Home > Nieuws > Nieuws > Schoolresultaten van 15-jarigen zorgelijk blijkt uit onderzoek

Schoolresultaten van 15-jarigen zorgelijk blijkt uit onderzoek.

8 december 2023 Nieuws

Nederlandse 15-jarigen scoren slechter op wiskunde, natuurwetenschappen en leesvaardigheid dan vier jaar geleden, volgens onderzoeksbureau Programme for International Student Assessment (PISA).

De schoolprestaties van Nederlandse 15-jarigen zijn drastisch gedaald, blijkt uit het recente PISA-onderzoek. Dit onderzoek meet en vergelijkt internationaal de vaardigheid van 15-jarigen in wiskunde, (begrijpend) lezen en natuurwetenschappen.

Wiskunde

De wiskundeprestaties zijn sinds 2006 nog niet eerder zo sterk gedaald. Meisjes zijn sterker achteruitgegaan dan jongens en scoren nu voor het eerst sinds 2012 weer lager dan jongens. Desondanks scoren Nederlandse leerlingen in wiskunde nog steeds hoger dan hun leeftijdsgenoten in de andere Europese landen (EU14) die meedoen aan het onderzoek, omdat de prestaties daar ook daalden.

Leesvaardigheid

De leesvaardigheidscores dalen opnieuw drastisch: bijna alle EU-landen scoren hoger dan Nederland. Deze daling in leesvaardigheid heeft zich sinds het vorige PISA onderzoek versterkt doorgezet. Nederland ging harder achteruit dan de andere deelnemende EU-landen en scoort opnieuw gemiddeld lager dan de andere landen. Zowel meisjes als jongens zijn beiden in niveau gezakt, maar meisjes scoren nog steeds hoger dan jongens. PISA kent zes niveaus voor leesvaardigheid, waarbij niveau 1 het laagste niveau is. Om goed te kunnen functioneren op school en in de maatschappij moeten leerlingen volgens PISA niveau 2 hebben. Een derde van de Nederlandse 15-jarigen haalt dat niet en loopt volgens PISA zelfs het risico laaggeletterd hun schoolperiode af te sluiten.

Natuurwetenschappen

Ook in natuurwetenschappen zijn we flink achteruitgegaan. Voor meisjes geldt dat meer dan jongens, waardoor meisjes niet langer een voorsprong hebben op jongens. Hoewel de score in EU14-landen ook daalde, scoort Nederland nu niet meer hoger dan de gemiddelde score van EU14.

Onderwijskwaliteit

De kwaliteit van onderwijs staat onder druk. Het PISA-onderzoek illustreert dat nog eens. Ouders maken zich grote zorgen over het lerarentekort, de lesuitval, de dalende kwaliteit van lees- en rekenonderwijs, te volle klassen en de alsmaar stijgende werk- en prestatiedruk. Niet voor niets is onderwijskwaliteit een speerpunt van Ouders & Onderwijs.

Recht op onderwijs

Kinderen gaan in Nederland verplicht naar school. De regering is ervoor verantwoordelijk dat zij daar kwalitatief goed onderwijs genieten. Hiervoor is het van cruciaal belang dat bevoegde leraren het onderwijs verzorgen. Op dit moment kan de regering deze belofte niet altijd waarmaken. En daar kunnen we ons niet bij neerleggen. Kinderen hebben recht op goed onderwijs, passend bij hun ontwikkeling. Bovendien zijn alle kinderen gebaat bij regelmaat, voorspelbaarheid en kleinschaligheid. Te grote klassen, lesuitval en steeds wisselende mensen voor de klas zorgen voor een hoge druk op kinderen, die hun leerproces niet ten goede komt.

Lerarentekort

Vooral in de grote steden zijn er momenteel basisscholen met enorme lerarentekorten en we zullen komende jaren in heel Nederland een toename zien van de tekorten. De vierdaagse lesweek, klassen van meer dan 35 kinderen, of vakken op het VO waarin leerlingen soms maandenlang geen les krijgen, het zijn geen denkbeeldige taferelen. De maatregelen die tot nu toe zijn genomen zijn onvoldoende om het probleem structureel op te lossen.

Investeer in onderwijs

Structurele verbeteringen zijn nodig in ons onderwijs. Door leraren een marktconform salaris te bieden, maar ook door onder andere de werkdruk te verlagen, klassen te verkleinen en door de lerarenopleidingen te verbeteren. Ook moeten leraren meer tijd en ruimte krijgen voor scholing, bijvoorbeeld op het gebied van passend onderwijs.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.