Home > Nieuws > Nieuws > Op naar gespecialiseerd voortgezet onderwijs

Op naar gespecialiseerd voortgezet onderwijs.

6 november 2020 Nieuws

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is óók voortgezet onderwijs! Toch valt het onder het basisonderwijs, waardoor de leerling geen volwaardig voortgezet onderwijs kan krijgen. Actiegroep ‘Van VSO naar GVO’ wil dat er voortaan gesproken wordt van ‘gespecialiseerd voortgezet onderwijs’ en dat het voortaan ondergebracht wordt onder dat waar het écht bij hoort: het voortgezet onderwijs.

Leerlingen met leer-, gedrags-, fysieke en/of psychiatrische problematiek vanaf 12 jaar krijgen vaak niet het onderwijs waar ze recht op hebben. Dat komt grotendeels doordat het VSO momenteel valt onder het basisonderwijs. Echter, de cao en de wetgeving van het basisonderwijs zijn niet geschikt hiervoor. Het gevolg is dat er maar weinig bevoegde docenten zijn in het VSO. Ook is er te weinig expertise en tijd om leerlingen juist die zorg en aandacht te geven. Terwijl zij die vanwege hun specifieke problematiek wel nodig hebben.

De actiegroep ‘Van VSO naar GVO’ is dan ook deze petitie gestart om de Tweede Kamer tot actie te manen. Heeft u een groot hart voor onderwijs? Vindt u het ook zo belangrijk dat kinderen de kansen krijgen waar ze recht op hebben? Dan vragen we u om ook de petitie te ondertekenen. Het vraagt nog geen minuut van uw tijd. En zo draagt u bij aan de toekomst van eerlijker onderwijs voor iedereen.

Teken de petitie: https://vanvsonaargvo.petities.nl

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.