuws
maart 4, 2021 10:00 am

Wat vinden de politieke partijen van het onderwijs?

Tijdens het Nationaal Onderwijsdebat is het een stuk duidelijker geworden hoe politieke partijen over onderwijs denken. Echter, aan het debat deden maar acht partijen mee, terwijl er 37 partijen op het stembiljet staan. Ouders & Onderwijs biedt ook die partijen de kans om hun onderwijsstandpunten toe te lichten. Hieronder staan de video's van deze politieke partijen.

Nieuws
Nieuws
maart 1, 2021 9:41 pm

Verslag van het Onderwijsdebat

Tijdens het Nationaal Onderwijsdebat gingen Kamerleden van verschillende politieke partijen met elkaar in debat over belangrijke onderwijsthema's. In dit verslag leest u per stelling meer over wat de kamerleden te zeggen hadden.

Nieuws
Nieuws
februari 25, 2021 12:52 pm

Verbetervoorstellen Nationaal Programma Onderwijs

Vorige week kondigden de minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) het Nationaal Programma Onderwijs aan. Ouders & Onderwijs is positief over dit plan, maar heeft de Tweede Kamer samen met zeven andere ouderorganisaties enkele aandachtspunten gestuurd die van belang zijn om het programma te verbeteren.

Nieuws
Nieuws
februari 23, 2021 7:07 pm

Heropening voortgezet onderwijs

Vanaf aanstaande maandag gaan voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) weer open voor alle leerlingen. Ook mbo's gaan weer gedeeltelijk van start. De afstandsmaatregel tussen leerlingen zal ertoe leiden dat op de meeste scholen niet alle leerlingen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dat maakten Premier Rutte en minister De Jonge dinsdagavond bekend tijdens de persconferentie.

Nieuws
Nieuws
februari 22, 2021 10:13 am

Alle aanpassingen centraal eindexamen

Het centraal eindexamen op middelbare scholen gaat dit schooljaar door, maar er is een aantal aanpassingen. Volgens minister Slob kunnen leerlingen door aanvullende maatregelen een volwaardig diploma halen. Maar wat zijn precies de uitgangspunten en aanvullende maatregelen? We geven een overzicht.

Nieuws
Nieuws
februari 17, 2021 6:13 pm

Herstelplan voor het onderwijs

Veel leerlingen liepen studievertraging op in de coronaperiode. Het kabinet trekt 8,5 miljard euro extra uit om dat op te vangen. De details van het zogenaamde Nationaal Programma Onderwijs maakten ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) woensdag bekend tijdens een persconferentie.

Nieuws
Nieuws
februari 17, 2021 1:30 pm

Vraag & antwoord: Het schooladvies

Basisscholen krijgen dit schooljaar een paar weken langer om het schooladvies vast te stellen. Ze krijgen er tot 15 maart de tijd voor. Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs krijgt veel vragen over het schooladvies. We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet.

Nieuws
Nieuws
februari 17, 2021 12:03 pm

In gesprek met schooldirecteur of leraar. 5 praktische tips

U ziet als ouder dat het beter kan met uw kind op school, maar het is lastig om het gesprek daarover met de leraar of de schooldirecteur aan te gaan. Wat kunt u doen om het gesprek aan te gaan op zo’n manier dat iedereen een stapje verder komt Hieronder vindt u vijf praktische tips.

Nieuws
Nieuws
februari 11, 2021 11:00 am

SAVE THE DATE – Hét Onderwijsdebat 2021

Leerlingen, ouders en leraren hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk een Nationaal Online Onderwijsdebat te organiseren op 1 maart 2021. Op deze maandagavond gaan politieke partijen met elkaar in debat over actuele onderwijsthema’s, aangedragen door u.

Nieuws
Nieuws
februari 7, 2021 8:14 pm

Door sneeuwval niet alle scholen maandag open

Door sneeuwval is het per locatie afhankelijk of de basisschool morgen opent. De school bepaalt dat zelf, maar het is wenselijk als er voor noodopvang gezorgd wordt. Houd de communicatie van de school goed in de gaten.

Nieuws
Nieuws
februari 3, 2021 12:07 pm

Hoe zit het met het testbeleid op school?

De basisscholen gaan vanaf maandag weer open, maar er is nog veel onduidelijk over de voorwaarden. Wat we zeker weten is dat ouders niet verplicht worden om hun kinderen te laten testen.

Nieuws
Nieuws
februari 1, 2021 1:24 pm

Basisscholen en kinderopvang kunnen open

Basisscholen en kinderopvang kunnen vanaf maandag 8 februari weer open. Het kabinet volgt met deze beslissing de adviezen van het OMT op. Dat maakten de demissionaire ministers Slob en Koolmees zondag bekend, na afloop van het Catshuisberaad.

Nieuws
Nieuws
januari 25, 2021 9:03 am

Ouders & Onderwijs deelt zorgen corona met Tweede Kamer

De coronacrisis en de schoolsluiting zorgen voor grote problemen voor gezinnen. Vandaag is het Notaoverleg Onderwijs & Corona in de Tweede Kamer. Ouders & Onderwijs stuurde samen met andere ouderorganisaties een brief om onze zorgen te delen en suggesties voor te stellen vragen aan het kabinet.

Nieuws
Nieuws
januari 21, 2021 5:35 pm

Basisscholen krijgen meer tijd voor schooladvies

Basisscholen krijgen twee weken langer de tijd om het schooladvies vast te stellen. Vanwege de lockdown hebben de scholen er dit schooljaar tot 15 maart de tijd voor. Dat maakte het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap donderdag bekend.

Nieuws
Nieuws
januari 20, 2021 11:11 am

Van leerplicht naar leerrecht

Nooit meer leerlingen die zonder onderwijs komen te zitten. Het is het doel van de initiatiefwet om de Leerplichtwet te veranderen naar een leerrecht. De positie van de jeugdarts wordt versterkt en samenwerkingsverbanden krijgen een meldingsplicht bij (dreigende) uitval. Ouders & Onderwijs is positief over de wijzigingen, maar vindt een goede overgangsregeling en meer ruimte voor maatwerk belangrijk.

Nieuws
Nieuws
januari 18, 2021 3:56 pm

Zorgen bij ouders over effect corona op schooladvies

Door de schoolsluiting hebben veel kinderen volgens ouders lesstof gemist. Een grote groep ouders (38%) vreest daardoor dat het schooladvies voor hun kind te laag uit zal vallen. Ook kinderen maken zich volgens ouders meer zorgen over het schooladvies. Ruim een kwart van de ouders geeft aan dat zij zich meer zorgen maken door corona. Dat blijkt uit een onderzoek van Ouders & Onderwijs onder ouders van basisschoolleerlingen in groep 7 en 8.

Nieuws
Nieuws
januari 12, 2021 7:03 pm

Scholen blijven voorlopig gesloten

De lockdown is voorlopig nog niet voorbij. Alle scholen blijven gesloten tot 9 februari. Een belangrijke reden is de Britse variant van het coronavirus.

Nieuws
Nieuws
december 31, 2020 4:48 pm

Basisscholen en kinderopvang blijven dicht

De basisscholen en kinderopvang gaan niet eerder open en blijven tot maandag 18 januari gesloten. Dat besloot het kabinet donderdag vanwege de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg.

Nieuws
Nieuws
december 17, 2020 12:50 pm

Welke leerlingen mogen naar school?

De scholen blijven gesloten. Dat besloot het kabinet in strijd tegen corona. Maar voor sommige leerlingen zijn er uitzonderingen. Die zijn niet allemaal even duidelijk. Daarom maakten we een overzicht met daarbij de toelichting van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Nieuws
Nieuws
december 16, 2020 7:37 pm

Centrale Eindexamens gaan door

De Centrale Eindexamens gaan dit jaar wel door. Vorig jaar werden ze nog afgelast als gevolg van het coronavirus. Leerlingen krijgen dit jaar vanwege corona de mogelijkheid om examens te spreiden, doordat er aanpassingen worden gedaan in de tijdvakken. Verder komt er voor iedereen een extra herkansing, ook voor leerlingen die staatsexamen doen.

Nieuws
Blog
december 16, 2020 12:59 pm

Help ouders de lockdown door: leuke activiteiten

De nieuwe lockdown stelt je als ouder waarschijnlijk weer aardig op de proef. Thuiswerken en ouderschap gaan immers niet bepaald hand in hand. Niet gek dus als het stressniveau de pan uit stijgt en overwerken momenteel meer regel dan uitzondering is. Daarom is het belangrijk om te beseffen dat er – ondanks de strenge lockdown - nog zó veel mogelijk is om te ontspannen. Nee, echt! Daarom hebben we 6 activiteiten op een rij gezet die je in deze lockdown samen met de kinderen gewoon kunt blijven doen.

overig
december 15, 2020 11:08 am

VDRS: De belangenorganisatie voor vaders

Ouders & Onderwijs werkt samen met verschillende partners. Het op vaders gerichte initiatief VDRS (van ‘VaDeRS’) is er zo een. Onze stichting onderhoudt contact met hen om kennis uit te wisselen. Zo kunnen wij nog beter aansluiting vinden bij vaders, want ook zij tellen mee in de opvoeding van hun kind. Een waardevolle partner voor ons, omdat wij met het Landelijk Ouderpanel ook altijd de stem van vaders willen horen.

Nieuws
Nieuws
december 14, 2020 7:01 pm

Scholen sluiten tot 18 januari

Zowel basis- als middelbare scholen als kinderopvang sluiten vanaf aanstaande woensdag. Uitzonderingen zijn er voor kinderen van ouders in cruciale beroepen, kwetsbare kinderen en examenleerlingen. Dat maakt het kabinet maandag bekend.

Nieuws
Nieuws
december 1, 2020 12:25 pm

Mondkapjesplicht op middelbare scholen

Vanaf vandaag moet iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen in de openbare ruimte. Voor leerlingen op het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs geldt de mondkapjesplicht binnen het schoolgebouw. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn.

Nieuws
Nieuws
november 25, 2020 6:55 pm

Maar liefst 14 moties over passend onderwijs aangenomen

Tijdens het debat over passend onderwijs in de Tweede Kamer werden 13 moties ingediend om de verbeterplannen van minister Slob verder aan te scherpen. Het was daarom afgelopen dinsdag spannend tijdens de stemmingen over deze moties. Van de 16 moties werden er maar liefst 14 aangenomen, waaronder de moties waarvoor Ouders & Onderwijs zich met andere ouderorganisaties hard maakte in de Tweede Kamer.

Nieuws
Nieuws
november 18, 2020 4:51 pm

Steun plannen minister voor passend onderwijs

Deze week debatteerden kamerleden met minister Slob over de evaluatie passend onderwijs. De minister kreeg brede steun voor zijn verbeteraanpak. Daarin staan veel door ouders voorgedagen ideeën. Zo komt er in ieder samenwerkingsverband een steunpunt voor ouders, gaat de minister leerrecht vastleggen en komt er meer toezicht op de samenwerkingsverbanden.

Nieuws
Nieuws
november 10, 2020 9:14 am

Kamerdebat over toekomst passend onderwijs

Op 16 november aanstaande praat minister Slob met de Tweede Kamer over passend onderwijs. Ter voorbereiding schreven Ouders & Onderwijs , Balans en Ieder(in), met steun van een grote groep ouderorganisaties een brief. Daarin roepen zij de minister en de Tweede Kamer op om stappen te zetten zodat passend onderwijs echt passend is.

Nieuws
Nieuws
november 6, 2020 10:52 am

Op naar gespecialiseerd voortgezet onderwijs

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is óók voortgezet onderwijs! Toch valt het onder het basisonderwijs, waardoor de leerling geen volwaardig voortgezet onderwijs kan krijgen. Actiegroep ‘Van VSO naar GVO’ wil dat er voortaan gesproken wordt van ‘gespecialiseerd voortgezet onderwijs’ en dat het voortaan ondergebracht wordt onder dat waar het écht bij hoort: het voortgezet onderwijs.

Nieuws
Nieuws
november 4, 2020 1:56 pm

Mogelijk regionale sluiting van scholen

Scholen blijven vooralsnog open. Maar het blijft mogelijk dat het sluiten van scholen regionaal wél nodig is. Dat bleek uit de persconferentie dinsdagavond van het kabinet over de coronamaatregelen.

Nieuws
Nieuws
oktober 29, 2020 11:00 am

Grote meerderheid ouders tevreden over opvangsituatie

Het overgrote deel van de ouders (82%) is tevreden met de manier waarop zij de opvang van hun kinderen geregeld hebben. Bijna de helft van de ouders valt terug op opa en oma. Dat blijkt uit een onderzoek dat Ouders & Onderwijs met Het Kinderopvangfonds uitvoerde, in samenwerking met Voor Werkende Ouders.

Nieuws
Nieuws
oktober 28, 2020 3:13 pm

Scholen hoeven niet dicht volgens ouders

Er komen steeds meer coronabesmettingen bij, maar meer dan drie kwart van de ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs wil niet dat alle middelbare scholen dicht gaan (76%). Meer dan een derde vindt dat ook niet nodig als er één of meerdere besmettingen zijn geconstateerd (65%). Welke maatregelen er gelden, hoe het onderwijs wordt gegeven en hoe scholen hier ouders over informeren vroegen we aan de ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Nieuws
Nieuws
oktober 28, 2020 2:36 pm

Procedure coronabesmettingen voortgezet onderwijs

Er is een toenemend aantal coronabesmettingen in het voortgezet onderwijs. Verschillende scholen moesten afgelopen week de deuren sluiten omdat meerdere leraren of leerlingen besmet bleken. Het roept de vraag op wat eigenlijk de standaard procedure is als er corona uitbreekt op school.

Nieuws
Nieuws
oktober 19, 2020 5:50 pm

Wat kunnen scholen doen voor leerlingen die niet naar school kunnen?

Intussen is duidelijk dat de coronaperiode ook dit schooljaar nog een poos aanhoudt. Er is een groep leerlingen die in deze coronacrisis niet naar school kan. Het risico voor de eigen kwetsbare gezondheid of dat van een huisgenoot is daarvoor te groot. Deze leerlingen zitten al een hele periode thuis en de verwachting is dat dit nog zeker een aantal maanden blijft duren.

Nieuws
Nieuws
oktober 15, 2020 1:41 pm

Rol ouders bij schooladvies cruciaal

Ouders en scholen zijn partners in de ontwikkeling van het kind. Het is daarom belangrijk dat ouders betrokken worden bij het schooladvies aan groep-8-leerlingen. Dit staat te lezen in de nieuwe handreiking schooladvisering, die bedoeld is om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies.

Nieuws
Nieuws
oktober 14, 2020 1:17 pm

Terugblik op thema-avond Passend Onderwijs

Op 7 oktober 2020 organiseerde het Lerarencollectief samen met Ouders & Onderwijs een thema-avond 'Passend Onderwijs'. Leraren en ouders sloegen de handen ineen en gingen met Tweede Kamerleden in gesprek over wat passend onderwijs ons de afgelopen jaren gebracht heeft.

Nieuws
Nieuws
oktober 13, 2020 3:06 pm

Manifest tegen ontlezing

Het is een schrikbeeld. Bibliotheken die moeten sluiten en steeds meer mensen zijn onvoldoende leesvaardig. In de strijd tegen ontlezing presenteerde de Leescoalitie, bestaande uit organisaties uit het onderwijsveld vandaag een manifest. Daarin wordt nadrukkelijk de wens uitgesproken om te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesplezier een essentiële rol vervult.

Nieuws
Nieuws
oktober 8, 2020 4:55 pm

Belangrijke rol oudervertegenwoordiging tijdens coronacrisis

Het mondkapjesadvies, aangepaste schooltijden, voldoende afstand houden en ventilatie. Nu een tweede golf besmettingen van het coronavirus een feit blijkt, is het zaak dat de medezeggenschapsraad (MR) van de school duidelijk voor ogen heeft hoe zij kan inspelen op de ontwikkelingen.

Nieuws
Nieuws
oktober 5, 2020 3:17 pm

Mondkapjesadvies op vo-scholen

Vanaf vandaag geldt op vo-scholen het mondkapjesadvies. Na overleg met verschillende onderwijsorganisaties heeft het ministerie daartoe besloten. Wat houdt het advies precies in?

Nieuws
Nieuws
september 24, 2020 9:42 am

Petitie voor kleinere klassen

Een overvolle klas is een schrikbeeld van veel ouders, leraren en leerlingen. Om klassengrootte hoog op de agenda van politieke partijen te zetten, is Ouders & Onderwijs samen met onder meer de Algemene Onderwijsbond (AOb) en het Lerarencollectief een petitie gestart.

Nieuws
Nieuws
september 21, 2020 12:03 pm

Kinderen met loopneus kunnen gewoon naar school

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven zich bij klachten niet langer te laten testen en kunnen met een loopneus gewoon naar school. Dat werd afgelopen week bekend gemaakt tijdens de persconferentie van het kabinet.

Nieuws
Nieuws
september 17, 2020 10:26 am

Stop met drang en dwang bij niet passend onderwijs.

Te vaak krijgen ouders van kinderen met ondersteuningsbehoeften te maken met jeugdbeschermingsmaatregelen. Oudervereniging Balans organiseerde het werkcongres ‘Bang voor drang en dwang’. Professionals uit de jeugdhulp, jeugdbescherming en onderwijs en diverse specialisten, wetenschappers, juristen en ouders spraken met elkaar over de inzet van drang en dwang en de positie van kinderen en hun ouders daarin.

Nieuws
Nieuws
september 15, 2020 2:58 pm

Prinsjesdag 2020

Geen koetsen maar auto’s die in plaats van naar de Ridderzaal naar de Grote Kerk reden. Het was een Prinsjesdag waarop alles anders was dan anders. Wel las de Koning zoals elk jaar de troonrede voor. Wat zei hij over onderwijs?

Nieuws
Nieuws
september 7, 2020 5:06 pm

Hoe zit het ook alweer met de ouderbijdrage?

Inmiddels zijn de meeste scholen weer begonnen. Het is de tijd waarop de scholen bij ouders aan de bel trekken voor een ouderbijdrage. Ouders kunnen zich dan voor het blok gezet voelen. Want hoe zit het ook alweer? Zijn ouders verplicht om te betalen?

Nieuws
Nieuws
augustus 17, 2020 4:09 pm

Coronaregels op school

Vandaag openen de scholen in de regio Noord weer hun deuren. Voor de zomervakantie heeft het kabinet besloten dat zowel scholen voor het primair als het voortgezet onderwijs weer volledig starten met inachtneming van de bekende maatregelen. Wat zijn de coronaregels op school?

Nieuws
Nieuws
augustus 3, 2020 3:31 pm

Leerplicht bij quarantaine: moet u ervoor vrezen?

Ouders van scholieren die ouder zijn dan 12 jaar en wegens thuisquarantaine niet naar school kunnen, krijgen niet te maken met de leerplicht. Het doen van een verzuimmelding bij de Leerplichtambtenaar is niet aan de orde. Zo moet worden voorkomen dat leerlingen naar school gaan terwijl ze eigenlijk in thuisquarantaine moeten blijven. Dit maakte het kabinet vrijdag bekend.

Nieuws
Nieuws
juli 15, 2020 12:33 pm

Definitief einde rekentoets

Deze zomer werd duidelijk dat er met terugwerkende kracht een eind komt aan de rekentoets in het voortgezet onderwijs. De Eerste Kamer stemde in met afschaffing, terwijl de Tweede Kamer dat eerder al had gedaan. Maar wat betekent dit concreet?

Nieuws
Nieuws
juli 14, 2020 9:58 am

Ouders & Onderwijs gesloten in de zomer

Het informatiepunt van Ouders & Onderwijs beantwoordt dagelijks vragen van ouders. Van 20 juli t/m 9 augustus is het informatiepunt van Ouders & Onderwijs telefonisch gesloten. Vanaf maandag 10 augustus kunt u ons weer bellen met al uw vragen.

Nieuws
Nieuws
juni 26, 2020 6:07 pm

Formulier om verwachting schooladvies bij te stellen

Minister Slob wil dat leerlingen starten in een brugklas die recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden. Ouders & Onderwijs wil daartoe graag bijdragen. We ontwikkelden samen met de PO-Raad en VO-raad een formulier voor bijstelling schooladvies. Dit formulier kunnen scholen toevoegen aan het overgangsdossier.

Nieuws
Nieuws
juni 25, 2020 8:42 am

Middelbare scholen open na de zomer

De middelbare scholen gaan na de zomervakantie weer volledig open. De voorwaarden zijn dat scholen hygiënemaatregelen treffen en dat voor die tijd het coronavirus niet is opgelaaid. Dat maakte het kabinet woensdag tijdens de voorlopig laatste persconferentie bekend.

Nieuws
Nieuws
juni 22, 2020 5:12 pm

Behoud afstandsonderwijs voor thuiszitters

Tijdens de sluiting van de scholen in verband met de coronacrisis ontvingen alle leerlingen onderwijs op afstand via online lessen, video-instructies of door te bellen met hun leraar. Inmiddels zijn de scholen weer open en Ouders & Onderwijs vindt dat de kennis die is opgebouwd moet worden benut, waardoor het voor thuiszitters mogelijk blijft om onderwijs op afstand te volgen.

Nieuws
Nieuws
juni 18, 2020 1:57 pm

Ouders ongerust over gevolgen corona voor onderwijs

Middelbare scholen hebben sinds de uitbraak van het coronavirus veel moeten improviseren. De manier waarop leerlingen les krijgen verschilt van school tot school. Ouders maken zich zorgen over de gevolgen van corona voor het onderwijs. Dat blijkt uit de peiling van het Landelijk Ouderpanel.

Nieuws
Nieuws
juni 17, 2020 3:37 pm

Petitie gestart voor meer perspectief middelbare scholieren

Steeds meer ouders willen dat de onderwijstijd voor middelbare scholieren verruimd wordt. De jongeren zitten thuis achter de computer lessen te volgen terwijl ouders en jongere broers of zusjes vaak wel weer naar hun werk of de basisschool gaan. De ouders zien graag dat de jongeren meer perspectief geboden wordt.

Nieuws
Nieuws
juni 16, 2020 10:00 am

Ouders eisen verbeteringen passend onderwijs

Kleinere klassen, een persoonlijk ontwikkelbudget voor thuiszitters, ouders zelf laten kiezen of hun kind naar een reguliere of speciale school gaat en het opzetten van onafhankelijke regionale oudersteunpunten. Dat zijn enkele voorstellen die Ouders & Onderwijs in het vandaag gepubliceerde rapport de Staat van de Ouder doet om passend onderwijs te verbeteren.

Nieuws
Nieuws
mei 28, 2020 2:50 pm

Onderzoek NRO: Wet passend onderwijs pakt verkeerd uit

Het passend onderwijs heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een te krap budget, bureaucratie en stroperigheid. Het was de bedoeling dat er meer kinderen met een handicap, leer- of gedragsprobleem naar een reguliere school konden gaan, maar dat is niet gelukt. Dat zijn de conclusies uit de evaluatie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), die in opdracht van het ministerie van Onderwijs werd uitgevoerd.

Nieuws
Nieuws
mei 20, 2020 10:05 am

Meer ruimte voor nieuwe scholen

De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. De doelstelling van dit wetsvoorstel is om het mogelijk te maken dat scholen die aantoonbaar op voldoende belangstelling van ouders en leerlingen kunnen rekenen, sneller in aanmerking kunnen komen voor bekostiging. Met het wetsvoorstel wordt niet beoogd dat er meer scholen komen, maar dat het aanbod van scholen zich beter kan aanpassen aan de veranderde vraag vanuit de samenleving.

Nieuws
Nieuws
mei 19, 2020 7:00 pm

Scholen voortgezet onderwijs weer open

Het onderwijs op middelbare scholen en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) begint gedeeltelijk weer op 2 juni. Daarbij is de anderhalvemeter-regel voor personeel en leerlingen leidend. Dat maakte het kabinet dinsdag bekend.

Nieuws
Nieuws
mei 1, 2020 3:18 pm

Scholen gaan creatief om met richtlijnen

Per 11 mei gaan basisscholen deels weer open. Het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, de BSO en opvangcentra gaan volledig open. Ondanks de richtlijnen mogen scholen hier naar eigen inzicht invulling aan geven. Per school zijn er verschillen. Dit blijkt uit de signalen die Ouders & Onderwijs van ouders ontvangt.

Nieuws
Nieuws
april 30, 2020 12:11 pm

Nieuwe kleuters vallen tussen wal en schip

Op sommige basisscholen mogen kleuters die tijdens de schoolsluiting vier jaar zijn geworden niet meer instromen. Voor ouders is dit problematisch, bijvoorbeeld doordat het contract met de kinderopvang al stopgezet is en verlenging niet altijd mogelijk is.

Nieuws
Nieuws
april 28, 2020 9:38 am

Belangrijkste conclusies Staat van het Onderwijs

Nederlandse leerlingen presteren nu gemiddeld nog redelijk op niveau, maar de druk neemt toe. De leesvaardigheid gaat achteruit, er zijn grote kwaliteitsverschillen tussen scholen en kansenongelijkheid blijft gelijk. Het lerarentekort vergroot de druk op het onderwijs en dan is er ook nog een groeiende groep leerlingen die onvoldoende passend onderwijs krijgt. Dat zijn enkele conclusies uit het jaarlijkse rapport van De Staat van het Onderwijs, dat vorige week gepubliceerd werd.

Nieuws
Nieuws
april 23, 2020 12:55 pm

Hoe kan de MR te werk gaan in coronatijd?

Minister-president Rutte zei tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag dat bij het gedeeltelijk opengaan van de basisscholen na de meivakantie een belangrijke rol voor de MR is weggelegd. Scholen wordt de ruimte geboden om maatwerk te bieden in nauw overleg met de MR.

Nieuws
Nieuws
april 20, 2020 3:00 pm

Leerplicht tijdens schoolsluiting?

Sinds het kabinet besloot om de scholen tot en met de meivakantie te sluiten, wordt er een groot beroep op ouders gedaan. Soms lukt het niet om aan alle vragen van school te voldoen. Hoe zit het dan met de leerplicht en wanneer is er sprake van verzuim?

Nieuws
Nieuws
april 17, 2020 7:14 pm

Brief aan minister Slob over onderwijs tijdens Corona

Ouders & Onderwijs schreef samen met andere ouderorganisaties een brief aan minister Slob. Met deze brief vragen de organisaties aandacht voor een aantal zorgelijke signalen van ouders over het onderwijs tijdens de coronacrisis.

Nieuws
Nieuws
april 8, 2020 1:57 pm

Extra herkansingsmogelijkheid schoolexamen

Als leerlingen na het afronden van de schoolexamens van het voortgezet onderwijs niet geslaagd zijn, kunnen zij herkansen met een resultaatverbeteringstoets. Dit schrijft minister Slob woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Deze brief gaat in op de gevolgen van het niet doorgaan van het Centraal Schriftelijk Examen waaronder de tijdelijke slaag-zakregeling. Leerlingen halen nu hun diploma op basis van de cijfers voor de schoolexamens.

Nieuws
Nieuws
maart 31, 2020 8:35 pm

Scholen dicht tot en met 28 april

Scholen en kinderdagverblijven blijven nog minstens tot en met 28 april dicht. Het kabinet verlengt de sluiting, die aanvankelijk tot 6 april zou duren.

Nieuws
Nieuws
maart 30, 2020 9:37 pm

Ouders positief over afstandsonderwijs scholen

Bijna driekwart van de ouders is tevreden over de manier waarop scholen en leerkrachten het afstandsonderwijs in de eerste weken organiseren. Dat blijkt uit een peiling van het Landelijk Ouderpanel, een gezamenlijk initiatief van Ouders & Onderwijs en Opvoedinformatie Nederland.

Nieuws
Nieuws
maart 18, 2020 5:09 pm

10 tips speciaal voor kleuters die thuiszitten

Er is geen school of opvang en de kinderen zijn de komende weken thuis. Op sommige momenten vervelen kinderen elkaar en zitten ouders met hun handen in het haar. Kijk snel voor 10 leerzame en vermakelijke tips speciaal voor kleuters die thuis zitten.

Nieuws
Nieuws
maart 18, 2020 2:58 pm

Adviespunt extra geopend in de avond

Het adviespunt is op woensdag- en donderdagavond extra geopend. Tussen 19:30 en 21:30 uur zitten onze medewerkers klaar om alle vragen van ouders te beantwoorden.

Nieuws
Nieuws
maart 18, 2020 12:52 pm

Eindtoets wordt afgeblazen

De eindtoets in het primair onderwijs gaat dit jaar niet door in verband met het coronavirus. De scholen gaan zich volledig richten op de opvang van leerlingen en de organisatie van onderwijs op afstand.

Nieuws
Nieuws
maart 17, 2020 4:39 pm

Minister Slob: Examens moeten doorgaan

Alles moet in het werk gesteld worden om de afname van de centrale examens in het voortgezet onderwijs door te laten gaan. De scholen moeten zich daarbij aan de strenge regels houden die zijn afgestemd met het RIVM. Dat laat minister Slob dinsdag weten.

Nieuws
Nieuws