Home > Nieuws > Nieuws > Definitief einde rekentoets

Definitief einde rekentoets.

15 juli 2020 Nieuws

Deze zomer werd duidelijk dat er met terugwerkende kracht een eind komt aan de rekentoets in het voortgezet onderwijs. De Eerste Kamer stemde in met afschaffing, terwijl de Tweede Kamer dat eerder al had gedaan. Maar wat betekent dit concreet?

De Wet afschaffing rekentoets is ingevoerd met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2019. Het is de bedoeling dat de stof van de rekentoets geïntegreerd wordt in het vak wiskunde en ook binnen dit vak wordt getoetst.

Kritiek

Het komt overeen met de wens van veel partijen in de Tweede Kamer, die vinden dat er meer ingezet moet worden op goed rekenonderwijs. De kritiek op de rekentoets was dat deze te zwaar meetelde in de slaag-zakregeling en daarmee te bepalend werd voor het wel of niet halen van het diploma.

Apart schoolexamen

Wel kom er een apart schoolexamen voor leerlingen die geen wiskunde hebben. Dat betreft de volgende leerlingen:

– havoleerlingen die het examenprofiel Cultuur & Maatschappij volgen en geen examen afleggen in wiskunde A of B;

– vmbo-leerlingen uit elk van de vier leerwegen die een economisch of het zorg- en welzijnprofiel volgen en geen examen afleggen in wiskunde;

– leerlingen uit vmbo-bb die een leer-werktraject volgen en geen examen afleggen in wiskunde.

Vragen

Als u vragen heeft over bijvoorbeeld het rekenonderwijs en schoolexamen rekenen kunt u op werkdagen bellen met onze medewerkers op 088-6050101 of e-mailen naar vraag@oudersenonderwijs.nl

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.