Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Staat van de Ouder 2021 – landing

Over de Staat van de Ouder

Hoe denken ouders over het onderwijs aan hun kind? Wat vinden ze van de kwaliteit van het onderwijs? Lees het in de Staat van de Ouder. Het jaarlijkse onderzoek van Ouders & Onderwijs naar de mening en ervaring van ouders.

Staat van de Ouder 2021

Net als in 2019 werd een breed onderzoek uitgevoerd onder ouders over actuele thema’s in het onderwijs. Ouders delen hun ervaringen en mening over bijvoorbeeld de relatie die zij met school hebben, de kwaliteit van onderwijs, het lerarentekort en medezeggenschap. Extra aandacht is er dit jaar voor de klassengrootte en de invloed van corona. U leest het allemaal in de vijfde editie van de Staat van de Ouder.

Ouders bezorgd over sociale veiligheid in grote klassen

Ouders willen massaal kleinere klassen. Grote klassen gaan volgens ouders ten koste van de onderwijskwaliteit. Bovendien gaan hun kinderen met minder plezier naar school en voelen ze zich minder veilig in een grote klas. Dit is een van de conclusies uit de Staat van de Ouder, op basis van onderzoek onder ouders.

Ruim een derde van de kinderen zit in een klas groter dan 25 leerlingen. Hoe groter de klas, hoe ontevredener ouders daarover zijn. Vooral klassen groter dan 25 leerlingen scoren slecht. Maar liefst twee derde van de ouders vindt deze te groot. Is de klas groter dan 30 leerlingen, dan ? Dan loopt dat op tot 80% ontevreden ouders. Naast het verkleinen van klassen zien ouders ook voordeel in het klein houden van scholen. Meer dan de helft van de ouders vindt dat de overheid een maximum aantal leerlingen per school moet voorschrijven.

Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs: ‘Wij pleiten voor een maximale norm voor klassengrootte waar scholen alleen tijdelijk en met een goede onderbouwing vanaf kunnen wijken. Zorg daarnaast dat de kleinschaligheid in het onderwijs behouden blijft en dat deze terugkomt waar die is verdwenen.’

Voorgaande Staat van de Ouder uitgaven

”91% van de ouders vindt dat er een maximale klassengrootte moet komen op basis- en middelbare scholen.”
April 2020

Staat van de Ouder 2020

De Staat van de Ouder van 2020 gaat over passend onderwijs. Daarbij is goed onderwijs voor iedereen een ideaal. Ook voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Lees de Staat van de Ouder 2020 nu terug door op de titel te klikken.

April 2019

Staat van de Ouder 2019

In de Staat van de Ouder 2019 vroegen we ouders in een breed onderzoek hoe zij denken over het Nederlandse onderwijs. Hoe is hun relatie met school? Wat merken ze van het lerarentekort? En wat vinden ze van de onderwijskwaliteit en de medezeggenschap? Lees de Staat van de Ouder 2019 nu terug door op de titel te klikken.