Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Manifest tegen ontlezing

Manifest tegen ontlezing.

13 oktober 2020 Nieuws

Bibliotheken die moeten sluiten en steeds meer mensen die onvoldoende geletterd zijn. In de strijd tegen ontlezing presenteerde de Leescoalitie, bestaande uit organisaties uit het onderwijsveld vandaag een manifest. De wens is een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesplezier een essentiële rol vervult.

Taal en tekst zijn minder stevig verankerd in onze samenleving dan gehoopt. Zo beschikken 2,5 miljoen mensen in ons land over onvoldoende leesvaardigheid. De Leescoalitie stelt: ‘Grote groepen kinderen komen niet goed mee op school. Zij raken al vroeg op achterstand. In alle bevolkingsgroepen in Nederland neemt het vermogen om diep en geconcentreerd te lezen af.’ Daarom spreekt de noodzaak om in te grijpen duidelijk uit het manifest. ‘We bevinden ons op een glijdende schaal en alleen actief en stevig gefundeerd leesbeleid kan het tij keren.’ Om dat te bereiken roept de coalitie de ministers Arie Slob (Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Cultuur) op werk te maken van een actief en inclusief leesbeleid. Om zo te voorkomen dat de leesvaardigheid van Nederlanders verder achteruit holt.

Ambities

Volgens de leescoalitie zijn er best veel initiatieven. Maar er ontbreekt ‘een gevoel van urgentie, samenhang in het leesbeleid en samenwerking bij de overheid’. De coalitie stelt dat een goede leesvaardigheid een basisbehoefte is. En dat kan alleen in stand gehouden worden als de overheid ‘het gevoel van urgentie om te lezen terugbrengt in het onderwijs’. Daarom zijn ‘forse investeringen en daadkracht nodig’. Het doel is dat elke leerling de school verlaat met een acceptabel leesniveau. In het manifest staat het streven naar een brede samenwerking. Verder zijn de volgende ambities in het manifest opgenomen:

  1. Elke leerling verlaat school met voldoende leesniveau. Focus hierbij op groepen die het hardst achterblijven: jongens, leerlingen in het vmbo en mbo, jongeren met een migratieachtergrond.
  2. Alle leraren en onderwijsassistenten zijn voldoende toegerust om goed en motiverend leesonderwijs te geven; pedagogisch medewerkers weten hoe ze leesbevorderend moeten werken. Leesvaardigheid én leesplezier staan hierbij centraal.
  3. De kunst van het lezen is een zorg voor iedereen en behoeft structurele aandacht van het kabinet, de Kamer, regionale en lokale overheden, werkgevers, vakbonden en alle mensen die verantwoordelijkheden dragen voor anderen.

Lees het volledige manifest met daarin alle ambities en doelen.

Samenwerkingsverband

De Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen en Schrijven, Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds.

Het manifest wordt verder ondersteund door de PO-Raad, de VO-Raad, de Taalunie, de Schrijverscentrale, De Schoolschrijver, KNAW, SLO, Ouders & Onderwijs, LAKS, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de SER.

Ouders & onderwijs

Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.