Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Organisatie

Onze organisatie.

Wie zijn we? 

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Het beste onderwijs voor onze kinderen, daar zet Ouders & Onderwijs zich voor in. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat de stem van ouders wordt gehoord. En dat ouders goed geïnformeerd zijn. Daarom helpen we ouders door ze te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft en vertegenwoordigen we ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media. Via ons Landelijk Ouderpanel, waar meer dan 5000 ouders bij aangesloten zijn, weten we wat er onder ouders speelt en leeft.  

Wat doet de organisatie? 

Ouders & Onderwijs doet twee dingen: we versterken en vertegenwoordigen ouders.

1. Ouders versterken

Onze organisatie helpt ouders door ze te versterken. Dit doen we door hun vragen te beantwoorden en gericht advies te geven. Met een klein team van 17 mensen zitten we elke dag klaar om vragen te beantwoorden. Onder andere via de kennisbank op onze website of telefonisch, persoonlijk advies via het adviespunt en ook door in contact te staan met ouders via e-mail of social media. Zo beantwoorden we per jaar ruim 15.000 vragen van ouders. 

We informeren ouders middels: 

  • Persoonlijk advies via het adviespunt 
  • Uitgebreide informatie via de kennisbank op de website  
  • Op de hoogte blijven via de nieuwsbrief  
  • Het laatste nieuws via onze socialmedia-kanalen 

2. Ouders vertegenwoordigen

Om ouders zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, hebben we intensief contact met scholen, politiek, onderwijsorganisaties en de media. We weten wat er speelt bij ouders en peilen dit regelmatig in ons Landelijk Ouderpanel. Hier zijn inmiddels al meer dan 5000 ouders bij aangesloten. 

Wat zijn onze speerpunten? 

Onze organisatie houdt zich bezig met alle onderwerpen rondom het onderwijs. Daarbinnen zijn er een aantal onderwerpen en thema’s die we extra belangrijk vinden. Dit kan zijn omdat deze onderwerpen van groot belang zijn voor ouders of omdat ouders zich over een bepaald onderwerp zorgen maken. Deze thema’s zijn: 

Jaarlijks onderzoeken wij hoe ouders denken over het onderwijs in Nederland. De resultaten hiervan publiceren we in de Staat van de Ouder.  

Hoe kunnen wij bestaan? 

Als onafhankelijke stichting kunnen wij blijven bestaan door een jaarlijkse subsidie van het ministerie van OCW. Meer informatie hierover leest u in de verantwoording van Ouders & Onderwijs

 

Ondersteuning initiatieven van ouders  

In Nederland zijn vele oudergroepen en organisaties actief. Hun activiteiten worden mogelijk gemaakt dankzij ouders die zich vrijwillig inzetten. Ouders & Onderwijs steunt deze initiatieven door een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar te stellen. Wilt u een verzoek doen voor een financiële bijdrage? Raadpleeg eerst de toelichting. Vervolgens kunt u een aanvraag doen met het formulier. Opsturen kan naar vraag@oudersenonderwijs.nl 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.