Home > Nieuws > Nieuws > Grote meerderheid ouders tevreden over opvangsituatie

Grote meerderheid ouders tevreden over opvangsituatie.

29 oktober 2020 Nieuws
ouders tevreden over opvangsituatie

Het overgrote deel van de ouders (82%) is tevreden met de manier waarop zij de opvang van hun kinderen geregeld hebben. Bijna de helft van de ouders valt terug op opa en oma. Net zoveel ouders maken gebruik van de kinderdagopvang of buitenschoolse opvang en daar zijn ze blij mee. Dat blijkt uit een onderzoek dat Ouders & Onderwijs met Het Kinderopvangfonds uitvoerde, in samenwerking met Voor Werkende Ouders.

Maar liefst 74% van de ouders vindt dat kinderopvang goed is voor de ontwikkeling van hun kind. Ook over de samenwerking tussen de basisschool en de dagopvang en buitenschoolse opvang zijn de meeste ouders positief.  Wel is er nog winst te behalen in een betere samenwerking en versimpeling van de financiering. Een betere samenwerking kan de helft van de ouders ontzorgen. Ouders zien graag dat er, meer dan nu, een overdracht is tussen school en opvang als het kind uit school komt, dat de ontwikkeling van het kind wordt bijgehouden en dat daarover regelmatig overleg is. Ruim de helft van de ouders (55%) is voorstander van het in één organisatie samenbrengen van opvang en basisonderwijs.

Activiteiten

Daarnaast kunnen volgens ouders sommige activiteiten (buiten de onderwijstijd om) prima door andere professionals, zoals bso-medewerkers, uitgevoerd worden. Zoals bijvoorbeeld voorlezen of sport en spel. Over het aanbod van de buitenschoolse opvang zijn ouders duidelijk. Ze vinden vooral sport- (61%) en creatieve activiteiten (61%) belangrijk.

Financieringssysteem

Uit het onderzoek blijkt nog een ander punt voor verbetering. Want ondanks dat 62% van de ouders tevreden is over de manier van financieren van de kinderopvang, vindt 46% het huidige financieringssysteem te ingewikkeld. En één op de vijf ouders heeft moeite met het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Daarnaast vroegen we ouders wat zij vinden van de kosten voor opvang. Ongeveer de helft van de ouders vindt de kosten passend. Maar hoe meer uren opvang ouders afnemen, hoe vaker ze de kosten te hoog vinden. Een behoorlijke groep ouders is bovendien voorstander van een vorm van gratis kinderopvang: twee dagen gratis dagopvang voor ouders met een laag inkomen (55%), twee of meer dagen gratis kinderopvang voor alle kinderen onder de 4 jaar (56%) of alle kinderopvang gratis (38%). Een meerderheid van de ouders denkt bovendien dat een paar dagen gratis kinderopvang voor meer kansengelijkheid zou kunnen zorgen.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd gedaan door Ouders & Onderwijs in samenwerking met Het Kinderopvangfonds en Voor Werkende Ouders. Er deden 1.346 ouders aan mee, representatief voor de ouders in Nederland. Doel was inzicht te krijgen in de mening en ervaringen van ouders over kinderopvang nu en in de toekomst, en de samenwerking met school. Voor de verdere conclusies zie het complete onderzoek..

Landelijk Ouderpanel

Wilt u ook uw mening geven over het onderwijs van uw kind? Doe dan mee en schrijf u in voor het Landelijk Ouderpanel. U ontvangt dan per e-mail ongeveer eens per 6 weken een peiling of onderzoek over opvoeden en/of onderwijs. Per onderzoek kunt u zelf kiezen of u mee wilt doen.

Het Landelijk Ouderpanel .

Met het Landelijk Ouderpanel brengt Ouders & Onderwijs de mening en ervaringen van ouders over het huidige onderwijs in kaart. Ouders & Onderwijs neemt die informatie mee in gesprekken en contacten met professionals, overheid en politiek. Laat via het Landelijk Ouderpanel uw stem horen en maak het verschil!