Home > Nieuws > Nieuws > Onze aanbevelingen wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’

Onze aanbevelingen wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’.

29 september 2022 Nieuws

Het wetsvoorstel ‘Versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs’  versterkt de ondersteuning van ouders en leerlingen in passend onderwijs op een aantal onderdelen. Het lost de kern van de problemen alleen niet op.

Stap in de goede richting, maar…

Voor een betere positie van leerlingen is leerrecht (ontwikkelrecht) nodig. Zolang wettelijk geborgd leerrecht en inclusief onderwijs niet het uitganspunt zijn, is elke wetsaanpassing te weinig om de positie van ouders en kinderen fundamenteel te veranderen. Deze wetswijziging zien wij dan ook als een stap in de goede richting maar hopen dat er een snel vervolg komt. Dit is de kern van onze reactie op de internetconsultatie.

Onze aanbevelingen

Het wetsvoorstel biedt een verbetering van de positie van ouders en jeugdigen bij passend onderwijs, maar voor de gewenste, goede en gelijkwaardige positie is meer nodig, namelijk leerrecht en volwaardig hoorrecht.

Bij dit wetsvoorstel doen we de volgende aanbevelingen:

  • Beperk het hoorrecht niet tot het OPP (ontwikkelingsperspectief), maar laat het van toepassing zijn op hun hele onderwijsontwikkeling.
  • Besteed aandacht aan de informatievoorziening voor ouders en jeugdigen over de ondersteuningsmogelijkheden van scholen. Specifiek bij de schoolkeuze.
  • Behoud de instemmingsbevoegdheid op de hele schoolgids en maak daar voor het onderdeel ‘extra ondersteuning in de school’ geen uitzondering op.
  • Borg de privacy en gegevensverwerking van leerlingen bij de steunpunten.
  • Borg de onafhankelijkheid van het steunpunt verder, voeg de functie ‘signaleren’ toe en zorg voor de betrokkenheid van ouders en jeugdigen bij de (oprichting van de) steunpunten.
  • Stimuleer de vindbaarheid en bereikbaarheid van de steunpunten via de scholen en via andere bestaande kanalen.

Lees onze volledige inbreng hier.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.