Op welke partij stemt u op 17 maart?

Vul de stellingen in en ontdek hoe de politieke partijen denken over onderwijs, kinderopvang en de combinatie werk-privé.

Een kieswijzer speciaal voor Ouders

In Nederland hebben ruim 3,3 miljoen mensen één of meerdere kinderen onder de 18 jaar die thuis wonen. Dat is bijna een kwart van alle mensen die op 17 maart een stem uit mag brengen in de Tweede Kamer verkiezingen. Een belangrijke en niet te missen groep dus, die niet alleen voor zichzelf stemt, maar ook voor de toekomst van hun kind(eren). Om deze groep te helpen met hun politieke keuze hebben Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders, net als vier jaar geleden, een speciale kieswijzer voor ouders ontwikkeld: URL: www.kieswijsouders.nl.

Naast grote thema’s als zorg, economie en milieu zijn er ook thema’s die specifiek voor ouders van belang zijn. Zoals het lerarentekort, klassengrootte, toegankelijkheid van de kinderopvang en verlofregelingen. Onze kieswijzer gaat over juist deze thema’s en geeft ouders inzicht in de standpunten van politieke partijen op het gebied van onderwijs, opvang en de combinatie werk-privé.

  • 1 20 stellingen
  • 2 28 politieke partijen
  • 3 Welke partij past het beste bij uw gezin?
Kieswijs Ouders is een initiatief van: Ouders & onderwijs Voor Werkende Ouders