Home > Nieuws > Nieuws > Inzet van NPO-middelen onduidelijk voor ouders

Inzet van NPO-middelen onduidelijk voor ouders.

17 november 2022 Nieuws

De coronaperiode heeft veel gevraagd van kinderen. Het sociale leven stond een poos stil. Ook het onderwijs kreeg plotseling een andere invulling.  De coronaperiode en maatregelen op de scholen hebben invloed gehad op het onderwijs. Veel kinderen hebben hierdoor vertraging opgelopen. Daarom krijgen scholen van de overheid extra geld. Dit heet het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Scholen krijgen geld om vertraging opgelopen door corona in te halen. Ook besteden zij extra aandacht aan mentale gezondheid.  De meeste ouders hebben echter geen idee wat scholen met dit geld doen en wat hun kinderen daaraan hebben. Dat blijkt uit het onderzoek van Ouders & Onderwijs en Voor Werkende Ouders.

Informatievoorziening

Meer dan de helft van de ouders (66%) geeft aan niet geïnformeerd te zijn over het NPO. Een nog grotere groep (79%) weet niet wat het betekent voor hun kind. Bijna de helft van de ondervraagde ouders (42%) is helemaal niet bekend met het Nationaal Programma Onderwijs. De helft (50%) van de ouders wil meer informatie over wat school doet met de NPO-gelden.

'Scholen hebben in deze tijd veel op hun bord. Toch is het erg belangrijk om ouders goed te informeren over wat er voor hun kind gebeurt met de NPO-middelen. Ook zouden ouders beter geïnformeerd kunnen worden over hoe zij zelf kunnen bijdragen. Dat is in het belang van school, ouders en vooral de kinderen.' - Lobke Vlaming.

Partnerschap met ouders

Uit het onderzoek komt naar voren dat ouders meer duidelijkheid willen over de inzet van de NPO gelden op school. Welke interventies vanuit het Nationaal Programma Onderwijs zet de school in? En wat betekent dat voor individuele leerlingen? Scholen zouden ouders hier beter over moeten informeren.

We roepen leerkrachten en docenten op om ouders beter te informeren en betrekken bij wat de school doet met de NPO gelden. Dan weten ouders wat zij van school kunnen verwachten en dat versterkt de samenwerking tussen school en ouders. OCW vragen wij ook meer aandacht te besteden aan het informeren en betrekken van ouders. De rol van ouders is cruciaal in het oplossen van de vertragingen.

Vragen en contact 

Heb je vragen over de het Nationaal Programma Onderwijs? Of wil je graag met iemand praten over wat het NPO kan betekenen voor jouw kind? Neem dan contact op met ons adviespunt via Whatsapp, mail of telefoon.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.