Home > Organisatie

Onze organisatie.

Wie zijn we? 

Ouders & Onderwijs is een organisatie voor alle ouders met kinderen in de schoolgaande leeftijd. Het beste onderwijs voor onze kinderen, daar zet Ouders & Onderwijs zich voor in. Om dit te bereiken, is het belangrijk dat de stem van ouders wordt gehoord. En dat ouders goed geïnformeerd zijn. Daarom helpen we ouders door ze te informeren en adviseren over alles wat met onderwijs te maken heeft en vertegenwoordigen we ouders richting de politiek, de onderwijssector en in de media. Via ons Landelijk Ouderpanel, waar meer dan 8.600 ouders bij aangesloten zijn, weten we wat er onder ouders speelt en leeft. Ouders & Onderwijs doet twee dingen: we versterken en vertegenwoordigen ouders.

Ouders versterken

Onze organisatie helpt ouders door ze te versterken. Dit doen we door hun vragen te beantwoorden en gericht advies te geven. Met een klein team van 17 mensen zitten we elke dag klaar om vragen te beantwoorden. Onder andere via de kennisbank op onze website of telefonisch, persoonlijk advies via het adviespunt en ook door in contact te staan met ouders via e-mail, whatsapp en social media. Zo beantwoorden we per jaar ruim 15.000 vragen van ouders.

We informeren ouders op de volgende manieren: 

Ouders vertegenwoordigen

Ouders & Onderwijs vertegenwoordigt de stem van ouders in politiek, scholen en onderwijsveld. Onze thema-adviseurs laten de stem van ouders horen aan overlegtafels met scholen, politiek, overheid en onderwijsorganisaties. Onze politiek adviseur houdt zich bezig met onze lobby op belangrijke onderwerpen. En via ons Landelijk Ouderpanel peilen we regelmatig de mening van ruim 8500 ouders. Zo weten we écht wat er speelt bij ouders.

We vertegenwoordigen ouders door:

  • Het perspectief van ouders over te brengen aan overlegtafels met politiek, overheid en onderwijsorganisaties.
  • Hun stem te laten horen in de media.
  • Onderzoeken en peilingen naar de mening van ouders in het Landelijk Ouderpanel.
  • Jaarlijks terugkerend onderzoek onder ouders naar belangrijke onderwijsthema’s in de Staat van de Ouder.

Wat zijn onze speerpunten? 

Onze organisatie houdt zich bezig met alle onderwerpen rondom het onderwijs. Daarbinnen zijn er een aantal onderwerpen en thema’s die we extra belangrijk vinden. Dit kan zijn omdat deze onderwerpen van groot belang zijn voor ouders of omdat ouders zich over een bepaald onderwerp zorgen maken. Deze thema’s zijn: 

Hoe kunnen wij bestaan? 

Als onafhankelijke stichting kunnen wij blijven bestaan door een jaarlijkse subsidie van het ministerie van OCW. Meer informatie hierover lees je in de verantwoording van Ouders & Onderwijs

Ondersteuning initiatieven van ouders  

In Nederland zijn vele oudergroepen en organisaties actief. Hun activiteiten worden mogelijk gemaakt dankzij ouders die zich vrijwillig inzetten. Ouders & Onderwijs steunt deze initiatieven door een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar te stellen. Wilt u een verzoek doen voor een financiële bijdrage? Raadpleeg eerst de toelichting. Vervolgens kunt u een aanvraag doen met het formulier. Opsturen kan naar vraag@oudersenonderwijs.nl 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.