Home > Nieuws > Nieuws > Leidraad voor ouder- en jeugdsteunpunten

Leidraad voor ouder- en jeugdsteunpunten.

14 juli 2021 Nieuws
Richtlijnen voor scholen

Het is de bedoeling dat alle samenwerkingsverbanden een onafhankelijk ouder- en jeugdsteunpunt inrichten. Dit heeft de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aangekondigd in de Kamerbrief ‘Beleidsnota Evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs‘. De steunpunten worden ingericht door de samenwerkingsverbanden samen met regionale vertegenwoordigers van leerlingen en ouders. Samenwerkingsverbanden zoeken aansluiting bij bestaande regionale initiatieven en mogen van de diensten van deze initiatieven gebruik maken. In het laatste geval blijft het samenwerkingsverband verantwoordelijk voor de informatieverstrekking en steun aan ouders en jeugd.

Vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden, ouderorganisaties en jongerenorganisaties werken op dit moment aan een praktische leidraad voor de vorming van deze ouder- en jeugdsteunpunten. De werkgroep stemt regelmatig af met de eigen achterban, maar haalt ook input op bij andere partners zoals onderwijsconsulenten.

De leidraad geeft aan welke functies de ouder- en jeugdsteunpunten wel of niet moeten vervullen en aan welke voorwaarden de steunpunten moeten voldoen. Met de leidraad toetsen samenwerkingsverbanden hun ontwikkelstappen naar een ouder- en jeugdsteunpunt. Dit maakt helder welke aandachtspunten belangrijk zijn om mee te nemen.

Het streven is dat de leidraad in september klaar is voor alle samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs. Vanaf dat moment kan de vorming van de ouder- en jeugdsteunpunten verder opgepakt worden. De verantwoordelijkheid ligt bij de samenwerkingsverbanden.

Wil jij als betrokken ouder of regionale oudervertegenwoordiger in jouw regio meedenken bij de ontwikkeling van het steunpunt? Maak dit dan kenbaar bij het samenwerkingsverband.

Mochten u nu al vragen hebben over de leidraad of het proces na 1 september, dan kunt u contact opnemen met ons via ons telefoonnummer 088-6050101 of per mail via vraag@oudersenonderwijs.nl.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.