Home > Nieuws > Nieuws > Coronamaatregelen op school hoeven niet strenger vinden ouders

Coronamaatregelen op school hoeven niet strenger vinden ouders.

31 augustus 2020 Nieuws
corona op school

De scholen zijn weer open. Leerlingen in het regulier basisonderwijs, het (speciaal) onderwijs en het voortgezet onderwijs gaan weer naar school. Door corona gelden op alle scholen maatregelen. Het onderwijs ziet er daardoor anders uit. Welke maatregelen er gelden, hoe het onderwijs wordt gegeven en hoe scholen hier ouders over informeren vroegen we aan de ouders in het Landelijk Ouderpanel. De meerderheid van de ouders is geen voorstander van extra coronamaatregelen op school.

Meerderheid ouders wil geen strengere coronamaatregelen op school

Een ruime meerderheid van de ouders (75%) is geen voorstander van strengere coronamaatregelen op school. Ouders vinden met name het verplichten van een mondkapje (77%) en het opnemen van de temperatuur van kinderen (76%) geen wenselijke maatregel. Ook zien ze weinig in het houden van 1,5 meter afstand of het halveren van de klassen. Er is wel een verschil tussen de basisschool en de middelbare school. Ouders met kinderen op de middelbare school pleiten iets vaker voor strengere maatregelen dan ouders met kinderen op de basisschool.

corona onderzoek

Corona op school

 

Wel vinden ouders dat er goed geventileerd moet worden en dat scholen moeten investeren in een goed werkend ventilatiesysteem. Opvallend is dat 34% van de ouders niet weet of de ventilatie op school goed functioneert. 11% denkt dat het (zeer) slecht geregeld is, 42% denkt dat het goed geregeld is.

Mondkapje op school

corona op school

corona op school

mondkapjes op school

Ouders zien een beperkt risico op coronabesmetting op school

De meeste ouders schatten het risico op coronabesmetting op school laag in (61%). 11% maakt zich wel flinke tot ernstige zorgen en vindt het risico (te) groot. Ouders van kinderen op de middelbare school maken zich meer zorgen dan ouders van kinderen op de basisschool. Op de middelbare school ziet 44 % van de ouders een risico op coronabesmetting op school, tegenover 29% van de ouders op de basisschool.

coronabesmetting op school

Ouders zien graag een combinatie van fysiek les en les op afstand

De meeste ouders (52%) willen dat hun kind de komende tijd – zolang de coronacrisis nog duurt – gewoon naar school gaat en alle lessen op school volgt. 22% zou graag een combinatie van fysiek op school en les op afstand zien. De ouders op de middelbare school zien meer in een combinatie van fysiek les en onderwijs op afstand (31%) dan ouders met kinderen op de basisschool (17%).

onderwijs tijdens corona

99% van de ouders laat kinderen weer naar school gaan

Bijna alle kinderen gaan na de zomervakantie weer volledig naar school. Slechts 1% van de ouders laat zijn of haar kind (nog) niet naar school gaan. Meestal is de reden daarvoor dat het kind of een gezinslid in de risicogroep valt.

De meeste scholen hebben ouders geïnformeerd over het opengaan van de scholen en de maatregelen die ze nemen om coronabesmetting te voorkomen. Driekwart van de ouders is (heel) tevreden over deze communicatie.

communicatie met school

Ga soepel om met de leerplicht

Nu de scholen weer volledig open zijn, geldt ook de leerplicht weer volledig. De meeste ouders vinden dit goed (76%). De helft van de ouders geeft wel aan dat scholen en de leerplichtambtenaar soepel om moeten gaan met ouders die angst hebben voor coronabesmetting op school.

leerplicht tijdens corona

Doe mee met het Landelijk Ouderpanel

Aan het online onderzoek deden 1142 ouders mee. Zij hebben kinderen in de leeftijd van 4 tot 18. De peiling is gebaseerd op een representatieve meting. Wilt u ook uw mening geven over het onderwijs van uw kind? Doe dan mee en schrijf u in voor het Landelijk Ouderpanel. U ontvangt dan per e-mail ongeveer eens per maand een peiling of onderzoek over opvoeden en/of onderwijs. Per onderzoek kunt u zelf kiezen of u mee wilt doen.  Het Landelijk Ouderpanel is een initiatief van Ouders & Onderwijs en Opvoedinformatie Nederland.

Downloadbare bestanden

Het Landelijk Ouderpanel .

Met het Landelijk Ouderpanel brengt Ouders & Onderwijs de mening en ervaringen van ouders over het huidige onderwijs in kaart. Ouders & Onderwijs neemt die informatie mee in gesprekken en contacten met professionals, overheid en politiek. Laat via het Landelijk Ouderpanel uw stem horen en maak het verschil!