Home > Nieuws > Nieuws > Spreekuur experiment onderwijszorgarrangementen

Spreekuur experiment onderwijszorgarrangementen.

22 december 2022 Nieuws

In het nieuwe jaar start het experiment onderwijszorgarrangementen. Dat betekent dat het voor deelnemende scholen of instellingen mogelijk wordt meer maatwerk te bieden aan leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Heb je vragen over het experiment? Of wil je er meer over weten? Op donderdagavond 19 januari organiseren we samen met de ministeries van OCW en VWS een spreekuur.

Onderwijs en zorg vaak gescheiden

Ook kinderen die extra zorg nodig hebben, moeten naar school kunnen gaan. Dat blijkt soms best lastig omdat zorg en onderwijs vaak gescheiden zijn en nog moeilijk samen kunnen. Bijvoorbeeld doordat de financiering is gescheiden en wet- en regelgeving die aangeeft dat kinderen op een school onderwijs volgen. De overheid wil zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Met het Experiment Onderwijszorgarrangementen kijkt de overheid samen met onderwijszorginitiatieven naar mogelijkheden en oplossingen.

Experiment onderwijszorgarrangementen

Op 1 januari 2023 gaat het experiment onderwijszorgarrangementen (oza) van start. In het experiment krijgen de deelnemers de ruimte om af te wijken van wetgeving op het gebied van bekostiging, onderwijstijd; onderwijsinhoud en onderwijslocatie. Scholen en zorgorganisaties krijgen daarmee de ruimte om meer maatwerk te bieden aan kinderen met een complexe ondersteuningsbehoefte. Met het experiment willen de ministeries meer informatie krijgen over wat werkt. Deze informatie nemen ze mee bij het wijzigen van de wetgeving. Het Experiment Onderwijszorgarrangementen is een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Maximaal 80 organisaties konden zich hiervoor aanmelden en meedoen.

Save the date: Spreekuur Onderwijszorgarrangementen

Heb je vragen over het experiment? Of wil je er meer over weten? Samen met de ministeries OCW en VWS organiseren we op 19 januari van 19.30 tot 20.30 uur een spreekuur. Geef je hieronder op voor dit spreekuur en stel alvast je vraag. Dit kan tot 9 januari. De beleidsmedewerkers van de ministeries geven in hun presentatie antwoord op de gestelde vragen. Tijdens het spreekuur is het ook mogelijk om extra vragen te stellen over de ingestuurde vragen.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.