Home > Nieuws > Kennisbank > Examens > Slagingspercentage op niveau van voor coronapandemie

Slagingspercentage op niveau van voor coronapandemie.

12 september 2023 Nieuws

Afgelopen schooljaar behaalde bijna 90% van de reguliere examenleerlingen hun diploma. Dit brengt het slagingspercentage bijna terug naar het niveau van vóór de coronapandemie, zonder speciale examenmaatregelen.

Terug naar het normale percentage

In een normaal jaar slaagt namelijk gemiddeld zo’n 92 procent. Dat blijkt uit de examenmonitor van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) vrijdag aan de Tweede Kamer stuurde.

Bijzondere maatregelen in voorgaande jaren

In de afgelopen drie jaar waren de slagingspercentages aanzienlijk hoger, mede doordat leerlingen extra herkansingsmogelijkheden kregen vanwege de bijzondere omstandigheden waarin ze hun examens moesten voorbereiden. Bovendien mochten ze één cijfer schrappen voor hun diploma, zolang dit geen kernvak betrof (de duimregel). In 2020 werden de eindexamens vanwege de coronapandemie volledig geannuleerd, en slaagden bijna alle leerlingen. Pas in mei van dit jaar deden leerlingen voor het eerst weer examen, vrijwel zonder speciale maatregelen.

Zakken zonder herkansing

Uit de monitor blijkt ook dat leerlingen het afgelopen schooljaar iets vaker zakten zonder een herkansing te hebben gedaan, in vergelijking met 2019 (vóór de coronacrisis). Zoals gebruikelijk werden wiskunde en Nederlands het vaakst herkanst.

Verlenging van het tweede examenperiode

Voor het schooljaar 2023/2024 moeten leerlingen opnieuw examen doen zonder speciale maatregelen. Wel blijft het tweede examenperiode verlengd, vanwege de positieve ervaringen tijdens de coronapandemie. Dit tweede tijdvak duurt nu 6 dagen in plaats van 4, waardoor leerlingen die bijvoorbeeld door ziekte het examen in het eerste tijdvak hebben gemist, het examen gemakkelijker kunnen inhalen. Dit vermindert de overlap van examens.

Financiële steun vanuit het Nationaal Programma Onderwijs

Het Nationaal Programma Onderwijs voorziet scholen sinds 2021 van financiële middelen om de leerachterstanden die zijn ontstaan door de coronapandemie aan te pakken. Scholen kunnen kiezen uit bewezen effectieve methoden die beschikbaar zijn op een menukaart. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen deze financiële middelen blijven gebruiken tot en met het schooljaar 2024/2025.

Ouders & onderwijs

Meld je aan voor onze tweewekelijkse nieuwsbrief!

Ontvang het laatste nieuws, tips en ervaringen.