Home > Nieuws > Nieuws > Minister Arie Slob zwaait af

Minister Arie Slob zwaait af.

22 december 2021 Nieuws
arie slob portret foto

Met de komst van een nieuw kabinet zwaait Arie Slob af als minister van Onderwijs. Vandaag maakte hij bekend dat hij niet terug zal keren als bewindspersoon. We kijken ondanks een onstuimige periode voor het onderwijs terug op een prettige samenwerking.

In de periode dat Slob minister voor basis- en voortgezet onderwijs was hebben ouders een stevigere positie gekregen. Zowel op scholen zelf als aan de landelijke tafels waar het onderwijsbeleid wordt besproken. Betrokkenheid van ouders in het onderwijs was dan ook een belangrijk speerpunt voor deze minister van de ChristenUnie.

Passend Onderwijs

Ouders kregen via de medezeggenschap o.a. instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting van scholen. Ook kwam er meer ruimte voor ouders om nieuwe scholen op te richten. Er kwam een omvangrijke verbeteraanpak voor passend onderwijs, met daarin 25 maatregelen om het systeem te repareren. Arie Slob zette zich actief in voor de wet van GroenLinks en SP die regelt dat kinderen niet worden uitgesloten van activiteiten als hun ouders de ouderbijdrage niet betalen.

Kansenongelijkheid

Andere onderwerpen waren minder succesvol. Het lerarentekort blijft een structureel probleem in het onderwijs en ook de daling van de onderwijskwaliteit is niet gestopt. Laaggeletterdheid is een groeiend probleem en ook nam de kansenongelijkheid tussen kinderen toe. Om dit tegen te gaan zijn structurele investeringen in het onderwijs nodig, voor betere salarissen, minder werkdruk en kleinere klassen. Die lijken met het nieuwe coalitieakkoord beschikbaar te komen.

Coronacrisis

Slob zal ook herinnerd worden als de minister die tijdens de coronacrisis tot drie keer toe de scholen voor langere tijd moest sluiten. Lang konden de scholen openblijven, maar in maart 2020 was dat met een eerste piek in het aantal corona-uitbraken niet langer mogelijk. Er volgden periodes waarin de scholen weer open konden en opnieuw moesten sluiten. Leerlingen hadden en hebben het nog steeds zwaar.

De opvolger van Slob heeft een flinke taak om het onderwijs weer op de rit te krijgen. Door structureel te investeren in de kwaliteit van het onderwijs, het lerarentekort aan te pakken en te zorgen voor zichtbare vooruitgang op het gebied van passend onderwijs.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.