Op welke partij stemt u?

Om ouders te helpen met hun politieke keuze hebben Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders een speciale kieswijzer voor ouders ontwikkeld. Deze Kieswijzer stond online tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 2021.

Een kieswijzer speciaal voor Ouders

In Nederland hebben ruim 3,3 miljoen mensen één of meerdere kinderen onder de 18 jaar die thuis wonen. Dat is bijna een kwart van alle mensen die op 17 maart 2021 een stem uitbracht tijdens de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Een belangrijke en niet te missen groep dus, die niet alleen voor zichzelf stemt, maar ook voor de toekomst van hun kind(eren). Om deze groep te helpen met hun politieke keuze hebben Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders rond de periode van de verkiezingen een speciale kieswijzer voor ouders ontwikkeld.

Naast grote thema’s als zorg, economie en milieu zijn er ook thema’s die specifiek voor ouders van belang zijn. Zoals het lerarentekort, klassengrootte, toegankelijkheid van de kinderopvang en verlofregelingen. Onze kieswijzer ging over deze thema’s en gaf ouders inzicht in de standpunten van politieke partijen op het gebied van onderwijs, opvang en de combinatie werk-privé.

Kieswijs Ouders is een initiatief van: Ouders & onderwijs Voor Werkende Ouders