Home > Nieuws > Nieuws > Belemmeringen bij de overstap naar het mbo

Belemmeringen bij de overstap naar het mbo.

6 juli 2023 Nieuws

Ouders zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van onderwijs op het mbo. Toch is er op veel vlakken verbetering mogelijk. De overstap van de middelbare school naar het mbo is volgens ouders nog vaak te groot. Maar ook ervaren ouders dat hun kind obstakels hebben bij het vinden van een stageplek. Er zijn onvoldoende stageplekken en ook te weinig ondersteuning wanneer zij eenmaal een stageplek hebben gevonden. Dit blijkt uit de monitor mbo: een onderzoek door Ouders & Onderwijs onder 355 ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Ruim driekwart ouders tevreden over onderwijskwaliteit

Ouders beoordelen de kwaliteit van de opleiding gemiddeld met een 6,7. De meeste ouders zijn tevreden over de kwaliteit van het onderwijs op de mbo-school (79%). De praktijkvakken krijgen een betere beoordeling dan de algemene vakken. Toch vindt ook één op de vijf ouders dat de kwaliteit onvoldoende is. Er is te veel lesuitval en ook over het toenemende online onderwijs zijn ouders kritisch.  

Ruim een kwart van de ouders geeft aan dat het moeilijk is om een stageplek te vinden. Er zijn vaak te weinig stageplekken vrij en er zijn te weinig ondersteuningsmogelijkheden bij de vrije stageplekken. 

‘Mijn zoon heeft ongeveer 40 bedrijven gebeld of gemaild voor een plek en moest daardoor 3 maanden later beginnen. Uiteindelijk via medestudent een stageplek gevonden.’ .

Overstap naar mbo

Eén op de vijf ouders is ontevreden over de overstap van de middelbare school naar het mbo. Ouders geven aan dat deze overstap vaak te groot is en dat er behoefte is aan begeleiding en voorbereiding bij deze overstap. Ook de schoolkeuze in de omgeving is onvoldoende. Ouders vinden het namelijk belangrijk om bij de schoolkeuze te letten op bijvoorbeeld de grootte van de school/opleiding.   

De meeste leerlingen worden geplaatst op de opleiding van hun eerste keuze. Bij één op de tien gebeurt dat niet vanwege onvoldoende plekken, aanvullende eisen, geen mogelijk voor extra ondersteuning of het niet halen van de verplichte intake. 

 Informatievoorziening over resultaten  

De meeste ouders geven aan dat de school hun kind informeert en schriftelijk waarschuwt over studieresultaten. Ook vinden de ouders dat hun kind voldoende tijd krijgt om deze resultaten te verbeteren. Toch geeft één op de vijf ouders aan dat de mbo-school geen informatie verstrekt of schriftelijke waarschuwing geeft over de studieresultaten.  

Schoolkosten betalen is moeilijk

Eén op de zes ouders geeft aan veel moeite te hebben met het betalen van de schoolkosten of het helemaal niet te kunnen betalen. Daarnaast geeft één op de vijf ouders aan vooraf niet te hebben geweten welke kosten er verbonden waren aan de opleiding. De meeste ouders geven aan dat het betalen van de schoolkosten consequenties heeft voor hun andere uitgaven. 

Nog steeds weet een kwart van de ouders niet waar zij terecht kunnen voor financiële hulp. Het is niet verrassend dat het volgens ouders makkelijker moet worden om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen.  

Over het onderzoek   

In de monitor mbo vragen we ouders wat zij vinden van het mbo-onderwijs. De resultaten van de monitor mbo zijn meegenomen in de Staat van de Ouder 2023.  Aan het onderzoek deden 355 ouders met een kind op het mbo. De resultaten geven een indicatie van de ervaringen van ouders over wat zij vinden van het onderwijs. Ook meepraten over belangrijke schoolthema’s? Meld je dan aan voor het Landelijk Ouderpanel.  

Vragen en contact

Heb je vragen over het mbo? Onze medewerkers staan tussen 09.30 – 12.30 en 13.00 – 16.00 uur voor je klaar om gratis jouw vragen te beantwoorden per telefoon, whatsapp en mail. Of kijk op onze speciale themapagina mbo.  

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.