Home > Nieuws > Kennisbank > Middelbare school > Ouders positiever over mobieltjesverbod na invoering

Ouders positiever over mobieltjesverbod na invoering.

5 april 2024 Nieuws

Sinds 1 januari van dit jaar geldt het mobieltjesverbod op middelbare scholen. De groep ouders die positief is over het verbod op mobieltjes in de klas is het afgelopen jaar gestegen van 61% naar ruim 80%. Ook is de steun toegenomen voor een verbod op mobieltjes in de hele school, al is deze groep kleiner. Een kleine meerderheid van 54% geeft aan hierachter te staan, ten opzichte van 36% voor de invoering.

Bovendien zien ouders een positief effect van de nieuwe regels op hun kinderen. Dit blijkt uit een recente peiling onder 544 ouders in ons Landelijk Ouderpanel.

Ouders en hun kinderen positief over het mobieltjesverbod 

In februari 2023 stelden we ouders de vraag: wat vinden jullie van een verbod op mobieltjes in de klas of zelfs in het gehele schoolgebouw? De meerderheid van de ouders (64%) was toen ook al voorstander van een mobieltjesverbod in de klas, maar die groep is flink toegenomen. Ouders zijn minder positief over een verbod in de hele school. 

Ouders merken de effecten van het mobieltjesverbod

Recent onderzoek laat zien dat kinderen zich beter kunnen concentreren op hun schoolwerk zonder een mobiele telefoon in de klas. Een kwart van de ondervraagde ouders merkt dit effect ook bij hun kind ziet dat ze zich beter kunnen focussen in de klas.

Meer sociale interacties
Daarnaast wijst het onderzoek uit dat het mobiele telefoongebruik kinderen afleidt van echt contact met elkaar. Ook hier ziet ruim een kwart van de ouders dat hun kind sinds het mobieltjesverbod gemakkelijker contact maakt met anderen en meer sociale interacties heeft. Bovendien geeft 17% van de ondervraagde ouders aan dat de sfeer in de klas verbeterd is. 

Minder eigen verantwoordelijkheid
Maar, naast alle positieve effecten ziet 58% van de ouders ook nadelen van het mobieltjesverbod. Ongeveer een kwart van hen geeft aan dat een mobieltjesverbod ervoor zorgt dat hun kind minder verantwoordelijkheid krijgt en niet goed leert om verstandig met een mobiele telefoon om te gaan. Ook wordt genoemd dat hun kind niet meer kan inloggen in de schoolapp en dat ze moeilijk te bereiken zijn tijdens de les of schooldag. 

Kinderen minder positief over het mobieltjesverbod dan hun ouders

Wat opvalt, is dat kinderen minder positief zijn over het mobieltjesverbod dan hun ouders. Terwijl vier op de vijf ouders aangeeft achter een mobieltjesverbod in de klas te staan, geeft bijna de helft van de kinderen aan dat ze hier juist niet achterstaan. Dit verschil zien we ook terug in de mening van ouders en hun kinderen over het mobieltjesverbod in de hele school. Ruim de helft van de ouders geeft aan hierachter te staan en slechts 17% van de kinderen is hier positief over.

Positief over een verbod in de klas, minder positief over verbod in de hele school

Op de meeste scholen zijn mobieltjes verboden in de klas, maar niet in de het hele schoolgebouw. Van de ouders die deelnamen aan het onderzoek staat 80% achter het mobieltjesverbod in de klas. Als het gaat om een verbod in het hele schoolgebouw, geeft 54% aan hierachter te staan.

Behoefte aan duidelijke regels over telefoons in de klas
Scholen bepalen zelf hun beleid over het gebruik van telefoons in de klas en in het schoolgebouw. Dit zorgt soms voor verwarring, want ruim één op de tien ouders vindt dat de school hen onvoldoende heeft geïnformeerd over de nieuwe regels. Vorig jaar pleitte Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs, al voor een verplicht schoolbeleid over dit onderwerp.

Over het onderzoek   

In het onderzoek ‘telefoons in de klas’ vroegen we ouders naar hun mening over het mobieltjesverbod en de regels van de school hierover. Aan het onderzoek deden 544 ouders mee met een kind op het voortgezet onderwijs. Lees hier de rapportage. 

Wil jij ook via korte online peilingen meepraten over belangrijke schoolthema’s? Meld je dan aan voor het Landelijk Ouderpanel. 

Vragen en contact

Heb je vragen over het mobieltjesverbod? Of heb je andere vragen over het onderwijs van je kind? Neem dan contact op met ons adviespunt via Whatsapp, mail of telefoon. 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.