Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Formulier om verwachting schooladvies bij te stellen

Formulier om verwachting schooladvies bij te stellen.

20 april 2020 Nieuws

Minister Arie Slob stuurde eind vorige week een brief naar alle scholen. Daarin pleit hij ervoor dat ze alles in het werk moeten stellen om leerlingen te laten starten in een brugklas op een niveau dat recht doet aan hun capaciteiten en mogelijkheden. Om daartoe ook een bijdrage te leveren ontwikkelde Ouders & Onderwijs samen met de PO-Raad en VO-raad een formulier dat kan worden toegevoegd aan het overgangsdossier, oftewel het onderwijskundig rapport (OKR).

Geen eindtoets dit jaar

Normaal  kunnen leerlingen op de middelbare school aangemeld worden op basis van hun schooladvies. Dit advies kan dan later worden bijgesteld op basis van de resultaten van de eindtoets. In maart werd echter bepaald dat in verband met de coronacrisis de eindtoets komt te vervallen. Daarmee wordt het initiële advies van de basisschool definitief en is een eventuele bijstelling niet mogelijk.

Brief van de minister

In de brief van eind vorige week doet minister Slob een groot beroep op alle scholen en besturen in primair en voortgezet onderwijs om ‘extra inzet’. Hoewel contact met ouders en leerlingen door de coronacrisis lastig is, geeft hij aan dat het kan helpen om een startgesprek tussen de middelbare school, leerlingen en ouders te voeren. Hij roept middelbare scholen op om leerlingen ‘ruimhartig toe te laten en kansrijk te plaatsen’ en om ‘na te denken over het aanbieden van (meer) brede en verlengde brugklassen, zodat leerlingen meer mogelijkheden hebben om zonder van klas te moeten wisselen op de voor hen meest passende plek terecht te komen’.

Formulier verwachte bijstelling schooladvies

Ouders & Onderwijs ontwikkelde samen met de PO-Raad en VO-raad een formulier dat aan het overgangsdossier kan worden toegevoegd. Scholen en/of ouders kunnen hierop aangeven of zij denken dat de uitslag van de eindtoets zou hebben gezorgd voor een heroverweging van het schooladvies en een eventuele bijstelling van het schooladvies. Ook kan de school in het formulier een plaatsingsadvies voor het soort brugklas meegeven. De school voor primair onderwijs zorgt vervolgens voor het versturen van het formulier naar de school voor voortgezet onderwijs.

Brief Ouders & Onderwijs

Eerder stuurde Ouders & Onderwijs samen met andere ouderorganisaties al een brief aan minister Slob, waarin wordt geadviseerd basisscholen te verplichten het schooladvies te heroverwegen. Met het formulier kunnen scholen en/of ouders nu wel een ‘verwachte bijstelling schooladvies’ aan de school voor voortgezet onderwijs meegeven.

Vragen

Heeft u een vraag over het schooladvies en de eventuele bijstelling daarvan? Voor antwoorden kunt u contact opnemen met ons adviespunt via e-mail: vraag@oudersonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.