Home > Nieuws > Nieuws > Minister Wiersma wil meer grip op onderwijskwaliteit

Minister Wiersma wil meer grip op onderwijskwaliteit.

19 april 2023 Nieuws

De overheid ziet dat ze de sturing op het onderwijs verliest. Er is een dalende trend in de kwaliteit. Op dit moment is ons onderwijs zo ingericht dat de sturing loopt via de schoolbesturen, die soms wel tientallen scholen onder hun hoede hebben. Wiersma probeert de grip terug te krijgen om scholen meer direct te kunnen ondersteunen.

Fundamentele verandering onderwijs

De Inspectie zal vaker langskomen op scholen en niet enkel via besturen toezicht houden. De minister gaat opnieuw kijken naar de bekostigingssystematiek, wat een fundamentele verandering in ons onderwijs zou betekenen. Ook de rol van de medezeggenschap wordt grondig onderzocht.

Dit staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer als reactie op het rapport Koersen op Kwaliteit en Kansengelijkheid.

Minister Wiersma: "De signalen vanuit het onderwijs zelf, zoals van leraren, maar ook teruglopende resultaten en toenemende kansenongelijkheid vragen om herbezinning".

De belangrijkste punten uit het rapport:

  • Op dit moment krijgen scholen ‘een zak met geld’ en mogen ze dat relatief vrij naar eigen inzicht besteden. Wiersma wil dit systeem grondig bekijken en herijken. Hij kondigt aan te werken aan een nieuw financieringsinstrument waarmee voorwaarden kunnen worden gesteld aan de bekostiging.
  • De minister ziet onduidelijkheid over het bestuurssysteem en ieders rol in het onderwijs. Om meer inzicht te krijgen in hoe de rollen en verantwoordelijkheden op dit moment op school worden vormgegeven, wordt het brede gesprek over bestuur en (mede)zeggenschap gevoerd. De uitkomsten van dit gesprek vormen de basis voor de invulling van de coalitieakkoordopdracht om onder andere de zeggenschap van leraren en de positie en kwaliteit van de schoolleider te versterken.
  • De minister wil naar één CAO voor het hele funderend onderwijs (po en vo) en wil dat ook bestuurders onder die CAO komen te vallen. Op dit moment vallen zij nog onder WNT (wet normering topinkomens).

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.