Speerpunt
1 / 6

Passend onderwijs.

Passend onderwijs betekent goed onderwijs voor alle leerlingen. Het idee is dat alle leerlingen passende ondersteuning in het onderwijs krijgen. Bij voorkeur op een reguliere school maar als dat niet anders kan op een school voor speciaal onderwijs.

Lees meer
Speerpunt
2 / 6

Ouderbijdrage.

Alle kinderen in Nederland hebben recht op gratis toegankelijk onderwijs. De overheid is verplicht hier zorg voor te dragen. Dit betekent dat ouders geen schoolgeld hoeven te betalen en alleen gevraagd mag worden om een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten, dat wil zeggen buiten het reguliere onderwijsprogramma om.

Lees meer
Speerpunt
3 / 6

Onderwijskwaliteit.

De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk. Ouders maken zich grote zorgen over het lerarentekort, de lesuitval, de dalende kwaliteit van lees- en rekenonderwijs, de volle klassen en de alsmaar stijgende werk- en prestatiedruk.

Lees meer
Speerpunt
4 / 6

Medezeggenschap.

Ouders hebben een belangrijke formele positie in de medezeggenschap op school- en bestuursniveau. Dit betekent dat ze, in ieder geval op papier een belangrijke stem hebben in de keuzes van besturen en schoolleiders.

Lees meer
Coronaregels op school
Speerpunt
5 / 6

Rechten van ouders.

Ouders hebben diverse rechten op school. Zij hebben bijvoorbeeld recht op informatie over de voortgang van hun kind op school en recht op inzage in het leerlingendossier. Ook moet een ouder erop kunnen rekenen dat scholen zich houden aan wet- en regelgeving en hun eigen schoolbeleid. Iedere ouder heeft  de mogelijkheid om een klacht in te dienen.

Lees meer
Speerpunt
6 / 6

Het onderwijsstelsel.

De vrijheid van ouders om een eigen school te stichten die past bij hun eigen overtuiging en opvoeding is stevig verankerd in onze Grondwet. Als gevolg hiervan heeft Nederland van oudsher een gevarieerd aanbod aan scholen, zodat ouders een school kunnen kiezen die bij hen en hun kinderen past. 

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.