Home > Nieuws > Nieuws > Scholen hoeven niet dicht volgens ouders

Scholen hoeven niet dicht volgens ouders.

28 oktober 2020 Nieuws

Er komen steeds meer coronabesmettingen bij, maar meer dan drie kwart van de ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs wil niet dat alle middelbare scholen gesloten worden (76%). Meer dan een derde vindt dat ook niet nodig als er één of meerdere besmettingen zijn geconstateerd (65%). Welke maatregelen er gelden, hoe het onderwijs wordt gegeven en hoe scholen hier ouders over informeren vroegen we aan de ouders in het Landelijk Ouderpanel.

Scholen hoeven niet dicht volgens de ouders. Maar vergeleken met de peiling van vlak na de zomervakantie lijken de zorgen over het risico op een besmetting op school wel te groeien. Ouders zijn verdeeld over de vraag of de school voldoende maatregelen neemt. Ongeveer evenveel ouders vinden de maatregelen te beperkt, of juist te streng. Wel vinden in vergelijking met de eerdere peiling meer ouders het verplichten van een mondkapje noodzakelijk. Echter, het dagelijks opnemen van de temperatuur van leerlingen vindt bijna drie kwart van de ouders niet nodig.

Communicatie

De mate waarin ouders zich zorgen maken over het toenemende aantal besmettingen op middelbare scholen verschilt behoorlijk. Ongeveer de helft maakt zich zorgen, en de andere helft juist niet. Weinig ouders zijn neutraal. Veel ouders vinden dat het naleven van de maatregelen moeizaam verloopt en dat de communicatie over de maatregelen op school en corona in het algemeen beter kan.

Ventilatie

De meerderheid van de ouders vindt dat de ventilatie op school beter moet. Ruim de helft van de ouders maakt zich zorgen over de ventilatie op school. En meer dan twee derde vindt dat er op school aanpassingen nodig zijn van het ventilatiesysteem. Daarnaast vindt een overgrote meerderheid van de ouders dat de school extra aandacht moet hebben voor het regelmatig ventileren en luchten van lokalen. In vergelijking met de peiling in augustus zijn deze zorgen ongeveer gelijk. Voor de verdere conclusies zie het complete onderzoek.

Doe mee met het Landelijk Ouderpanel

Aan het online onderzoek deden begin oktober 500 ouders aan mee. Zij hebben kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Wilt u ook uw mening geven over het onderwijs van uw kind? Doe dan mee en schrijf u in voor het Landelijk Ouderpanel. U ontvangt dan per e-mail ongeveer eens per maand een peiling of onderzoek over opvoeden en/of onderwijs. Per onderzoek kunt u zelf kiezen of u mee wilt doen.  Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Ouders & Onderwijs en Opvoedinformatie Nederland.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.