Home > Nieuws > Nieuws > De Staat van het Gezin: luister naar gezinnen

De Staat van het Gezin: luister naar gezinnen.

11 mei 2023 Nieuws

Gezinnen ervaren weinig solidariteit vanuit de politiek en de samenleving. Dit blijkt uit de Staat van het Gezin 2023, de jaarlijkse peiling naar het welbevinden van Nederlandse gezinnen.

Nederland als ‘gezinsvriendelijk’ land krijgt een 6,6

Uit de Staat van het Gezin 2023 blijkt dat ouders zich alleen voelen staan. Het gros van de ouders (82%) vindt dat er in de politiek te weinig aandacht is voor gezinsbeleid en een meerderheid (60%) ziet zelfs geen enkele relatie tussen gezin en politiek. Veel ouders geven bovendien aan de polarisatie en gebrekkige solidariteit vanuit de samenleving als geheel steeds lastiger te vinden. Ouders geven Nederland een 4,6 op het gebied van solidariteit.

Gebrek aan tijd, geld en aandacht

De initiatiefnemers benadrukken in het rapport dat ouders te weinig steun ervaren. De toenemende individualisering drukt op gezinnen en de bestaande druk op ouders door het combineren van werk en gezin wordt een steeds zwaardere financiële en mentale last. Ondertussen wordt aan gezinnen steeds meer gevraagd: ga meer werken, doe meer mantelzorg, zorg zoveel mogelijk zelf voor je kinderen want er zijn overal tekorten aan personeel (opvang, onderwijs) en geld (zorg).

Keukentafelpact

De initiatiefnemers van de Staat van het Gezin pakken de handschoen op en lanceren het Keukentafelpact, op zoek naar een nieuwe sociale norm rondom gezinnen. Marjet Winsemius licht toe: “De Staat van het Gezin 2023 roept om een nieuwe sociale norm rondom gezinnen. Het is tijd dat we gaan luisteren naar wat gezinnen nodig hebben en dat we daar ook allemaal achter gaan staan. We nodigen iedereen uit om met ons mee te doen en zich aan te sluiten bij het pact.”

De Staat van het Gezin is een initiatief van Stichting Voor Werkende Ouders, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, magazine WIJ en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Gerelateerde onderwerpen

Staat van de Ouder 2023: Ode aan de leraar

Volgens ouders is de leraar bepalend voor de onderwijskwaliteit. In het basisonderwijs zit dit vaak goed, maar in het voorgezet onderwijs is er een dalende trend in de waardering van ouders te zien.

Lees meer

De Staat van het Onderwijs 2023: taal en rekenen nog niet op orde

De basisvaardigheden taal, rekenen en burgerschap zijn onvoldoende op orde. Schoolbesturen moeten daar meer regie in nemen.

Lees meer
Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.