Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Ouders eisen verbeteringen passend onderwijs

Ouders eisen verbeteringen passend onderwijs.

16 juni 2020 Nieuws

Kleinere klassen, een persoonlijk ontwikkelbudget voor thuiszitters, ouders zelf laten kiezen of hun kind naar een reguliere of speciale school gaat en het opzetten van onafhankelijke regionale oudersteunpunten. Dat zijn enkele voorstellen die Ouders & Onderwijs in het vandaag gepubliceerde rapport de Staat van de Ouder doet om passend onderwijs te verbeteren.

Hij is er! De Staat van de Ouder 2020

De Staat van de Ouder gaat dit jaar over passend onderwijs. Daarbij is goed onderwijs voor iedereen een ideaal. Ook voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Met de in 2014 ingevoerde Wet passend onderwijs leek voor iedere leerling een passende plek in het onderwijs haalbaar. Alle kinderen moesten zich thuis voelen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden, zodat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Maar zijn die verwachtingen uitgekomen?

60% van de ouders ontevreden 

Uit het onderzoek van Ouders & Onderwijs blijkt dat 60% van de ouders ontevreden is over de uitvoering van passend onderwijs in de praktijk. Jaarlijks krijgt Ouders & Onderwijs duizenden klachten binnen van ouders over passend onderwijs. Deze ouders komen klem te zitten tussen de belangen van hun kind en de mogelijkheden die de school kan en wil bieden. Ze vechten om voor hun kinderen extra aandacht en aanpassingen te regelen. Telkens horen zij: ‘kan niet’, ‘mag niet’, ‘weet niet’ en ‘past niet’. Een situatie die soms leidt tot hoogoplopende conflicten tussen ouders en school. Het is zelfs zo dat kinderen soms jarenlang helemaal geen onderwijs krijgen.

Aanbevelingen voor verbetering passend onderwijs

Dit kan en moet beter. Daarom heeft Ouders & Onderwijs ouders gevraagd wat ouders willen veranderen aan passend onderwijs. In de vandaag gepubliceerde Staat van de Ouder zijn deze voorstellen gebundeld. In het najaar wordt er door de Tweede Kamer met de minister gesproken over hoe het verder moet met passend onderwijs. Daadkrachtig optreden is nodig om te zorgen voor een echte verandering voor kinderen en hun ouders. Breng de basis van het onderwijs op orde, ondersteun leraren beter en laat het geld voor passend onderwijs in de klas terecht komen. Zorg voor maatwerk voor kinderen die echt iets anders nodig hebben. Ondersteun ouders beter en respecteer hun rechten en positie. Laat de Onderwijsinspectie nog veel beter controleren of schoolbesturen zich aan de regels houden. Dat is slechts een greep uit de voorstellen die ouders doen.

Lees het complete onderzoek door de Staat van de Ouder 2020 te downloaden. Er is veel media-aandacht voor de Staat van de Ouder. Dagblad Trouw kwam dinsdagochtend met een uitgebreid artikel en interview.

Vragen en meer informatie

Voor vragen over bijvoorbeeld passend onderwijs kunt u bellen met ons adviespunt op 088-6050101. Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 9:30 tot 12:30 uur en van 13:00 tot 16:00 uur of via vraag@oudersenonderwijs.nl

Neem contact met ons op

We helpen u graag met al uw vragen.