Home > Nieuws > Nieuws > Hoe goed kennen kinderen hun kinderrechten in Nederland?

Hoe goed kennen kinderen hun kinderrechten in Nederland?.

8 januari 2024 Nieuws

Kennen kinderen in Nederland hun rechten? Volgens de nieuwe website Kinderrechteninbeweging.nl van het Kinderrechtencollectief is dit nog onvoldoende het geval. Marieke Boon, thema-adviseur passend onderwijs bij Ouders & Onderwijs sprak hierover met Lars Westra (16), vicevoorzitter van het Kinderrechtencollectief.

Tussen landen over de hele wereld zijn er afspraken gemaakt met de Verenigde Naties (VN) over hoe we omgaan met mensen onder de 18 jaar. Zo hebben ze recht om mee te beslissen over zaken die over hen gaan, zowel op school als in hun thuisleven. Belangrijk is dat ook de kinderen zelf goed weten wat hun rechten zijn. Nederland blijkt niet te voldoen aan die eis van de VN. Volgens Lars Westra, vicevoorzitter van het Kinderrechtencollectief, kan het onderwijs daar veel verandering in brengen. 

 

Weinig aandacht in onderwijs 

“Ik merk dat kinderen heel weinig weten dat ze rechten hebben en welke deze zijn”, zegt Westra. “Doordat ze die niet kennen, doen ze er ook niets mee. Kinderrechten zijn de basis voor de positie van kinderen; kennis hierover hoort algemene kennis te zijn. Ook in het onderwijs is hier te weinig aandacht voor. Het zou onderdeel moeten zijn van maatschappijleer en/of burgerschap.” 

 

Vaardigheden 

“En om echt te kunnen participeren is het ook nodig dat kinderen hierover in gesprek kunnen gaan met andere betrokkenen die wellicht andere belangen hebben”, vult Boon zelf aan. “Vaardigheden die kinderen op school, nog meer dan nu gebeurt, kunnen leren en waar ze mee kunnen oefenen.” 

OO Magazine is een onafhankelijk, praktisch en opiniërend kennismagazine, opgezet voor en door beslissers betrokken bij samenwerkingsverbanden binnen het primair en voortgezet onderwijs. Uitgave: ww.oomagazine.nl – OOM nummer 5 © Instondo 2023

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.