Home > Nieuws > Nieuws > Ouderadviesraad bespreekt brede brugklassen

Ouderadviesraad bespreekt brede brugklassen.

1 juli 2021 Nieuws

Op woensdag 16 juni kwam de Ouderadviesraad van Ouders & Onderwijs voor de derde keer bijeen. Deze raad bestaat uit regionale en landelijke ouderorganisaties en adviseert Ouders & Onderwijs over de inhoudelijke koers en onderlinge samenwerkingsmogelijkheden. Twee hoofdonderwerpen stonden op de agenda: de gezamenlijke lobby namens ouders en het advies van de Onderwijsraad over brede brugklassen.

Gezamenlijke lobbyactiviteiten

Afgelopen periode hebben de ouderorganisaties regelmatig samengewerkt om de stem van ouders krachtig te laten horen. Zo zijn brieven naar de Tweede Kamer gestuurd over het Nationaal Programma Onderwijs en de corona-aanpak. Daarnaast stuurden de ouderorganisaties gezamenlijk een brief naar informateur Mariëtte Hamer met verbeterpunten voor het onderwijs. Tijdens de Ouderadviesraad werd teruggeblikt en vooruitgekeken. We zien dat de gezamenlijke aanpak zijn vruchten afwerpt. Voor de toekomst is afgesproken om te kijken welke onderwerpen urgent zijn voor ouders en hierin waar mogelijk samen op te trekken.

Advies Onderwijsraad brede brugklassen

Onlangs verscheen een advies van de Onderwijsraad over een driejarige gelijke brugklas voor alle leerlingen. Doel hiervan is het vergroten van de kansengelijkheid door later te selecteren en meer kansen te bieden aan laatbloeiers. De ouderorganisaties zijn het erover eens dat alle kinderen gelijke kansen verdienen in het onderwijs. Ze vragen zich echter af of het advies wel het juiste antwoord is op de vraag die er ligt. En of er binnen het huidige stelsel niet veel snellere en effectievere oplossingen zijn. Bovendien bestaan twijfels of een dergelijke stelselwijziging wenselijk is in de komende jaren. Ten slotte vinden ouderorganisaties het een gemiste kans dat ouders, leraren en leerlingen niet zijn betrokken bij de totstandkoming van het advies.

Over de Ouderadviesraad

Bij deze bijeenkomst van de Ouderadviesraad waren vertegenwoordigers aanwezig van Voor Werkende Ouders, de Reformatorische Oudervereniging, Oudervereniging Balans, Ouders010, OCO Amsterdam, het Netwerk Ouderinitiatieven en de Vereniging Openbaar Onderwijs (waarnemend). De Ouderadviesraad van Ouders & Onderwijs is in 2020 opgericht en komt drie keer per jaar bij elkaar.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.