Home > Nieuws > Nieuws > Brief aan minister Slob over onderwijs tijdens Corona

Brief aan minister Slob over onderwijs tijdens Corona.

17 april 2020 Nieuws
Leerplicht wet

Geachte heer Slob, zo begint de brief die verschillende ouderorganisaties samen hebben ondertekend. Zij vragen aandacht voor een aantal zorgelijke signalen van ouders over het onderwijs tijdens de coronacrisis.

In de brief spreken de organisaties hun waardering uit over de inzet van alle bij het onderwijs betrokkenen in deze tijd van crisis. Vele initiatieven zijn ontstaan om leerlingen en ouders te ondersteunen. Onder grote druk zijn diverse ingrijpende besluiten genomen, waar de ouderorganisaties grotendeels positief over zijn. De inzet van ambtenaren en de mensen die het onderwijs in deze bizarre tijden vormgeven, is groot. Toch krijgen de ouderorganisaties ook zorgelijke signalen van ouders. In de brief worden al die punten onder de aandacht gebracht.

Punten van aandacht

Na het besluit over de sluiting van scholen is het onderwijs pijlsnel aan de slag gegaan met het vormgeven van afstandsonderwijs. Dit zonder enige voorbereiding vooraf. Een prestatie van formaat. Toch zijn er verbeterpunten. Zo vraagt afstandsonderwijs om goed en intensief contact tussen school, ouder en leerling. Versterking van de directe driehoek ouder – school – kind is daarom belangrijk. Want er is veel aandacht voor de kinderen en ook voor de kinderen die buiten beeld van school raken. Maar vergeet de ouders niet. Ga naast de ouders staan en steun hen. Neem ze serieus, ondersteun ze in het ouderschap en zorg voor ruimere verlofmogelijkheden voor ouders die afstandsonderwijs combineren met werk en/of zorgtaken. Betrek ouders ook bij het maken van plannen voor heropening van de scholen en zorg voor helderheid over of hun kind wel of niet overgaat naar volgend schooljaar. Daarbij vinden de ouderorganisaties dat kinderen zoveel mogelijk het voordeel van de twijfel moeten krijgen en zou school moeten zorgen voor programma’s om opgelopen achterstanden in te halen en leerlingen perspectief te laten houden. Basisscholen zouden daarom de gelegenheid moeten krijgen om het schooladvies groep 8 naar boven bij te stellen. En ook extra aandacht bij start van volgend schooljaar is heel belangrijk. Want het startniveau in een volgend schooljaar zal voor de meeste leerlingen lager zijn dan in een normale situatie kan worden verwacht. Met name de leerlingen die van groep 8 naar de brugklas gaan verdienen extra aandacht. Het voortgezet onderwijs zal rekening moeten houden met meer onderlinge niveauverschillen tussen leerlingen. En start vooral met het maken van plannen over welke extra begeleiding leerlingen hierbij krijgen.Tot slot roepen de ouderorganisaties op om niet alleen aandacht te hebben voor de onderwijsinhoudelijke onderwerpen maar ook aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele gevolgen voor leerlingen door het wegvallen van school.

Afstandsonderwijs biedt perspectief voor thuiszitters

In de brief wordt verder beschreven dat de afgelopen periode heeft laten zien dat afstandsonderwijs voor een enorme groep kinderen ondanks de evidente beperkingen, ook veel mogelijkheden geeft. Dat biedt perspectief voor de duizenden thuiszitters die hiervoor nooit gebruik konden maken van afstandsonderwijs omdat scholen hieraan niet meewerkten.
De huidige situatie biedt de gelegenheid die we niet voorbij mogen laten gaan om deze kinderen weer te betrekken bij het onderwijs en om een actieplan te maken om het afstandsonderwijs straks overeind te houden voor die kinderen die daar baat bij hebben. Zo kan afstandsonderwijs een van de ‘gewone’ duurzame opties worden. In de brief vragen de onderwijsorganisaties de minister om daar op korte termijn het initiatief voor te nemen.

We doen dit samen

De gevolgen van de schoolsluiting kunnen we alleen samen aanpakken. Dat betekent dat goede communicatie tussen kind, ouder en school nog belangrijker is dan normaal. Het onderwijs staat voor een enorme uitdaging en ook van ouders wordt heel veel meer verwacht. Samenwerking, begrip voor elkaars (on)mogelijkheden en elkaar serieus nemen is cruciaal. Daarbij hoort ook wederzijds accepteren dat niet alles wat we zouden willen nu gaat. Dat geldt voor kinderen, voor leraren, maar zeker ook voor ouders. Ouders & Onderwijs en ondergetekenden denken en werken graag mee met minister Slob om deze uitdaging samen aan te pakken.

Betrokken ouderorganisaties

De brief is opgesteld en ondertekend door Ouders & Onderwijs, Vereniging Openbaar Onderwijs, Reformatorische Oudervereniging, Stichting voor Werkende Ouders, Ouderplatform Zuid-Holland Zuid, Netwerk Ouderinitiatieven, OCO, Ouders010, Balans en Ouders van Waarde.

De brief kunt u downloaden via onderstaande link.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.