Home > Nieuws > Nieuws > Ouders willen geen schoolsluiting maar strengere maatregelen

Ouders willen geen schoolsluiting maar strengere maatregelen.

25 november 2021 Nieuws
vraag & antwoord schoolkosten

Het oplopende aantal besmettingen op school baart ouders zorgen. Een meerderheid van de ouders is daarom voor strengere maatregelen om een schoolsluiting te voorkomen. Dit blijkt uit een peiling van Ouders & Onderwijs onder ruim 2.000 ouders.

De meerderheid van de ouders (60%) maakt zich zorgen over het risico dat hun kind loopt om op school besmet te raken. De roep om maatregelen op scholen is groot.

Schoolmaatregelen

Vrijdag is er weer een persconferentie. Naar verwachting neemt het kabinet extra maatregelen om de besmettingen in het onderwijs te beperken. Scholen hebben zelf ook al maatregelen genomen. Zo mogen er in 57% van de scholen geen ouders komen en bijna de helft van de scholen weert kinderen met een neusverkoudheid (42%). Deze maatregelen kunnen rekenen op steun van de ouders en 41% vindt deze maatregelen voldoende. Een even grote groep van de ouders wil strengere maatregelen (40%) en vindt ook dat de overheid nieuwe maatregelen voor het onderwijs moet nemen (42%).

Schoolsluiting

Weinig draagvlak is er voor zwaardere maatregelen, die het onderwijs en de kinderen zelf treffen. Maar 30% van de ouders is voorstander van een tijdelijke schoolsluiting. Ook is er geen draagvlak voor een coronabewijs op scholen of het weer halveren van de klassen op het voortgezet onderwijs. Wel is er steun voor het tijdelijk weren van ouders uit de school, strenger quarantainebeleid, mondkapjes dragen en de inzet van zelftesten. Ook willen ouders dat leraren met voorrang een boostershot kunnen krijgen.

Zorgen

‘Veel ouders zien dat er op school corona rondgaat en maken zich hier zorgen over, ‘ zegt Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs. ‘Dat is terecht, al is corona voor veel kinderen niet ernstig, ze nemen het ook mee naar huis. Toch is er weinig animo voor een tijdelijke schoolsluiting. Ouders zien wel heil in maatregelen die juist zorgen dat het onderwijs door kan gaan: het beperken van contacten tussen leerlingen, het uitstellen van excursies en vieringen en een betere communicatie over de maatregelen en besmettingen op school. Dit zijn in mijn ogen verstandige maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat het onderwijs open kan blijven.’

Thuisblijven

Bijna 70% van de kinderen heeft dit schooljaar lessen gemist door corona. Het grootste deel van deze kinderen moest thuisblijven doordat leraren door corona uitvielen of omdat ze zelf corona-achtige symptomen hadden. Een kwart geeft aan dat hele klassen naar huis zijn gestuurd.

Meer weten? Raadpleeg voor alle onderzoeksgegevens de rapportage.

Onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Landelijk Ouderpanel en via een open vragenlijst. Er is sprake van een peiling, geen representatief onderzoek. De vragenlijst is ingevuld door 2.063 ouders. Onder de respondenten zijn ouders met kinderen op het basisonderwijs oververtegenwoordigd (68%). Wilt u ook uw mening geven over het onderwijs van uw kind? Lees meer over het ouderpanel en meld u vooral aan!

Vragen

Voor vragen over de coronamaatregelen kunt u contact opnemen met onze medewerkers. Via e-mail: vraag@oudersenonderwijs.nl of telefonisch: 088-6050101. We zijn op werkdagen bereikbaar tussen 09.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.