Home > Nieuws > Nieuws > Communicatie over vrijwillige ouderbijdrage onvoldoende

Communicatie over vrijwillige ouderbijdrage onvoldoende.

1 mei 2023 Nieuws

Slechts een kwart van de schoolgidsen in het voortgezet onderwijs geeft duidelijk aan dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs.

Onvoldoende communicatie in schoolgids

De Inspectie van het Onderwijs deed sinds 2021 onderzoek naar de wetgeving rondom de vrijwillige ouderbijdrage. Driekwart van de schoolgidsen communiceert niet of onvolledig dat de ouderbijdragevrijwillig is.

De belangrijkste conclusies uit het rapport zijn:

  • 77% van de schoolgidsen voldoet niet aan de wet- en regelgeving omtrent de ouderbijdrage.
  • 71% van de schoolgidsen maakt niet duidelijk dat leerlingen niet kunnen worden uitgesloten van deelname als (een deel van) de ouderbijdrage niet is betaald.
  • De helft van de schoolgidsen biedt geen alternatief aan, indien (bijvoorbeeld) een device moet worden gekocht voor het volgen van onderwijs.
  • Vaak is niet (uit openbaar toegankelijke informatie) op te maken met welke kosten je als ouder rekening kunt houden.
  • In 77% van de schoolgidsen is het niet duidelijk voor welke zaken een bijdrage wordt gevraagd, óf er wordt een bijdrage gevraagd voor kosten, waarvan je als ouder mag verwachten dat ze uit de reguliere Rijksbekostiging worden gefinancierd (bijvoorbeeld een mediatheek).

Alle kinderen moeten mee kunnen doen

Mensen uit het onderwijs geven aan dat de nieuwe wet ervoor zorgt dat ze dwingender communiceren, om nog voldoende inkomsten te genereren. Alle partijen zijn het er wel over eens dat ‘alle kinderen aan alle onderdelen van het aanbod van hun school moeten kunnen meedoen’. De Inspectie geeft aan dat ze haar toezicht wil aanscherpen.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.