Home > Nieuws > Nieuws > Ouders tevreden over schoolgebouwen, kleinschaligheid en renovatie aandachtspunten

Ouders tevreden over schoolgebouwen, kleinschaligheid en renovatie aandachtspunten.

10 oktober 2022 Nieuws

Een kind brengt gemiddeld flink wat tijd door op school en dus ook in het schoolgebouw. Daarom is het belangrijk dat het schoolgebouw in een goede staat is, veilig is en voldoende toegankelijk is. We zijn benieuwd hoe ouders over de huisvesting van de school van hun kind kijken. Is het schoolgebouw goed onderhouden? Hoe zit het met de ventilatie? En is het schoolgebouw wel voldoende toegankelijk? In aanvulling op het manifest – dat wij ondersteunen – delen we graag onderstaande opvattingen, gebaseerd op het onderzoek. 802 ouders van het Landelijk Ouderpanel vulden onze vragenlijst in. En dit zijn de resultaten. 

Huisvesting 

Over het algemeen zijn ouders tevreden met de huisvesting van de school. 44% van de ouders geeft het schoolgebouw zelfs een 8 of hoger. Juist omdat ouders de huisvesting vaak goed vinden, geven ze aan voorstander te zijn van renoveren in plaats van nieuwbouw. Wel zien ouders graag meer groen op en bij de schoolpleinen.  

Indeling en klimaat 

Ook de huidige indeling en omvang van schoolgebouwen bevalt goed. Het is belangrijk om bij het verbouwen van scholen de kleinschaligheid te behouden. De ventilatie en het binnenklimaat is bij veel scholen nog niet op orde. Ondanks het belang van goede ventilatie weten ouders vaak niet hoe de ventilatie op de school van hun kind geregeld is (30%). 32% van de ouders geeft de ventilatie op school een onvoldoende. Verder geven ouders aan ontevreden te zijn over het binnenklimaat. 63% van de ouders weet niet of er een CO2-meter in de klas hangt.

Inclusiviteit

Op dit moment zijn de scholen ook fysiek vaak niet ingericht op inclusief onderwijs. 42% van de ouders geeft aan dat er een rolstoeltoegankelijke ingang is en slechts 27% zegt dat er een invalidentoilet aanwezig is. Om inclusief onderwijs mogelijk te maken, moet ook de leeromgeving er klaar voor zijn. Gezien de gemiddeld hoge leeftijd van schoolgebouwen kan dat lang duren. Daarom roepen we de politiek op om op korte termijn de inclusiviteit van de schoolgebouwen in kaart te brengen.  

Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschap moet vroegtijdig en volwaardig worden betrokken bij nieuw- en verbouwplannen. Te vaak worden plannen tot in een ver stadium gemaakt door schoolbesturen en gemeenten, waarna de MR nog goedkeuring moet verlenen en zich soms gedwongen voelt dat te doen door de vrijwel definitieve plannen. Ook gemeenten zouden vaker zelf contact kunnen hebben met de ouders (binnen en buiten de MR) over de onderwijshuisvesting. 

Samenwerking 

Er moet meer duidelijkheid komen over de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen schoolbesturen en gemeenten. Ouders moeten weten bij wie ze kunnen aankloppen met vragen over de onderwijshuisvesting. De huidige gezamenlijke verantwoordelijkheid is niet scherp. 

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.