Home > Nieuws > Nieuws > Speciale kieswijzer voor ouders gelanceerd

Speciale kieswijzer voor ouders gelanceerd.

5 februari 2021 Nieuws

In Nederland hebben ruim 3,3 miljoen mensen één of meerdere kinderen onder de 18 jaar die thuis wonen. Dat is bijna een kwart van alle mensen die op 17 maart een stem uit mag brengen in de Tweede Kamer verkiezingen. Een belangrijke en niet te missen groep dus, die niet alleen voor zichzelf stemt, maar ook voor de toekomst van hun kind(eren). Om deze groep te helpen met hun politieke keuze hebben Ouders & Onderwijs en Stichting Voor Werkende Ouders een speciale kieswijzer voor ouders ontwikkeld: Kieswijs Ouders.

De kieswijzer geeft ouders inzicht in de standpunten van politieke partijen op het gebied van onderwijs, opvoeding, opvang en zorg. Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs: ‘Ouders met kinderen onder de 18 jaar maken bijna een kwart van de totale kiezers uit. Logisch dus dat de politiek aandacht besteedt aan thema’s die voor ouders belangrijk zijn, zoals goed onderwijs, betaalbare kinderopvang en een goede combinatie werk-privé. Met deze kieswijzer willen we ouders helpen een keuze te maken voor een politieke partij die opkomt voor hun belangen en meningen.’

De stem van ouder én kind

Nederland telt ruim 3,3 miljoen kinderen onder de 18 jaar. Zij mogen nog niet stemmen. Ouders stemmen daarmee niet alleen voor hun eigen belangen, maar ook voor de belangen van hun kind(eren). Naast grote thema’s als zorg, economie en milieu zijn er ook thema’s die specifiek voor ouders van belang zijn. Zoals het lerarentekort, klassengrootte, toegankelijkheid van de kinderopvang en verlofregelingen. Kieswijs Ouders gaat over juist deze thema’s.

Marjet Winsemius, directeur Stichting Voor Werkende Ouders: ‘Juist nu valt er met betrekking tot de Tweede Kamer Verkiezingen voor ouders veel te kiezen. De komende kabinetsperiode moeten er grote keuzes gemaakt worden op bijvoorbeeld de thema’s lerarentekort, verruiming en versimpeling van verlofregelingen en de financiering van de kinderopvang. Voor ouders is het fijn om via onze kieswijzer te bepalen waar ze staan op deze thema’s en welke politieke partij(en) daar het beste bij aansluit.’

Lobke Vlaming, directeur Ouders & Onderwijs .

‘Met deze Kieswijs Ouders willen we ouders helpen een keuze te maken voor een politieke partij die opkomt voor hun belangen en meningen.’