Onderwerp zoeken?

Typ hier uw onderwerp in

Home > Nieuws > Resultaten peiling afstandsonderwijs tijdens corona

Resultaten peiling afstandsonderwijs tijdens corona.

18 april 2020 Nieuws

Vers van de peiling! Hoe denken ouders over afstandsonderwijs? Wat zijn hun ervaringen met de begeleiding van schoolwerk en de ondersteuning van school? Ouders & Onderwijs onderzocht het in samenwerking met Kassa. De vragenlijst over het afstandsonderwijs en de noodopvang ten tijde van de coronacrisis werd voorgelegd aan het Landelijk Ouderpanel en openbaar gedeeld via Ouders & Onderwijs en Kassa. Aan de peiling deden ruim 1.850 ouders mee. De resultaten zijn representatief voor ouders met schoolgaande kinderen.

Afstandsonderwijs: contact met school 

Een ruime meerderheid van de ouders is tevreden over het contact met de leraar (70%) en met de manier waarop de school de begeleiding van de kinderen thuis vormgeeft (67%). Minder dan 10% is hierover ontevreden. De meeste kinderen hebben wekelijks één of meerdere keren contact met de leraar. Dat contact verloopt op diverse manieren. Bijna de helft van de leerlingen krijgt online les via een livestream of videobelt met de leraar. Verder verloopt veel contact via e-mail of een online systeem als Magister. Een derde van de leerlingen krijgt een instructiefilmpje van de leraar en bijna net zoveel leerlingen hebben contact via de telefoon of chat. Waar dat contact over gaat? Vooral over hoe het met de leerling persoonlijk gaat en uitleg over de lesstof. Volgens 65% van de ouders krijgt hun kind huiswerk en instructies goed en gestructureerd aangeboden. Kinderen krijgen bovendien snel antwoord op hun vragen. 

Afstandsonderwijs: het leerproces 

Iets meer dan de helft van de ouders geeft aan dat hun kind gemotiveerd is om zijn schoolwerk te maken. Bovendien zegt 40% van de ouders dat het hen niet veel moeite kost om hun kind het schoolwerk te laten maken. Daar tegenover heeft ook een behoorlijke groep ouders (35%) hier wel veel moeite mee. Over de gevolgen van de coronacrisis denken ouders verschillend. 42% van de ouders vindt het niet zo erg dat kinderen deze periode minder onderwijs krijgen. Toch heeft ook 33% hier wel problemen mee. Een groot deel van de ouders (41%) denkt dat het onvermijdelijk is dat kinderen een leerachterstand op zullen lopen, tegenover 28% die denkt dat dat niet zo is. Moeten scholen in de mei- en zomervakantie dan extra lesstof aanbieden? Ook daarover zijn ouders verdeeld: 38% vindt van wel en 36% van niet. 

Afstandsonderwijs het leerproces

Noodopvang

Bijna één op de vijf ouders maakt gebruik van de noodopvang op school. Deze kinderen worden vooral in het schoolgebouw opgevangen door leraren en medewerkers van de school of kinderopvang. Driekwart van de kinderen krijgt tijdens deze uren bovendien begeleiding bij het schoolwerk: door leraar, kinderopvangbegeleider of onderwijsassistent. Veruit de meeste ouders zijn dan ook tevreden over de uitvoering van de noodopvang. De meeste kinderen gaan 1 of 2 dagen naar de noodopvang. Voor niet alle ouders is dit voldoende. 11% van de ouders heeft meer opvang nodig dan ze krijgen. De meeste van hen zouden het liefst 3 of 4 dagen gebruik maken van de noodopvang. 

Noodopvang op school tijdens de coronacrisis

Over het onderzoek

De vragenlijst over het afstandsonderwijs en de noodopvang ten tijde van de coronacrisis werd voorgelegd aan het Landelijk Ouderpanel en openbaar gedeeld via Ouders & Onderwijs en Kassa. Aan de peiling deden ruim 1.850 ouders mee. De resultaten zijn representatief voor ouders met schoolgaande kinderen. 

Landelijk Ouderpanel

Wilt u ook uw mening geven over het onderwijs aan uw kind? Doe dan mee en schrijf u in voor het Landelijk Ouderpanel. U ontvangt dan per mail ongeveer eens per maand een peiling of onderzoek over opvoeden en/of onderwijs. Per onderzoek kunt u zelf kiezen of u mee wilt doen.  

Download het volledige onderzoek via onderstaande link.

Meer informatie

Doe mee en geef ouders een stem! .

Laat via het Landelijk Ouderpanel uw stem horen en maak het verschil.