Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Digitaal onderwijs, mediawijsheid en online privacy voor ouders belangrijk

Digitaal onderwijs, mediawijsheid en online privacy voor ouders belangrijk.

9 mei 2019 Nieuws

Veel scholen gebruiken digitale lesmethodes en apps. De meeste ouders zijn daarover tevreden. Toch zou een behoorlijke groep ouders graag zien dat deze vaker worden ingezet. Daarnaast zien bijna alle ouders een rol voor de school op het gebied van mediawijsheid. Ze willen bovendien meer betrokken worden door de school. Daarbij is voor ouders vooral de privacy een belangrijk onderwerp. Dat blijkt uit onderzoek onder 538 ouders uit het Landelijk Ouderpanel.

Digitale lesmethode veel gebruikt

Bijna tweederde van alle kinderen krijgt dit schooljaar in ieder geval een gedeelte van de lessen via de laptop, tablet of computer. Vooral op de middelbare school is er ook een behoorlijke groep kinderen die alle vakken digitaal volgt: 11%. Gelukkig maar, want bijna alle ouders vinden dit belangrijk. Daar staat tegenover dat 16% geen enkel vak op de computer, laptop of tablet aangeboden krijgt. De mogelijkheden van digitaal onderwijs worden lang niet altijd maximaal benut. In 37% passen de lesstof en oefeningen zich aan het kind aan. Op de basisschool gebeurt dit vaker dan op de middelbare school. Toch ziet ook 30% van de leerlingen precies hetzelfde op zijn scherm. Terwijl bijna alle ouders het belangrijk vinden dat digitaal onderwijs zich aan het kind persoonlijk aanpast.

Vooral educatieve apps populair

Er zijn vele apps beschikbaar die kinderen helpen met leren, zoals Snappet, Duolingo of Kahoot. Op de basisschool gebruikt 37% van de leerlingen zulke apps in de klas. Op de middelbare school is dat zelfs 45%. Ook apps die helpen met planning, agenda of het vastleggen van notities worden regelmatig in de klas gebruikt. Op de middelbare school gaat het om een kwart van de leerlingen. Bovendien gebruikt één op de vijf leraren van de middelbare school apps om met de leerlingen te communiceren.

Ouders zien kansen

De helft van de ouders is tevreden met de inzet van digitale lesmethodes en apps. Toch is meer dan 20% van de ouders van mening dat ze vaker gebruikt kunnen worden. De meningen van ouders lopen erg uiteen. Sommigen vinden het belangrijk dat kinderen op vroege leeftijd al leren omgaan met bijvoorbeeld tablets, omdat het belangrijk is voor de toekomst. Andere ouders vinden dat te veel schermtijd ongezond is en dat de motorische ontwikkeling eronder zal lijden.

Scholen: informeer ouders over beleid

De meeste ouders willen betrokken worden bij het beleid over digitale leermiddelen. Ze willen vooral informatie van de school ontvangen (56%), maar er zijn ook behoorlijk wat ouders die willen meepraten (21%) of zelfs meebeslissen (13%) over het beleid. In de praktijk blijkt dat scholen geen gehoor geven aan deze wensen van ouders. 43% van de ouders zegt zelfs helemaal niet betrokken te worden en 37% geeft aan informatie te ontvangen van de school. Veel ouders willen dus meer betrokkenheid.

Digitale vaardigheden en mediawijsheid

In een digitale wereld is het steeds belangrijker dat kinderen hier op een goede manier mee om leren gaan. Het gaat daarbij om de digitale vaardigheden die ze beheersen. Zoals het gebruik van de computer of leren typen. Maar ook om mediawijsheid: wat heeft een kind nodig om goed om te gaan met de informatie die hij ontvangt. Ouders zijn verdeeld over de hoeveelheid aandacht die de school aan deze onderwerpen besteedt. Ongeveer eenderde vindt dat de school hier voldoende aandacht voor heeft. Bijna evenveel ouders vindt dat er meer aandacht voor mag zijn op school. Een grote groep ouders geeft aan hier geen zicht op te hebben.

School heeft rol in mediawijsheid

De meeste ouders zien op het gebied van mediawijsheid een rol voor de school. Bijna de helft heeft het over een kleine rol voor de school, met de meeste verantwoordelijkheid voor de ouders. 45% vindt dat school en ouders deze verantwoordelijkheid in gelijke mate gezamenlijk delen. Ouders met een kind op de middelbare school zien vaker een gelijkwaardig gedeelde verantwoordelijkheid met school. In de basisschoolperiode zien ouders zichzelf vaker als hoofdverantwoordelijk, met een kleine rol voor de school.

Privacy en beveiliging

Privacy is een belangrijk onderwerp voor ouders. Bijna alle ouders vinden het belangrijk dat de school zorgvuldig omgaat met de privacy van hun kind. Waarvan drie kwart van de ouders het zelfs heel belangrijk vindt. Op veel vlakken gaat het al goed: scholen vragen bijna altijd toestemming van ouders voordat foto’s of video’s online geplaatst worden en in de meeste gevallen ook als er gegevens over het kind met derden uitgewisseld worden. De meeste scholen informeren ouders over het online privacybeleid. Toch hebben ouders ook op veel zaken geen zicht. Ze weten meestal niet of de internetverbinding goed beveiligd is of dat de de gegevens van hun kind anoniem zijn voor een verstrekker van digitale leermiddelen.

Faciliteiten van de school

Goede ICT voorziening zijn de basis voor leren in een digitale omgeving. Daarom vroegen we ouders naar de snelheid en stabiliteit van het internet en de beschikbaarheid van computers, laptops, tablets en digiborden. In bijna alle klassen is een digibord aanwezig en op meer dan de helft van de scholen zijn voldoende computers, laptops of tablets. Toch zegt ook een kwart van de ouders dat de beschikbaarheid te wensen over laat. Op de snelheid en stabiliteit van het internet hebben ouders weinig zicht. De ouders die hier wel zicht op hebben zijn hierover in de meeste gevallen tevreden.

Landelijk Ouderpanel: praat ook mee!

De stem van ouders laten horen, dat is het doel van het Landelijk Ouderpanel. Ruim 4300 vaders en moeders praten via grote onderzoeken en korte peilingen mee over onderwijs en opvoeden. De resultaten bespreken we met bijvoorbeeld de Onderwijsinspectie, het ministerie van Onderwijs of de scholenkoepels. Samen willen we het voor ouders makkelijker en beter maken.

Wil jij als ouder ook je mening geven en gehoord worden? Meld je dan aan en praat mee over onderwerpen die jou als ouder raken.

 

Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Ouders & Onderwijs en Stichting Opvoeden.nl.

Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.