Home > Nieuws > Nieuws > Praat mee over (mede)zeggenschap op school

Praat mee over (mede)zeggenschap op school.

9 februari 2023 Nieuws

Hoe zorg je ervoor dat plannen beter aansluiten bij de onderwijspraktijk? En wat is de rol van de medezeggenschapsraad daarbij? Om deze vragen te helpen beantwoorden kunnen ouders deelnemen aan een breed gesprek over governance en (mede)zeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.

In het coalitieakkoord is afgesproken de onderwijskwaliteit te verbeteren en de (mede)zeggenschap van schoolleiders, leraren, ouders en leerlingen te versterken. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voert onderzoeksbureau Regioplan in samenwerking met CAOP en Leeuwendaal een onderzoek uit naar governance en (mede)zeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. Dat doen ze door met elkaar een breed gesprek te voeren over de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school. Daar hebben ze jouw hulp bij nodig! Doe mee en deel je ervaring.

Versterking (mede)zeggenschap

Hoe zien de rollen en verantwoordelijkheden in en om de school eruit en hoe verhouden die zich tot elkaar? En hoe functioneert de huidige bestuursstructuur binnen schoolorganisaties? Om daar inzicht in te krijgen, worden er gesprekken gevoerd met alle spelers binnen het onderwijs: van onderwijspersoneel, ouders en leerlingen tot schoolleiders en bestuurders, maar ook met gemeenten en samenwerkingsverbanden. Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen de rollen en verwachtingen opnieuw geformuleerd worden. De resultaten vormen ook de basis voor de uitwerking van vier coalitieakkoordopdrachten: er komen dus nieuwe plannen. Jouw mening kan hier invloed op hebben.

Thema’s

Tijdens de gesprekken komen vijf thema’s aan de orde:

  1. Governancestructuur van schoolorganisaties

(Welke structuur heeft de organisatie van de school?)

  1. Versterken zeggenschap

(Hoe kunnen leraren, schoolleiders en (G)MR-leden meebeslissen?)

  1. Investeringen naar de klas

(Hoe wordt het geld dat de school heeft uitgegeven?)

  1. Rol en positie van de schoolleider

(Wat is de rol van de schoolleider en hoe kan die dat het beste invullen?)

  1. Verantwoording

(Hoe laat de school zien waar het geld aan uit is gegeven?)

Opgeven

Wil je meedoen aan de gesprekken? Geef je op via de website. Daar staan ook de data waarop je digitaal kunt deelnemen. Wil je meer weten of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar: events@caop.nl

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.