De Staat van de Ouder

Ieder jaar onderzoekt Ouders & Onderwijs hoe ouders denken over het onderwijs in Nederland. De resultaten worden in het voorjaar openbaar gemaakt in een (online) rapportage: De Staat van de Ouder.

 

Staat van de Ouder 2024: Ode aan de Ouder!

Ouders staan vaak ten onrechte in een kwaad daglicht in het onderwijs. Het is niet gemakkelijk om het als ouder goed te doen in de ogen van anderen in en om het onderwijs. Toch zijn ouders positief over hun relatie met school. Ouders helpen graag mee op school, zitten in ouderraden en zijn aanwezig tijdens gesprekken.

In de afgelopen tien jaar gaven we bij Ouders & Onderwijs meer dan 100.000 ouders advies over school. Daarnaast geven ruim 9.000 ouders hun mening over verschillende onderwijsthema’s in ons Landelijk Ouderpanel. In de Staat van de Ouder 2024 laten we zien wat ouders vinden van ouderbetrokkenheid, de ouderbijdrage, medezeggenschap en de kwaliteit van het onderwijs.

We geven dit jaar een welverdiende ode aan de ouder. Zonder ouders zou het onderwijs namelijk een stuk moeizamer zijn!

Staat van de Ouder 2024

Praat mee in het Landelijk Ouderpanel

Voor de Staat van de Ouder spraken we duizenden ouders in verschillende onderzoeken. Wil je ook meepraten over belangrijke thema's in het onderwijs? Dat kan! Via ons Landelijk Ouderpanel kan je jouw mening geven. Je ontvangt zo'n 4 tot 6 keer per jaar een uitnodiging in je mail of whatsapp om mee te doen aan een online onderzoek, afgestemd op jouw persoonlijke situatie. Doe je ook mee?

Lees meer over het Landelijk Ouderpanel

Eerdere publicaties

Ouders & Onderwijs onderzoekt elk jaar één of meerdere thema’s die actueel zijn in het onderwijs. In de voorgaande edities lees je hoe ouders kijken naar diverse thema’s als de kwaliteit van onderwijs, het lerarentekort en medezeggenschap.

Staat van de Ouder 2023 - Ode aan de Leraar

Volgens ouders is de leraar bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Die zorgt voor de sfeer in de klas en de ruimte om op eigen tempo te ontwikkelen. Met die kwaliteit zit het vooral in het basisonderwijs vaak goed. Bij ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs is echter een dalende trend te zien in de waardering van de onderwijskwaliteit. In dit rapport hebben we een breed onderzoek gedaan naar verschillende thema’s.

Bekijk de Staat van de Ouder 2023

Staat van de Ouder 2022 - Naar het voortgezet onderwijs

Alle ouders en leerlingen krijgen ermee te maken. De overstap van basis- naar voortgezet onderwijs. Er is nog behoorlijk wat te verbeteren als het gaat om het schooladvies en de eindtoets. Daarnaast ervaren veel ouders dat er te weinig keuze is voor de middelbare school. Tot slot zijn ze geen voorstander van driejarige brede brugklassen, waarin kinderen samenkomen die op alle verschillende niveaus les krijgen. Lees alles over de overstap van basis- naar voortgezet onderwijs in de Staat van de Ouder 2022.

Bekijk de Staat van de Ouder 2022

Staat van de Ouder 2021 - Breed onderzoek

Ouders willen massaal kleinere klassen. Grote klassen gaan volgens ouders ten koste van de onderwijskwaliteit en het plezier waarmee kinderen naar school gaan. Ook onderzochten we de mening van ouders over hun relatie met school, het lerarentekort, passend onderwijs, de ouderbijdrage en medezeggenschap. Lees alles in de Staat van de Ouder 2021.

Bekijk de Staat van de Ouder 2021

Staat van de Ouder 2020 - Passend Onderwijs

Ouders eisen verbeteringen passend onderwijs. Kleinere klassen, een persoonlijk ontwikkelbudget voor thuiszitters, ouders zelf laten kiezen of hun kind naar een reguliere of speciale school gaat en het opzetten van onafhankelijke regionale oudersteunpunten. In de Staat van de Ouder 2020 lees je hoe ouders denken over passend onderwijs.

Bekijk de Staat van de Ouder 2020

Staat van de Ouder 2019 - Breed onderzoek

In een breed onderzoek vroegen we ouders hoe zij denken over het Nederlandse onderwijs. Hoe is hun relatie met school? Wat merken ze van het lerarentekort? En wat vinden ze van de onderwijskwaliteit en de medezeggenschap? Wat blijkt? Passend onderwijs is zwaar onder de maat. Lees er alles over in de Staat van de Ouder 2019.

Bekijk de Staat van de Ouder 2019

Kennisbank

Heb je een vraag over het onderwijs aan je kind? Loop je ergens tegenaan en weet je niet wat je kunt doen? In de kennisbank op onze website geven we antwoord op heel veel vragen en geven we je de informatie die je nodig hebt. Bijvoorbeeld over pesten, schoolkosten, passend onderwijs, het lerarentekort, klachten, vakanties en vrije dagen, citotoetsen en de examens.

Ga naar de Kennisbank