Doe mee en geef ouders een stem!

Laat via het Landelijk Ouderpanel uw stem horen en maak het verschil!

Home > Landelijk Ouderpanel > Privacy Ouderpanel

Privacy ouderpanel

Uw privacy is belangrijk voor ons

Als u aan het Landelijk Ouderpanel deelneemt, is uw privacy te allen tijde gegarandeerd. Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoek. Het Landelijk Ouderpanel is eigendom van Ouders & Onderwijs.

Anonieme verwerking

We respecteren uw privacy. Uw gegevens (zoals uw e-mailadres) worden alleen gebruikt om u uit te nodigen voor een onderzoek. Wij geven uw gegevens niet door aan derden, noch gebruiken wij deze voor verkoopdoeleinden. De antwoorden die u verstrekt tijdens een onderzoek, blijven altijd anoniem.

Wat gebeurt er met uw gegevens? 

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeken en worden strikt vertrouwelijk behandeld. De gegevens die u in het kader van onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd. 

Uw contactgegevens (e-mailadres) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven. We gebruiken uw e-mailadres uitsluitend om u uit te nodigen voor onderzoeken of daarover met u te communiceren. De door u verstrekte persoonsgegevens (geboortedatum, geslacht, etc.) worden gebruikt om specifieke leden uit te nodigen voor onderzoek. Daarnaast wordt de informatie gebruikt voor het interpreteren van de onderzoeksresultaten. U hebt te allen tijde het recht om gedurende of na afloop van een onderzoek uw antwoorden (of een deel daarvan) te laten verwijderen/vernietigen. Wanneer dit redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, zullen we gehoor geven aan uw verzoek.

De beveiliging

Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik. Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is beveiligd tegen inbraak door firewalls, authenticatie en encryptie. U kunt uw persoonsgegevens bekijken en indien nodig corrigeren op uw eigen persoonlijke pagina. Deze pagina is, door een beveiligde verbinding met internet, alleen voor u toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot uw gegevens! Om in te loggen op uw persoonlijke pagina, voert u uw eigen e-mailadres en wachtwoord in. De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek, is eveneens beveiligd door authenticatie. Uw antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden. Wij gebruiken software met veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot uw gegevens en gebruikt deze enkel voor analytische doeleinden en kwaliteitscontrole.

Beheer van de database

Het beheer en de beveiliging van de database wordt uitgevoerd door MWM2. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot uw gegevens en hanteren deze slechts ten behoeve van onderhoud, beveiliging en onderzoeksactiviteiten. Wij hebben hiertoe een verwerkersovereenkomst met MWM2 gesloten.

Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Ouders & onderwijs