Home > Nieuws > Nieuws > Ontwikkeling van landelijke norm basisondersteuning van start

Ontwikkeling van landelijke norm basisondersteuning van start.

5 juli 2023 Nieuws

'Kom tot een gedragen, realistische en haalbare norm voor de basisondersteuning.' Die vraag kregen wij, vertegenwoordigers van leraren en ouders, van voormalig minister Wiersma in de brief aan de Tweede Kamer ‘Samen de schouders onder passend onderwijs’. 'Want leraren weten als geen ander wat er nodig is om duidelijkheid te krijgen en wat leerlingen en ouders van hen mogen verwachten.' En ouders en leerlingen weten als geen ander wat zij nodig hebben. Wij, ouderorganisatie Ouders & Onderwijs, zijn samen met de Algemene Onderwijsbond vol enthousiasme met deze vraag aan de slag gegaan.


Grote regionale verschillen passend onderwijs 

Ieder kind heeft recht op goed, passend onderwijs. Scholen bieden daarom ondersteuning aan leerlingen die dit nodig hebben. Met de invoering van passend onderwijs hebben samenwerkingsverbanden de vrijheid gekregen om zelf te definiëren wat er onder de basisondersteuning valt. Dit kan voor grote regionale verschillen zorgen. Een landelijke norm voor basisondersteuning is helpend zodat ouders, leerlingen en leraren weten waar zij op kunnen rekenen.  

Landelijke norm: wat mogen ouders verwachten?

Ondanks dat de minister nu is afgetreden, heeft het ministerie van OCW ouders en leraren gevraagd om met de ontwikkeling van de landelijke norm verder te gaan. Een landelijke norm voor basisondersteuning beschrijft welke basisondersteuning elke schoollocatie moet bieden en wat leerlingen en ouders van een school mogen verwachten. De norm beschrijft ook welke kennis op school nodig is om de basisondersteuning vorm te geven. De basisondersteuning wordt betaald vanuit de reguliere bekostiging aan de scholen en sluit aan bij wat de meeste scholen nu al doen. 

De norm zal worden vastgelegd in wet- en regelgeving. We richten ons eerst op een basisnorm voor drie ondersteuningsgebieden: lezen/spellingsproblemen en dyslexie, meer- en hoogbegaafdheid en leergedrag taak-/werkgedrag, executieve functies. Het is de bedoeling dat de norm daarna verder wordt uitgebreid naar de andere ondersteuningsgebieden. De norm geldt voor het primair en voortgezet onderwijs (waaronder ook SBO en PRO). Ondertussen verkent OCW of, en zo ja in welke vorm, een landelijke norm voor basisondersteuning ook voor het gespecialiseerd onderwijs passend is. 

Jouw input kunnen we goed gebruiken!

De behoefte aan een landelijke norm is groot. De voorbereidingen lopen nu. In het najaar trekken we in het land om op de scholen input op te halen voor de invulling van de norm. Hierbij gebruiken we de beschrijvingen die er al zijn bij de verschillende samenwerkingsverbanden.  OCW  heeft gevraagd om de norm in het eerste kwartaal 2024 te presenteren. We zetten ons in om deze ambitieuze planning te halen.   

Dit ontwerpproces doen we niet alleen, jouw hulp en input kunnen we goed gebruiken: 

  • Ken je goede voorbeelden van beschrijvingen van de basisondersteuning? Bijvoorbeeld van het samenwerkingsverband waar jouw school onder valt? Mail deze naar basisnorm@aob.nl.  
  • In het najaar organiseren we in het land diverse werksessies met leraren/ondersteuners  en gesprekstafels met ouders en leerlingen. Hiervoor zoeken we locaties. Kunnen we in jouw school terecht? Neem dan contact met ons op. En wil je hieraan deelnemen? Geef je dan ook alvast op. Mail naar basisnorm@aob.nl.   
  • Heb je al een idee over wat er in de landelijke norm zou moeten staan of andere input voor ons? Laat het ons weten!  

Wil je reageren of heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar basisnorm@aob.nl  

Algemene Onderwijsbond en Ouders & Onderwijs 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.